Học viện hậu cần tuyển sinh sau đại học năm 2016

Học viện Hậu cần thông báo tổ chức tuyển sinh Sau đại học năm 2016, chuyên ngành Tài chính – Ngân hàng, như sau:

I. CÁC CHUYÊN NGÀNH ĐÀO TẠO
1. Đào tạo tiến sĩ
Chuyên ngành đào tạo:Tài chính – Ngân hàng. Mã số: 62.34.02.01
2. Đào tạo thạc sĩ
Chuyên ngành đào tạo:Tài chính – Ngân hàng. Mã số: 60.34.02.01
II.THỜI GIAN ĐÀO TẠO
1. Đào tạo tiến sĩ
a) Hình thức đào tạo tập trung:
– Đối với người có bằng đại học: 4 năm
– Đối với người có bằng thạc sĩ : 3 năm
b) Hình thức đào tạo không tập trung:
– Đối với người có bằng đại học: 5 năm
– Đối với người có bằng thạc sĩ : 4 năm
2. Đào tạo thạc sĩ
– Hình thức đào tạo không tập trung ngoài giờ hành chính: 2 năm
III. ĐIỀU KIỆN DỰ THI
1. Đối với thí sinh dự thi đào tạo thạc sĩ
a)Về văn bằng: Người dự thi cần thoả mãn một trong các điều kiện văn bằng sau đây
– Có bằng tốt nghiệp đại học của các trường khối kinh tế, đúng ngành hoặc phù hợp với ngành, chuyên ngành đăng ký dự thi (Học viện Hậu cần, Học viện Tài chính; Đại học KTQD; ĐH Thương mại; Học viện Ngân hàng…).
– Người có bằng tốt nghiệp đại học ngành gần với ngành Tài chính – Ngân hàng hoặc đúng ngành của các trường đại học khác (bằng cử nhân kinh tế khác ngành, chuyên ngành đăng ký dự thi; Bằng kỹ sư Kinh tế các ngành; bằng cử nhân Luật kinh tế) phải học bổ sung kiến thức trước khi dự thi (học bổ sung từ 2 môn đến 6 môn, có phụ lục kèm theo).

b) Về kinh nghiệm công tác chuyên môn
Người có bằng tốt nghiệp đại học loại khá trở lên thuộc ngành đúng hoặc phù hợp với ngành, chuyên ngành đăng ký dự thi, được dự thi ngay sau khi tốt nghiệp. Những đối tượng còn lại phải có ít nhất một năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực chuyên môn phù hợp với ngành, chuyên ngành đăng ký dự thi kể từ khi có quyết định tốt nghiệp đại học đến ngày nộp hồ sơ dự thi.
c) Có đủ sức khoẻ để học tập.
d) Nộp hồ sơ đầy đủ, đúng thời hạn theo quy định của cơ sở đào tạo.
2. Đối với thí sinh dự xét tuyển đào tạo trình độ tiến sĩ
a) Có bằng thạc sĩ đúng ngành hoặc phù hợp với ngành, chuyên ngành đăng ký dự xét tuyển. Trường hợp chưa có bằng thạc sĩ thì phải có bằng tốt nghiệp đại học hệ chính quy loại khá trở lên, ngành phù hợp với chuyên ngành đăng ký dự tuyển, ngành gần phải học bổ sung kiến thức trước khi dự xét tuyển.
b) Có một bài luận về dự định nghiên cứu, trong đó trình bày rõ ràng đề tài hoặc lĩnh vực nghiên cứu, lý do lựa chọn lĩnh vực nghiên cứu, mục tiêu và mong muốn đạt được, lý do lựa chọn cơ sở đào tạo; kế hoạch thực hiện trong từng kỳ của thời gian đào tạo; những kinh nghiệm, kiến thức, sự hiểu biết cũng như những chuẩn bị của thí sinh trong vấn đề hay lĩnh vực dự định nghiên cứu; đề xuất người hướng dẫn.
c) Có hai thư giới thiệu của hai nhà khoa học có chức danh khoa học như giáo sư, phó giáo sư hoặc học vị tiến sĩ cùng chuyên ngành; hoặc một thư giới thiệu của một nhà khoa học có chức danh khoa học hoặc học vị tiến sĩ cùng chuyên ngành và một thư giới thiệu của thủ trưởng đơn vị công tác của thí sinh. Những người giới thiệu này cần có ít nhất 6 tháng công tác hoặc cùng hoạt động chuyên môn với thí sinh.
Thư giới thiệu phải có những nhận xét, đánh giá về năng lực và phẩm chất của người dự tuyển, cụ thể:
– Phẩm chất đạo đức, đặc biệt đạo đức nghề nghiệp; – Khả năng nghiên cứu
– Năng lực hoạt động chuyên môn; – Điểm mạnh và yếu của người dự tuyển
– Phương pháp làm việc; – Triển vọng phát triển về chuyên môn
– Những nhận xét khác và mức độ ủng hộ, giới thiệu thí sinh làm nghiên cứu sinh.
d) Có chứng chỉ trình độ ngoại ngữ B1 tương đương cấp độ 3/6 khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho việt nam trong thời hạn 2 năm tính đến ngày dự tuyển nghiên cứu sinh do một trung tâm khảo thí quốc tế có thẩm quyền hoặc một trường đại học trong nước đào tạo ngành ngoại ngữ tương ứng trình độ đại học cấp theo khung năng lực.
IV. CÁC MÔN THI TUYỂN
1. Đối với thí sinh dự xét tuyển đào tạo trình độ tiến sĩ
Xét tuyển theo quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ ban hành kèm theo Thông tư số 05/2012/TT- BGDĐT ngày 15/2/2012 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế đào tạo trình độ tiến sỹ ban hành kèm theo Thông tư số 10/2009/TT-BGD ĐT ngày 07/5/2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo;
2. Đối với thí sinh dự thi đào tạo trình độ thạc sĩ
Thi tuyển 03 môn.
– Môn Toán Kinh tế: gồm 2 phần: Lý thuyết xác suất thống kê và thống kê toán; quy hoạch tuyến tính (theo chương trình đại học).
– Môn Tài chính – Tiền tệ: (theo chương trình đại học khối kinh tế).
– Môn ngoại ngữ: thi môn tiếng Anh theo Điểm b Khoản 2 Điều 27 của Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ ban hành kèm theo Thông tư 15/2014/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
V. ĐỐI TƯỢNG VÀ CHÍNH SÁCH ƯU TIÊN
1. Đối tượng ưu tiên
Thí sinh được hưởng chế độ ưu tiên trong tuyển sinh cao học thuộc những đối tượng sau:
a) Người có thời gian công tác hai năm liên tục trở lên (tính đến ngày nộp hồ sơ đăng ký dự thi) tại các xã có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn ở các địa phương thuộc miền núi, vùng cao, vùng sâu, hải đảo theo quy định của Chính phủ;
b) Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh;
c) Con liệt sĩ;
d) Anh hùng LLVT, anh hùng lao động;
đ) Người dân tộc thiểu số có hộ khẩu thường trú từ 2 năm trở lên ở địa phương có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn thuộc miền núi, vùng cao, vùng sâu, hải đảo theo quy định của chính phủ;
e) Con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh công nhận bị dị dạng, dị tật, suy giảm khả năng tự lực trong sinh hoạt, học tập do hậu quả của chất độc hóa học.
* Các đối tượng ưu tiên theo Mục a Điều này phải có quyết định tiếp nhận công tác hoặc biệt phái công tác của cấp có thẩm quyền.
2. Mức ưu tiên.
a) Người dự thi thuộc đối tượng ưu tiên được cộng vào kết quả thi 10 điểm cho môn ngoại ngữ (thang điểm 100) nếu không thuộc diện được miễn thi ngoại ngữ theo Quy chế quy định và cộng 1 điểm (thang điểm 10) vào kết quả thi môn chủ chốt của chuyên ngành đào tạo.
b) Người thuộc nhiều đối tượng ưu tiên thì được hưởng chế độ ưu tiên của một đối tượng
VI. HỒ SƠ TUYỂN SINH, THỜI GIAN NỘP VÀ THỜI GIAN DỰ THI, XÉT TUYỂN
1. Hồ sơ tuyển sinh: phát hành tại Phòng Sau đại học – Học viện Hậu cần
( Phòng 204, tầng 2 nhà H5 hoặc Phòng 522 tầng 5 nhà S1) Ngọc Thụy – Long Biên – Hà Nội. Từ ngày 15/1/2016 đến ngày 01/5/2016.
2.Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 20/1/2016 đến ngày 01/5/2016. (Khi nộp hồ sơ thí sinh phải mang theo văn bằng chính để đối chiếu)

3.Thời gian học bổ sung kiến thức: từ ngày 01/3/2016 đến 01/5/2016.
4.Thời gian hướng dẫn ôn thi tuyển sinh: Từ 03/3/2016 đến 01/5/2016.
5.Thời gian thi tuyển cao học: Trung tuần tháng 5 năm 2016
6.Thời gian xét tuyển nghiên cứu sinh: Tuần 3 tháng 5 năm 2016
7. Địa điểm thi, xét tuyển: Học viện Hậu cần – Ngọc Thụy – Long Biên – Hà Nội
Hồ sơ dự thi đề nghị nộp trực tiếp tại Phòng Sau đại học – Học viện Hậu cần.
Mọi thủ tục chi tiết xin liên hệ với Phòng Sau đại học – Học viện Hậu cần
ĐT: 069.577.259; 069.577.260; DĐ ; 0983.918.632; 0912150284
Xem trang Website: hocvienhaucan.edu.vn

Theo thethaohangngay

Viết bình luận: Học viện hậu cần tuyển sinh sau đại học năm 2016

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247