Điểm xét tuyển NV1 Đại học Luật TPHCM năm 2015

Đại học Luật TPHCM công bố Phương thức xét tuyển và hướng dẫn cách tính điểm khi nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển đại học vào trường năm 2015. Cụ thể như sau:

1. Phương thức xét tuyển

          - Tiêu chí 1: Xét tổng điểm theo tổ hợp của 3 môn thuộc các khối thi truyền thống ở 6 học kỳ THPT (tức xét học bạ), chiếm tỷ trọng 20% điểm trúng tuyển;

          - Tiêu chí 2Xét tổng điểm theo tổ hợp của 3 môn thuộc các khối thi truyền thống trong kỳ thi THPT Quốc gia do các trường Đại học chủ trì, chiếm tỷ trọng 80% điểm trúng tuyển. 

2. Điều kiện nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển

          Mức điểm tối thiểu (không nhân hệ số) của các Tổ hợp môn xét tuyển theo phương thức xét tuyển nêu trên đối với thí sinh dự thi THPT Quốc gia do các Trường Đại học chủ trì là 19 (mười chín) điểm.

          Đây là mức điểm tối thiểu dành cho thí sinh thuộc khu vực 3. Mức chênh lệch điểm giữa hai nhóm đối tượng là 1,0 (một) điểm, giữa hai khu vực kế tiếp là 0,5 (không phẩy năm) điểm.

3. Hướng dẫn cách tính điểm

3.1. Điểm hoc bạ

Điểm 6 học kỳ của 3 môn học thuộc tổ hợp khối xét tuyển

STT

Môn

Học kỳ

Điểm

trung bình

thứ 1

thứ 2

thứ 3

thứ 4

thứ 5

thứ 6

1

TOÁN

7.5

7.0

7.2

7.8

8.1

8.5

7.68

2

NGỮ VĂN

7.0

6.9

7.1

7.5

7.9

7.5

7.32

3

TIẾNG ANH

8.5

8.9

9.0

8.5

9.3

9.0

8.87

Tổng

23.87

          - Điểm trung bình chung của môn TOÁN được tính: (7.5 + 7.0 + 7.2 + 7.8 + 8.1 + 8.5)/ 6 = 7.68. Tương tự môn Ngữ văn sẽ là 7.32 và môn tiếng Anh sẽ là 8.87;

          - Tổng điểm 6 học kỳ của 3 môn học thuộc tổ hợp khối xét tuyển là: 7.68 + 7.32 + 8.87 = 23.87;

          - Điểm của thí sinh theo học bạ sẽ là: 23.87 x 20% = 4.774, làm tròn 4.77(1)

3.2. Điểm thi THPT Quốc gia do các Trường Đại học chủ trì

Stt

Môn

Điểm

Ghi chú

1.

TOÁN

8.25

 

2.

NGỮ VĂN

7.75

 

3.

TIẾNG ANH

7.50

 

 

Tổng:

23.50

 

          Điểm của thí sinh theo kết quả kỳ thi THPT Quốc gia: 23.5 x 80% = 18,8(2)

3.3. Tổng điểm của thí sinh theo học bạ và thi THPT Quốc gia sẽ là: (1) + (2) = 4.77 + 18.8 = 23.57 (điểm này không làm tròn; đủ điều kiện nộp hồ sơ).

Nguồn: Đại học Luật TPHCM

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2023 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

7 bình luận: Điểm xét tuyển NV1 Đại học Luật TPHCM năm 2015

  •  
Điểm chuẩn tất cả các trường Đại học