Điểm chuẩn vào lớp 10 chuyên tỉnh Bình Phước năm 2016

Trường THPT chuyên Quang Trung và THPT chuyên Bình Long tỉnh Bình Phước công bố điểm chuẩn vào lớp 10 năm học 2016-2017

Mỗi trường tuyển sinh 8 lớp, gồm 7 lớp chuyên (mỗi lớp 35 em) và 1 lớp cận chuyên (40 em) với tổng 285 học sinh. Để thi vào các trường chuyên, thí sinh phải dự thi 4 môn, gồm Toán, Văn, Tiếng Anh và môn chuyên. Môn chuyên nhân hệ số 2, tuy nhiên lớp cận chuyên không nhân hệ số mà cộng tổng 4 môn. Trường hợp thí sinh có tổng điểm chuẩn bằng nhau thì thí sinh có điểm môn chuyên cao hơn sẽ trúng tuyển.

Trường THPT chuyên Quang Trung thủ khoa lớp chuyên Toán em Trần Minh Tú, tổng điểm 46,25, trong đó Văn 8,5, Toán 10, Tiếng Anh 9,75, môn chuyên 9.

Điểm chuẩn vào các lớp chuyên trường THPT chuyên Quang Trung: chuyên Hóa 33,5; chuyên Văn 36,5; chuyên Tiếng Anh36,05;chuyên Toán 36,75; chuyênToán - Sinh 36;chuyên Toán - Tin 36,25;chuyên Lý 36;cận chuyên 29,75

Trường THPT chuyên Bình Long thủ khoa lớp Chuyên Toán - Tin là em Chu Chí Biên,tổng điểm 39, trong đó Văn 8,25, Toán 8,75, Tiếng Anh 9, môn chuyên 6,5. Thủ khoa lớp Chuyên Toán - Sinh là em Nguyễn Đức Anh,  tổng điểm 38,5, trong đó Văn 6,5, Toán 8,75, Tiếng Anh 8,75, môn chuyên 7,25.

Điểm chuẩn vào các lớp chuyên trường THPT chuyên Bình Long: chuyên  Toán - Tin 33,75;chuyên Toán - Sinh 32,75; chuyên Tiếng Anh 33,6; chuyên Văn 37,5; chuyên Hóa 31,75;chuyên  Lý 27,75;cận chuyên 27,25

Tuyensinh247.com-Theo baobinhphuoc.com.vn

>>  Học trực tuyến lớp 9, luyện vào lớp 10, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa  cùng các Thầy, Cô giáo giỏi nổi tiếng, dạy hay, dễ hiểu, dày dặn kinh nghiệm tại Tuyensinh247.com

Viết bình luận: Điểm chuẩn vào lớp 10 chuyên tỉnh Bình Phước năm 2016

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!