Điểm chuẩn và xét tuyển NV2 CĐ Văn hóa Nghệ thuật Nghệ An năm 2012

Trường CĐ Văn hóa Nghệ thuật Nghệ An công bố điểm chuẩn, điểm NV2 năm 2012 như sau:

Điểm chuẩn

TT

Ngành

Khối thi

Điểm chuẩn

Điểm xét NV 2

Điểm

Số lượng

Điểm xét tuyển

Chỉ tiêu

1

Quản lí Văn hóa

C

11.5

42

11.5

60

2

R

11

2

11

20

3

Khoa học Thư viện

C

11.5

15

11.5

80

4

Việt Nam học (chuyên ngành: Hướng dẫn viên Du lịch)

C

11.5

43

11.5

30

5

D1

10.5

21

10.5

30

6

Biểu diễn nhạc cụ truyền thống

N

11

2

11

15

7

Biểu diễn nhạc cụ phương Tây

N

11

11

11

10

8

Thanh nhạc

N

11

18

11

15

9

Sư phạm Âm nhạc

N

11

50

11

40

10

Hội họa

H

11

6

11

25

11

Đồ họa

H

11

10

11

20

12

Sư phạm Mỹ thuật

H

11

10

11

70

   

Ghi chú:

- Điều kiện trúng tuyển: (i) Khối H: môn 3 (Hình họa) ≥ 5.0 điểm (đã nhân hệ số 2); (ii) Khối N: Ngành Thanh nhạc, Biểu diễn NC phương Tây, Biểu diễn NC truyền thống: Môn 3 (môn chuyên ngành) ≥ 6.0 điểm (đã nhân hệ số 2). Ngành Sư phạm Âm nhạc: Môn 3 (môn chuyên ngành) ≥ 5.0 điểm (đã nhân hệ số 2).

- Mỗi đối tượng ưu tiên giảm cách nhau 1.0 điểm; mỗi khu vực giảm cách nhau 0.5 điểm. 

Xét tuyển NV2: Điểm xét tuyển bằng điểm chuẩn

- Khối C:

1. Ngành CĐ Việt Nam học (Chuyên ngành HDV Du lịch): 30 chỉ tiêu

2. Ngành CĐ Quản lý Văn hóa: 60 chỉ tiêu

3. Ngành CĐ Khoa học Thư viện: 80 chỉ tiêu

- Khối N:

1. Ngành CĐ Biểu diễn nhạc cụ phương Tây: 10 chỉ tiêu

2. Ngành CĐ Biểu diễn nhạc cụ truyền thống: 15 chỉ tiêu

3. Ngành CĐ Sư phạm Âm nhạc: 40 chỉ tiêu

4. Ngành CĐ Thanh nhạc: 15 chỉ tiêu

- Khối H:

1. Ngành CĐ Đồ họa: 20 chỉ tiêu

2. Ngành CĐ Hội họa: 25 chỉ tiêu

3. Ngành Sư phạm Mỹ thuật: 70 chỉ tiêu

- Khối D1:

1. Ngành CĐ Việt Nam học (Chuyên ngành HDV Du lịch): 30 chỉ tiêu

- Khối C:

1. Ngành CĐ Quản lý Văn hóa: 20 chỉ tiêu

Hồ sơ và điều kiện xét tuyển:

- Thí sinh đã dự Kỳ thi tuyển sinh Đại học năm 2012 - Khối C, N, H,D1,R

- Giấy chứng nhận kết quả thi đại học 2012 có chữ ký và có dấu đỏ của Trường tổ chức thi đã được ghi đầy đủ thông tin về nguyện vọng học, địa chỉ và số điện thoại liên hệ.

- 02 phong bì có dán tem và ghi rõ tên và địa chỉ người nhận để nhà trường thông báo kết quả xét tuyển.

Thời gian nhận xét tuyển: Bắt đầu từ ngày 10/8/2012 đến hết ngày 30/11/2012. Thí sinh nộp hồ sơ ĐKXT trong thời gian từ ngày 10/8 đến ngày 01/9/2012 nếu trúng tuyển sẽ được triệu tập nhập học vào ngày 7/9/2012. Thí sinh nộp hồ sơ ĐKXT sau ngày 01/9/2012 nếu trúng tuyển sẽ được triệu tập nhập học sau 1 tuần kể từ ngày nhận hồ sơ.

Viết bình luận: Điểm chuẩn và xét tuyển NV2 CĐ Văn hóa Nghệ thuật Nghệ An năm 2012

  •  
Điểm chuẩn tất cả các trường ĐH