Kế hoạch tuyển sinh Trung cấp chuyên nghiệp năm 2014

Bộ GD&ĐT yêu cầu các trường Trung cấp, Đại học, cao đẳng đào trung cấp chuyên nghiệp nôp báo cáo kế hoạch về công tác tuyển sinh năm 2014 về Bộ trước ngày 15/12/2013.

Theo đó, báo cáo kết quả công tác tuyển sinh năm 2013 cần nêu rõ tổng chỉ tiêu thực tế được thông báo, số lượng thí sinh trúng tuyển, số lượng thí sinh nhập học. Số liệu thống kê trong báo cáo phải chính xác và điền đầy đủ nội dung các ô theo quy định, nội dung nào không có số liệu thì ô đó để trống, không cắt bớt, sửa đổi cấu trúc của biểu mẫu.

Ke hoach tuyen sinh Trung cap chuyen nghiep nam 2014

Kế hoạch tuyển sinh TCCN trước ngày 15/12/2013

Đồng thời, đề nghị các trường phản ánh những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai công tác tuyển sinh TCCN và đề xuất, kiến nghị với Bộ GD&ĐT về Quy chế tuyển sinh cũng như các văn bản hướng dẫn công tác tuyển sinh TCCN.

Để có cơ sở tổng kết, đánh giá công tác tuyển sinh trung cấp chuyên nghiệp (TCCN) năm 2013 và chuẩn bị kế hoạch công tác tuyển sinh năm 2014, Bộ GD-ĐT đề nghị các trường đại học, cao đẳng có đào tạo TCCN trực thuộc Bộ GD-ĐT thực hiện báo cáo kết quả công tác tuyển sinh TCCN năm 2013 của trường. Trong báo cáo, đề nghị các trường nêu rõ tổng chỉ tiêu thực tế được thông báo, số lượng thí sinh trúng tuyển, số lượng thí sinh nhập học. Đồng thời, đề nghị các trường phản ánh những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai công tác tuyển sinh TCCN và đề xuất, kiến nghị với Bộ GD-ĐT về Quy chế tuyển sinh cũng như các văn bản hướng dẫn công tác tuyển sinh TCCN.

Bên cạnh đó, các trường cần nêu rõ dự kiến kế hoạch tuyển sinh Trung cấp chuyên nghiệp năm 2014, trong đó có chỉ dự kiến kế hoạch tuyển sinh TCCN năm 2014 đối với các ngành học đã được phê duyệt mở ngành đào tạo (tính đến thời điểm báo cáo).

Báo cáo gửi theo đường công văn về Bộ GD&ĐT trước ngày 15/12/2013

Theo thethaohangngay

Viết bình luận: Kế hoạch tuyển sinh Trung cấp chuyên nghiệp năm 2014

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!