Điểm trúng tuyển vào trường Đại học Tây Bắc năm 2014

Đại học Tây Bắc đã công bố điểm trúng tuyển các ngành năm 2014. Theo đó điểm chuẩn năm nay của trường dao động từ 13-14 điểm.

+ Đào tạo trình độ đại học:

Stt

Mã ngành

Tên ngành

Khối thi

Điểm trúng tuyển

1

D140201

Giáo dục Mầm non

M

12,0

2

D140202

Giáo dục Tiểu học

A

14,5

A1

14,5

C

14,5

D1

14,5

3

D140205

Giáo dục Chính trị

C

13,5

D1

13,5

4

D140206

Giáo dục Thể chất

T

12,0

5

D140209

Sư phạm Toán

A

13,0

A1

13,0

6

D140210

Sư phạm Tin học

A

13,0

A1

13,0

D1

13,0

7

D140211

Sư phạm Vật lý

A

13,0

A1

13,0

8

D140212

Sư phạm Hoá học

A

13,0

B

14,0

9

D140213

Sư phạm Sinh

A

13,0

B

14,0

10

D140217

Sư phạm Ngữ văn

C

13,0

D1

13,0

11

D140218

Sư phạm Lịch sử

C

13,0

D1

13,0

12

D140219

Sư phạm Địa lý

A

13,0

C

13,0

D1

13,0

13

D140231

Sư phạm Tiếng Anh

D1

13,0

14

D340101

Quản trị Kinh doanh

A

13,0

A1

13,0

D1

13,0

15

D340301

Kế toán

A

13,0

A1

13,0

D1

13,0

16

D480201

Công nghệ thông tin

A

13,0

A1

13,0

D1

13,0

17

D620105

Chăn nuôi

A

13,0

A1

13,0

B

14,0

18

D620109

Nông học

A

13,0

A1

13,0

B

14,0

19

D620112

Bảo vệ thực vật

A

13,0

A1

13,0

B

14,0

20

D620205

Lâm sinh

A

13,0

A1

13,0

B

14,0

21

D850101

Quản lý tài nguyên và môi trường

A

13,0

A1

13,0

B

14,0

+ Các ngành đào tạo trình độ cao đẳng:   

Stt

Mã ngành

Tên ngành

Khối thi

Điểm trúng tuyển

1

C140209

Sư phạm Toán (Toán - Lý)

A

10,0

A1

10,0

2

C140212

Sư phạm Hoá học (Hóa - Sinh)

A

10,0

B

11,0

3

C140217

 Sư phạm Ngữ văn (Văn - GDCD)

C

10,0

D1

10,0

4

C140218

Sư phạm Lịch sử (Sử - Địa)

C

10,0

D1

10,0

5

C140206

Giáo dục Thể chất

T

9,0

6

C140201

Giáo dục Mầm non

M

9,0

7

C140202

Giáo dục Tiểu học

A

10,0

A1

10,0

C

10,0

D1

10,0

8

C140231

Sư phạm Tiếng Anh

D1

10,0

9

C340301

Kế toán

A

10,0

A1

10,0

D1

10,0

10

C620205

Lâm sinh

A

10,0

A1

10,0

B

11,0

11

C620112

Bảo vệ thực vật

A

10,0

A1

10,0

B

11,0

Nguồn Trường Đại học Tây Bắc

Viết bình luận: Điểm trúng tuyển vào trường Đại học Tây Bắc năm 2014

  •  
Điểm chuẩn tất cả các trường ĐH