Học viện thanh thiếu niên Việt Nam công bố phương án tuyển sinh 2018

Trường đầu tiên công bố phương án tuyển sinh năm 2018 gồm có các thông tin như: ngành xét tuyển, tiêu chí xét tuyển, ...

Mã trường: HTN

THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2018
2.1. Đối tượng tuyển sinh: Đã tốt nghiệp trung học phổ thông.
2.2. Phạm vi tuyển sinh: Tuyển sinh trong phạm vi cả nước
2.3. Phương thức tuyển sinh: Kết hợp thi tuyển và xét tuyển;
Ghi chú: Xét tuyển theo kết quả thi THPT năm 2018
- Xét tuyển 50% chỉ tiêu các ngành
- Điều kiện xét tuyển: Sử dụng kết quả của 3 bài thi/môn thi trong đó có ít nhất một trong hai bài thi môn Toán, Ngữ Văn để xét tuyển
Xét tuyển theo kết quả học tập học bạ THPT
- Xét tuyển 50% chỉ tiêu các ngành
- Điều kiện xét tuyển:
+ Thí sinh đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương (áp dụng đúng năm tốt nghiệp)
+ Điểm xét tuyển là: Tổng điểm trung bình năm lớp 12 của 03 môn trong tổ hợp xét tuyển đạt từ 18 điểm trở lên (các môn trong tổ hợp xét tuyển không nhỏ hơn 6.0 điểm)
2.4. Chỉ tiêu tuyển sinh:

TT Ngành học Chỉ tiêu (dự kiến) Tổ hợp môn xét tuyển 1 Tổ hợp môn xét tuyển 2 Tổ hợp môn xét tuyển 3 Tổ hợp môn xét tuyển 4
Theo xét KQ thi THPT QG Mã tổ hợp môn Mã tổ hợp môn Mã tổ hợp môn Mã tổ hợp môn
Các ngành đào tạo đại học            
1.1
Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước 7310202 100 A00 C00 C04 D01
1.2
Quản lý nhà nước 7310205 75 A00 A01 C00 D01
1.3
Quan hệ công chúng 7320108 75 A01 D01 D14 D15
1.4
Luật 7380101 100 A00 A01 C00 D01
1.5
Công tác xã hội 7760101 100 C00 C14 D01 D15
1.6
Công tác thanh thiếu niên 7760102 150 A00 C00 C04 D01

2.5. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện nhận ĐKXT:
- Ngưỡng đàm bảo chất lượng đầu vào:

+ Từ 15 điểm trở lên đối với thí sinh sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT.

+ Tổng điểm trung bình năm lớp 12 của 03 môn trong tổ hợp xét tuyển đạt từ 18 điểm trở lên ( các môn trong tổ hợp xét tuyển không nhỏ hơn 6.0 điểm)

- Điều kiện nhận hồ sơ ĐKXT:

+ Sử dụng kết quả của 3 bài thi/môn thi trong đó có ít nhất một trong hai bài thi môn Toán, Ngữ Văn để xét tuyển.

2.6. Các thông tin cần thiết khác để thí sinh ĐKXT vào các ngành của trường:
- Mã trường: HTN

Học tại Hà Nội : HTN - B

Học tại TP. Hồ Chí Minh: HTN - N

- Mã ngành: Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước (7310202); Công tác xã hội (7760101); Công tác Thanh thiếu niên (7760102); Quan hệ công chúng (7320108); Quản lý nhà nước (7310205); Luật (7380101)

- Tổ hợp xét tuyển

Ngành đào tạo

Tổ hợp môn xét tuyển

Mã tổ hợp môn xét tuyển

 

Quan hệ công chúng

(7320108)

Toán - Văn - Anh

D01

Toán - Lý - Anh

A01

Văn - Địa - Anh

D15

Văn - Sử - Anh

D14

Quản lý nhà nước

(7310205)

Toán - Lý - Hóa

A00

Toán - Lý - Anh

A01

Toán - Văn - Anh

D01

Văn - Sử - Địa

C00

Luật

(7380101)

Toán - Lý - Hóa

A00

Toán - Lý - Anh

A01

Toán - Văn - Anh

D01

Văn - Sử - Địa

C00

Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước

 (7310202)

Toán - Lý - Hóa

A00

Văn - Sử - Địa

C00

Toán - Văn - Địa

C04

Toán - Văn - Anh

D01

Công tác xã hội (7760101)

Văn - Sử - Địa

C00

Toán – Văn – GDCD

C14

Toán - Văn - Anh

D01

Văn - Địa - Anh

D15

Công tác Thanh thiếu niên

(7760102)

Học tại TP.Hà Nội

Toán - Lý - Hóa

A00

Văn - Sử - Địa

C00

Toán - Văn - Địa

C04

Toán - Văn - Anh

D01

Công tác Thanh thiếu niên

(7760102)

Học tại TP.Hồ Chí Minh

Toán - Lý - Hóa

A00

Văn - Sử - Địa

C00

Toán - Văn - Địa

C04

Toán - Văn - Anh

D01

- Điểm chênh lệch giữa các tổ hợp là: Không có

- Điều kiện phụ trong xét tuyển: Không có

2.7. Tổ chức tuyển sinh:
- Thời gian:

+ Xét tuyển theo kết quả thi THPT năm 2018: Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo

+ Xét tuyển theo kết quả học tập học bạ THPT: Bắt đầu từ ngày 02/5/2018

- Hình thức nhận ĐKXT: Đăng ký xét tuyển trực tuyến; Nộp qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại Học viện

- Điều kiện xét tuyển: Đã tốt nghiệp trung học phổ thông và có kết quả dự thi THPT quốc gia năm 2018

- Tổ hợp môn thi/bài thi:

+ Ngành Quan hệ công chúng (7320108)

Tổ hợp môn xét tuyển

Mã tổ hợp môn xét tuyển

Toán - Văn - Anh

D01

Toán - Lý - Anh

A01

Văn - Địa - Anh

D15

Văn - Sử - Anh

D14

+ Ngành Quản lý nhà nước (7310205)

Tổ hợp môn xét tuyển

Mã tổ hợp môn xét tuyển

Toán - Lý - Hóa

A00

Toán - Lý - Anh

A01

Toán - Văn - Anh

D01

Văn - Sử - Địa

C00

+ Ngành Luật (7380101)

Tổ hợp môn xét tuyển

Mã tổ hợp môn xét tuyển

Toán - Lý - Hóa

A00

Toán - Lý - Anh

A01

Toán - Văn - Anh

D01

Văn - Sử - Địa

C00

+ Ngành Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước  (7310202)

Tổ hợp môn xét tuyển

Mã tổ hợp môn xét tuyển

Toán - Lý - Hóa

A00

Văn - Sử - Địa

C00

Toán - Văn - Địa

C04

Toán - Văn - Anh

D01

+ Ngành Công tác xã hội (7760101)

Tổ hợp môn xét tuyển

Mã tổ hợp môn xét tuyển

Văn - Sử - Địa

C00

Toán – Văn – GDCD

C14

Toán - Văn - Anh

D01

Văn - Địa - Anh

D15

+ Ngành Công tác Thanh thiếu niên (7760102)

Tổ hợp môn xét tuyển

Mã tổ hợp môn xét tuyển

Toán - Lý - Hóa

A00

Văn - Sử - Địa

C00

Toán - Văn - Địa

C04

Toán - Văn - Anh

D01

2.8. Chính sách ưu tiên:
Theo quy chế tuyển sinh đại học chính quy ban hành kèm theo Thông tư số 05/2017/TT-BGDĐT ngày 25/01/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

2.9. Lệ phí xét tuyển/thi tuyển:
Được thực hiện theo Quy định tại Thông tư liên tịch của Bộ Tài chính-Bộ GDĐT quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí dự thi, dự tuyển (lệ phí tuyển sinh).

2.10. Học phí dự kiến với sinh viên chính quy; lộ trình tăng học phí tối đa cho từng năm (nếu có):
Thực hiện theo Nghị định 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015 - 2016 đến năm 2020 - 2021

Theo TTHN

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Viết bình luận: Học viện thanh thiếu niên Việt Nam công bố phương án tuyển sinh 2018

  •  
Điểm chuẩn tất cả các trường ĐH