Điểm chuẩn vào lớp 10 chuyên Lê Hồng Phong Nam Định năm 2013

Trường chuyên Lê Hồng Phong Nam Định đã công bố điểm chuẩn vào các khối lớp chuyên cụ thể như sau:

Diem chuan vao lop 10 chuyen Le Hong Phong Nam Dinh nam 2013
Trường chuyên Lê Hồng Phong - Nam Định

1. Điều kiện được xét đỗ:
 - Thi đủ 3 bài thi môn chung và 01 bài thi môn chuyên ứng với lớp chuyên đăng kí dự thi, điểm mỗi bài thí đều lớn hơn 2,0. Trường hợp thí sinh đăng kí dự thi vào nhiều lớp chuyên thì kết quả bài thi môn chuyên này không làm ảnh hưởng đến bài thi môn chuyên kia (kể cả việc bỏ thi, bị điểm liệt.. trừ trường hợp vi phạm quy chế);
-  Điểm xét tuyển vào lớp chuyên không nhỏ hơn 20;
- Nếu thí sinh đã đỗ theo nguyện vọng 1 thì không được xét đỗ theo nguyện vọng 2; nếu thí sinh đã đỗ vào lớp chuyên thì không được xét đỗ vào lớp không chuyên;
- Không xét đỗ vào lớp không chuyên những học sinh không có nguyện vọng.
2. Điểm xét tuyển:
- Điểm xét tuyển (ĐXT) vào lớp chuyên: Là tổng điểm các bài thi môn chung tính hệ số 1 và điểm bài thi môn chuyên (ĐMC) tính hệ số 2;
-  Điểm xét tuyển vào lớp không chuyên: Là tổng điểm các bài thi môn chung và điểm bài thi môn chuyên (tất cả đều tính hệ số 1);
 3. Điểm chuẩn vào từng lớp:
3.1. Chuyên Văn.
Lấy đỗ 70 học sinh trong đó:
   67 học sinh có ĐXT từ 31,75 trở lên;
   03 học sinh có ĐXT 31,5 và ĐMC từ 5,5 trở lên.
3.2 Chuyên Sử.
Lấy đỗ 35 học sinh, trong đó:
   34 học sinh có ĐXT từ 29,25 trở lên;
   01 học sinh có ĐXT 29,0 và ĐMC 6,25. 
 3.3 Chuyên Địa.
Lấy đỗ 35 học sinh, trong đó:
   31 học sinh có ĐXT từ 28,75 trở lên;
   04 học sinh có ĐXT 28,5 và ĐMC 4,25 trở lên.

 3.4 Chuyên tiếng Anh.

Lấy đỗ 70 học sinh, trong đó:
   69 học sinh có ĐXT từ 35,25 trở lên;
   01 học sinh có ĐXT 35,0 và ĐMC 7,0.
3.5 Chuyên tiếng Nga.
Lấy đỗ 23 học sinh có ĐXT từ 23,5 trở lên.
3.6 Chuyên tiếng Pháp.
Lấy đỗ 26 học sinh có ĐXT từ 20,75 trở lên.
3.7 Chuyên Toán.
Lấy đỗ 70 học sinh, trong đó:
   69 học sinh có ĐXT từ 36,5 trở lên;
   01 học sinh có ĐXT 36,25 và ĐMC 8,0.
3.8 Chuyên Tin.
Lấy đỗ 35 học sinh, trong đó 15 học sinh thi môn chuyên là Toán (Tin II) và 20 học sinh thi môn chuyên là Tin (Tin I).
Tin II: Lấy đỗ 14 học sinh có ĐXT từ 32,75 trở lên; 01 học sinh có ĐXT 32,5 và ĐMC 7,0.
Tin I:  Lấy đỗ 20 học sinh có ĐXT từ 27,75 trở lên.
3.9 Chuyên Vật lí.
Lấy đỗ 35 học sinh, trong đó:
   34 học sinh có ĐXT từ 32,5 trở lên;
   01 học sinh có ĐXT 32,25 và ĐMC 7,5.
3.10 Chuyên Hóa học.
Lấy đỗ 35 học sinh, trong đó:
   34 học sinh có ĐXT từ 35,0 trở lên;
   01 học sinh có ĐXT 34,75 và ĐMC 7,25.
3.11 Chuyên Sinh.
Lấy đỗ 35 học sinh, trong đó:
   34 học sinh có ĐXT từ 28,5 trở lên;
   01 học sinh có ĐXT 28,25 và ĐMC 5,0.
3.12 Không chuyên.
Lấy đỗ 90 học sinh, trong đó:

   76 học sinh có ĐXT từ 27,5 trở lên;
   14 học sinh có ĐXT 27,25 và ĐMC 4,75.

Tuyensinh247 Tổng hợp

Tham Gia Group 2K9 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Viết bình luận: Điểm chuẩn vào lớp 10 chuyên Lê Hồng Phong Nam Định năm 2013

  •  
Ôn thi vào 10 - Tuyensinh247