Điểm xét tuyển NV1 Đại học Điện lực năm 2015

Trường ĐH Điện lực xét tuyển Nguyện vọng 1 năm 2015, theo đó điểm xét tuyển vào hệ ĐH là 16 điểm, cao đẳng là 12 điểm.

1. Phương thức tuyển sinh

1.1. Phương thức 1: Xét tuyển thông qua kết quả các Khối thi trong kỳ thi THPT

(1900 chỉ tiêu hệ Đại học và 850 chỉ tiêu hệ Cao đẳng)

Sử dụng kết quả tổ hợp các môn thi kỳ thi Trung học phổ thông (THPT) quốc gia do các trường Đại học tổ chức của thí sinh đăng ký vào trường ĐHĐL tương ứng theo từng khối thi A00, AO 1, D01, D07 để xét tuyển theo từng chuyên ngành đào tạo (có tính cả điểm ưu tiên) theo Quy chế tuyển sinh năm 2015 của Bộ GD&ĐT. Nhận hồ sơ xét tuyển vói thí sinh có kết quả thi PTTH quốc gia do các trường Đại học tổ chức, đối với hệ Đại học đạt cao hơn ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào bậc đại học của Bộ Giáo dục và Đào tạo từ 1 điểm trở lên, đối vói hệ Cao đẳng theo ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào bậc cao đẳng của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Điểm Xét tuyển (ĐXT) = Điểm thi 3 môn THPT (ĐTHPT) + Điểm ưu tiên (ĐƯT)

Khối A00: Toán, Vật lý, Hóa học Khối A01: Toán, Vật lý, Anh văn Khối D01: Toán, Ngữ văn, Anh văn Khối D07: Toán, Hóa học, Anh văn

1.2. Phương thức 2: Xét tuyển đồng thòi Kết quả học tập lớp 12 THPT và Kết quả thi tốt nghiệp THPT; (100 chỉ tiêu hệ Đại học và 50 chỉ tiêu hệ Cao đẳng)

*   Tiêu chí 1: Xét kết quả điểm tổng kết năm học lớp 12 của thí sinh thông qua học bạ THPT có nhân hệ số các môn quy định đối với từng ngành học.

-                    Điểm trung bình chung lớp 12 có nhân hệ số các môn quy định đối với từng ngành học của thí sinh đạt 6.0 trở lên đối với trình độ Đại học và đạt 5.5 đối với trình độ Cao đẳng (ĐTB TC1).

Các môn hệ số 2:

+ Toán, Vật lý, Anh văn đối với các ngành thuộc khối Kỹ thuật công nghệ;

+ Toán, Ngữ văn, Anh văn đối với các ngành thuộc khối Kinh tế.

* Tiêu chí 2: Xét điểm thi tốt nghiệp THPT của thí sinh.

-   Thí sinh đỗ tốt nghiệp THPT.

-   Điểm trung bình thi tốt nghiệp THPT theo môn thi của thí sinh đạt 6.0 trở lên đối với trình độ Đại học và đạt 5.5 đối với trình độ Cao đẳng (ĐTB TC2).

*  Đánh giá tiêu chí xét tuyển:

-   Tiêu chí 1 chiếm tỉ trọng 40%, tiêu chí 2 chiếm tỉ trọng 60%.

-          Điểm ưu tiên (ĐƯT) được tính theo Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy hiện hành của Bộ Giáo dục và đào tạo.

-   Cách tính điểm xét tuyển (ĐXT):

ĐXT = (ĐTB TC1 * 0.8) + (ĐTB TC2 * 1.2) + (ĐƯT * 2/3) (Làm tròn đến 2 chữ số thập phân)

-          Xét những thí sinh có điểm xét tuyển (ĐXT) đạt theo nguyên tắc từ cao xuống thấp cho đến khi đủ chỉ tiêu xét tuyển của tòng chuyên ngành đào tạo.

2. Phương thức đăng kí của thí sinh và cách thức xét tuyển

2.1 Thời gian đăng ký xét tuyển NV1: Theo Quy định của Bộ Giáo dục đào tạo (từ ngày 1/8/2015 đến 17h00 ngày 20/8/2015).

2.2 Thủ tục đăng ký

Thí sinh đăng ký dự xét tuyển vào trường ĐHĐL có thể thực hiện theo các phương thức sau:

- Đăng ký thông qua trang Web tuyển sinh tuvensinh.epu.edu.vn của trường Đại học Điện lực. Sau khi đăng ký mỗi thí sinh sẽ được cấp Mã hồ sơ để có thể truy cập vào Hồ sơ đã đăng ký trên trang Web của mình. Khi có kết quả thi tốt nghiệp THPT, thí sinh phải đăng nhập vào trang Web tuyển sinh tuvensinh.epu.edu.vn đê bô sung kêt quả thi tốt nghiệp THPT vào Hồ sơ của mình trên trang Web này và gửi Hồ sơ bản giấy đến trường qua đường Bưu điện.

- Nộp Hồ sơ bản giấy trực tiếp tại trường.

- Gửi Hồ sơ bản giấy qua đường Bưu điện.

Hồ sơ bản giấy bao gồm:

-    Giấy chứng nhận kết quả thi dùng để xét tuyển NV1 (bản gốc) theo quy định của Bộ GD&ĐT đối với Phương thức 1 hoặc Giấy chứng nhận kết quả thi TTHPT (bản gốc) đối với Phương thức 2

-    Bản sao công chứng Bằng tốt nghiệp THPT hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT tạm thời đối với thí sinh tốt nghiệp trong năm xét tuyển;

-   Bản sao công chứng Học bạ THPT (nếu đăng ký theo Phương thức 2).

2.3 Trình tự và thời gian xét tuyển

-        Thực hiện xét tuyển theo Quy chế tuyển sinh năm 2015 của Bộ GD&ĐT. Thí sinh phải dùng Giấy chứng nhận kết quả thi dùng để xét tuyển NV1 (bản gốc) theo quy định của Bộ GD&ĐT. Mỗi thí sinh được đăng ký 4 chuyên ngành khác nhau (các chuyên ngành khác nhau này có thể cùng trong một ngành) xếp theo thứ tự ưu tiên từ 1 đến 4. Thí sinh trúng tuyển chuyên ngành có thứ tự ưu tiên trước thì không được xét tiếp chuyên ngành sau.

-        Trong thời gian 20 ngày đăng ký xét tuyển NV1, nếu cần thí sinh có thể điều chỉnh các chuyên ngành đã đăng ký hoặc rút hồ sơ để đăng ký sang trường khác.

-         Hội đồng tuyển sinh quyết định mức điểm trúng tuyển theo từng hình thức xét tuyển và theo từng chuyên ngành cụ thể trên cơ sở điểm trung bình xét tuyển so với chỉ tiêu xét tuyển của chuyên ngành đó.

-         Công bố mức điểm trúng tuyển theo từng hình thức xét tuyển và danh sách thí sinh trúng tuyển theo từng chuyên ngành trên trang Web tuyển sinh của trường tuvensinh.epu.eduvn và trên các phương tiện thông tin đại chúng.

-      Thí sinh nộp Hồ sơ tại trường nếu trúng tuyển phải trực tiếp đến nhận Giấy báo trúng tuyển tại trường ĐHĐL. Thí sinh đăng ký qua trang Web hoặc nộp hồ sơ qua đường Bưu điện nếu trúng tuyển sẽ nhận Giấy báo trúng tuyển qua đường Bưu điện.

-   Thí sinh nhập học theo thời gian cụ thể trên giấy báo trúng tuyển của trường.

-       Thời gian nhập học NV1 dự kiến từ 25/8/2015 đến 30/8/2015. Học chính thức từ ngày 14/9/2015.

Căn cứ vào kết quả tuyển sinh NV1 nhà trường sẽ quyết định việc tiếp tục hay không tiếp tục tuyển sinh NV2, thông tin công bố chậm nhất vào ngày 25/8/2015.

2.4. Lệ phí tuyển sinh Thực hiện theo quy định hiện hành của Nhà nước.

Thí sinh nộp lệ phí tuyển sinh hoặc theo hướng dẫn trên trang Web tuyển sinh của trường tuvensỉnh.epu.edu.vn nếu thực hiện đăng ký thông qua trang Web, hoặc qua đường Bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại trường tương ứng với các cách đăng ký xét tuyển

Tuyensinh247.com - Theo ĐH Điện lực

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

2 bình luận: Điểm xét tuyển NV1 Đại học Điện lực năm 2015

  •  
Điểm chuẩn tất cả các trường ĐH