Điểm chuẩn và xét tuyển NV2 ĐH Lao Động & Xã Hội năm 2012

Trường ĐH Lao Động Xã Hội công bố điểm chuẩn trúng tuyển nguyện vọng 1 và xét tuyển nguyện vọng bổ sung năm 2012.

Điểm chuẩn NV1 của Trường ĐH Lao động - Xã hội cơ sở đào tạo tại Hà Nội:

 
STT Mã ngành Tên ngành Khối thi Điểm chuẩn Ghi chú
1 D340401 Kế toán A 16.5  
2 D340404 Quản trị nhân lực A, D1 15.5  
3 D140214 Bảo hiểm A, D1 15.5  
4 D340404 Quản trị nhân lực C 19  
5 D140214 Bảo hiểm C 19  
6 D760101 Công tác xã hội C 17.5  
7 D340401 Kế toán D1 16  
8 D760101 Công tác xã hội D1 14.5

Điểm chuẩn NV1 của Trường ĐH Lao động - Xã hội cơ sở đào tạo tại Sơn Tây:

 
STT Mã ngành Tên ngành Khối thi Điểm chuẩn Ghi chú
1 D340404 Quản trị nhân lực A, D1 14 Cơ sở Sơn Tây
2 D340401 Kế toán A, D1 14.5 Cơ sở Sơn Tây
3 D340404 Quản trị nhân lực C 17.5 Cơ sở Sơn Tây

Nhà trường bắt đầu nhận hồ sơ từ 15/8 đến 25/8. Thời gian công bố danh sách trúng tuyển vào ngày 7/9, nhập học vào 22/9 và 23/9.

Điểm chuẩn và điểm xét tuyển NV2 vào trường như sau:

Cơ sở Hà Nội và Sơn Tây
STT Mã ngành Tên ngành Khối thi Điểm Xét NV2 Chỉ tiêu xét NV2 Ghi chú
1   Quản trị nhân lực A 15.5 65 Tại Hà Nội
2   Quản trị nhân lực C 19 Tại Hà Nội
3   Quản trị nhân lực D1 15.5 Tại Hà Nội
4   Kế toán A 16.5 199 Tại Hà Nội
5   Kế toán D1 16 Tại Hà Nội
6   Công tác xã hội C 17.5 37 Tại Hà Nội
7   Công tác xã hội D1 14.5 Tại Hà Nội
8   Quản trị nhân lực A 14 63 Tại Sơn Tây
9   Quản trị nhân lực C 17.5 Tại Sơn Tây
10   Quản trị nhân lực D1 14 Tại Sơn Tây
11   Kế toán A 14.5 86 Tại Sơn Tây
12   Kế toán D1 14.5 Tại Sơn Tây

Viết bình luận: Điểm chuẩn và xét tuyển NV2 ĐH Lao Động & Xã Hội năm 2012

  •  
Điểm chuẩn tất cả các trường ĐH