Học viện báo chí tuyên truyền công bố chỉ tiêu tuyển sinh 2015

Học viện báo chí tuyên truyền năm 2015 tuyển sinh 1550 chỉ tiêu cho 13 ngành đào tạo, trong đó ngành báo chí, chính trị học được tuyển sinh nhiều nhất.

Chỉ tiêu tuyển sinh học viện báo chí tuyên truyền năm 2015

TT

Tên Trường  
Ngành Học

Mã Ngành

Mã Chuyên Ngành

Môn Thi/Xét Tuyển

Chỉ Tiêu

(Dự Kiến)

 

HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN (HBT)

 

 

 

1550

1

Báo chí, chuyên ngành Báo in

D320101

602

Nhóm 1:

- Văn, Năng khiếu báo chí, Toán

- Văn, Năng khiếu báo chí, Lịch sử

- Văn, Năng khiếu báo chí,  tiếng Anh

100

2

Báo chí, chuyên ngành Ảnh báo chí

D320101

603

45

3

Báo chí, chuyên ngành Báo phát thanh

D320101

604

50

4

Báo chí, chuyên ngành Báo truyền hình

D320101

605

100

5

Báo chí, chuyên ngành Quay phim truyền hình

D320101

606

40

6

Báo chí, chuyên ngành Báo mạng điện tử

D320101

607

50

7

Báo chí, chuyên ngành Báo chí đa phương tiện

D320101

608

50

8

Triết học, chuyên ngành Triết học Mác - Lênin

D220301

524

Nhóm 2:

- Văn, Toán, Lịch sử

- Văn, Toán, Địa lý

- Văn, Toán, tiếng Anh

50

9

Triết học, chuyên ngành Chủ nghĩa xã hội khoa học

D220301

525

50

10

Kinh tế, chuyên ngành Kinh tế chính trị

D310101

526

50

11

Kinh tế, chuyên ngành Quản lý kinh tế

D310101

527

50

12

Lịch sử, chuyên ngành Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam

D220310

 

50

13

Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước

D310202

 

50

14

Chính trị học, chuyên ngành Quản lý hoạt động tư tưởng – văn hóa

D310201

530

110

15

Chính trị học, chuyên ngành Chính trị phát triển

D310201

531

55

16

Chính trị học, chuyên ngành Quản lý xã hội

D310201

532

55

17

Chính trị học, chuyên ngành Tư tưởng Hồ Chí Minh

D310201

533

55

18

Chính trị học, chuyên ngành Văn hóa phát triển

D310201

535

50

19

Chính trị học, chuyên ngành Chính sách công

D310201

536

55

20

Chính trị học, chuyên ngành Khoa học Quản lý nhà nước

D310201

537

55

21

Xuất bản, chuyên ngành Biên tập xuất bản

D320401

 

50

22

Xã hội học

D310301

 

50

23

Công tác xã hội

D760101

 

50

24

Quan hệ quốc tế, chuyên ngành Thông tin đối ngoại

D310206

610

Nhóm 3:

- ANH, Văn, Toán

- ANH, Văn, Lịch sử

- ANH, Văn, Địa lý

50

25

Quan hệ quốc tế, chuyên ngành Quan hệ chính trị và truyền thông quốc tế

D310206

611

50

26

Quan hệ công chúng

D360708

 

50

27

Quảng cáo

D320110

 

40

28

Ngôn ngữ Anh

D220201

 

40

1. Vùng tuyển sinh: tuyển sinh trong cả nước

2. Phương thức tuyển sinh: Học viện xét tuyển theo 3 nhóm ngành căn cứ kết quả thi THPT quốc gia. Riêng nhóm 1 ngành Báo chí tổ chức thi bổ sung môn Năng khiếu báo chí.

2.1. Xét tuyển hồ sơ:

a). Thí sinh tham dự xét tuyển vào Học viện Báo chí và Tuyên truyền cần thỏa mãn các điều kiện sau:

- Có kết quả xếp loại học lực từng năm học trong 3 năm Trung học phổ thông đạt 6,0 trở lên;

- Hạnh kiểm 3 năm Trung học phổ thông xếp loại Khá trở lên;

- Điểm trung bình chung 4 môn thi xét tốt nghiệp Trung học phổ thông trong kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia đạt 6,0 trở lên (theo thang điểm 10).

b). Hồ sơ đăng ký xét tuyển gồm có:

- Phiếu đăng ký xét tuyển có ghi rõ đợt xét tuyển, cho phép thí sinh đăng ký tối đa 4 ngành (hoặc chuyên ngành) của Học viện Báo chí và Tuyên truyền cho mỗi đợt xét tuyển. Các nguyện vọng này được xếp theo thứ tự ưu tiên từ 1 đến 4;

- Bản chính Giấy chứng nhận kết quả thi tương ứng với đợt xét tuyển (nguyện vọng I hay nguyện vọng bổ sung); 

- Một phong bì đã dán sẵn tem và ghi rõ địa chỉ liên lạc của thí sinh để trường thông báo kết quả xét tuyển.

- Bản sao công chứng học bạ 3 năm Trung học phổ thông.

2.2. Thi môn Năng khiếu tại trường (đối với thí sinh đăng ký thi ngành Báo chí): gồm 2 phần:

- Phần thứ nhất: Bài thi trắc nghiệm (3 điểm) gồm 30 câu hỏi, thời gian làm bài 30 phút: kiểm tra hiểu biết chung về các vấn đề của đời sống xã hội.

- Phần thứ hai: Bài thi tự luận (7 điểm) gồm 2 câu hỏi, thời gian làm bài 120 phút:

+ Câu 1 (3 điểm): đánh giá năng lực xử lý, biểu đạt thông tin và sử dụng ngôn ngữ trong xây dựng, hoàn thiện văn bản. Dạng thức đề thi có thể là: cung cấp một văn bản báo chí có lỗi sai (về quan điểm chính trị, cấu trúc văn bản, về tính logic, về văn phong, về cách sử dụng ngôn từ…) yêu cầu thí sinh sửa chữa và hoàn thiện văn bản theo cách của mình.

+ Câu 2 (4 điểm): đánh giá năng lực phát hiện vấn đề và thể hiện quan điểm cá nhân. Dạng thức đề thi có thể là: cung cấp thông tin về một vấn đề, một sự kiện, yêu cầu thí sinh viết một bài luận tối đa là 500 từ.

- Tổng thời gian làm bài thi Năng khiếu báo chí: 150 phút. Bài kiểm tra Năng khiếu do Học viện ra đề và tổ chức chấm thi.

2.3. Xác định điểm trúng tuyển: theo ngành, chuyên ngành dựa trên tổng điểm các môn thi quy định cho từng nhóm ngành xếp từ cao xuống thấp. Các môn thi thuộc nhóm ngành 1, nhóm ngành 2 tính hệ số 1, môn Tiếng Anh thuộc nhóm ngành 3 tính hệ số 2.

2.4. Các chuyên ngành đào tạo:

- Ngành Triết học gồm 2 chuyên ngành: Triết học Mác – Lênin; Chủ nghĩa xã hội khoa học;

- Ngành Kinh tế gồm 2 chuyên ngành: Kinh tế chính trị Mác - Lênin; Quản lý kinh tế;

- Ngành Chính trị học gồm 7 chuyên ngành: Quản lý hoạt động tư tưởng - văn hóa; Chính trị phát triển; Quản lý xã hội; Tư tưởng Hồ Chí Minh; Văn hóa phát triển; Chính sách công; Khoa học quản lý nhà nước;

- Ngành Báo chí gồm 7 chuyên ngành: Báo in; Ảnh báo chí; Báo phát thanh; Báo truyền hình; Quay phim truyền hình; Báo mạng điện tử; Báo chí đa phương tiện;

- Ngành Quan hệ quốc tế gồm 2 chuyên ngành: Thông tin đối ngoại; Quan hệ chính trị và truyền thông quốc tế.

Khi đăng ký dự thi, thí sinh cần đăng ký mã chuyên ngành dự thi.

2.5. Lịch thi tuyển:

- Nhóm ngành 1:

+ Học viện nhận hồ sơ xét tuyển trực tiếp tại Học viện: từ 27/7 đến hết ngày 10/8/2015. Hồ sơ nộp qua đường Bưu điện: chậm nhất là 06/8/2015 (căn cứ theo dấu Bưu điện).

+ Danh sách thí sinh và phòng thi được công bố trên website Học viện www.ajc.edu.vn chậm nhất vào 12h00 ngày 11/8/2015.

+ Tổ chức thi môn Năng khiếu báo chí tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Thí sinh tập trung tại phòng thi vào 13h00 ngày 12/8/2015 để làm thủ tục và dự thi môn Năng khiếu báo chí.

+ Công bố danh sách thí sinh trúng tuyển vào ngày 15/8/2015.

+ Trả hồ sơ đăng ký xét tuyển cho thí sinh không trúng tuyển ngành Báo chí: từ 14h00 ngày 16 – 20/8/2015.

- Nhóm ngành 2, nhóm ngành 3: quy trình xét tuyển, hồ sơ và thời gian xét tuyển theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Sau khi công bố kết quả xét tuyển đợt 1, nếu còn chỉ tiêu Học viện sẽ thông báo lịch xét tuyển đợt 2 trên website Học viện và qua các phương tiện thông tin đại chúng.

- Sinh viên học các chuyên ngành đào tạo giảng viên lý luận chính trị (Triết học, Chủ nghĩa xã hội khoa học, Kinh tế chính trị, Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, Tư tưởng Hồ Chí Minh) được miễn học phí. Thí sinh dự thi các chuyên ngành này không nói ngọng, nói lắp, không bị dị tật về ngoại hình.

Thí sinh dự thi chuyên ngành Quay phim truyền hình phải có sức khỏe tốt, không mắc các bệnh, dị tật về mắt, ngoại hình phù hợp (nam cao 1m65, nữ cao 1m60 trở lên).

3. Đào tạo để cấp bằng đại học thứ 2: 650 chỉ tiêu, có thông báo cụ thể vào tháng 3/2015 trên websitewww.ajc.edu.vn.

Nguồn Học viện báo chí tuyên truyền

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

4 bình luận: Học viện báo chí tuyên truyền công bố chỉ tiêu tuyển sinh 2015

  •  
Điểm chuẩn tất cả các trường ĐH