Kết quả thi năng khiếu Đại học Kiến trúc TPHCM năm 2015

Đại học Kiến trúc TPHCM đã công bố kết quả thi năng khiếu năm 2015. Các em xem chi tiết dưới đây:

Kết quả thi năng khiếu Đại học Kiến trúc TPHCM năm 2015

Số báo danh

Họ và tên thí sinh

Phái

Ngày sinh

Môn thi

Điểm

0001

Trương Mỹ An

Nữ

12/02/97

Vẽ TT Màu

03.00

0002

Nguyễn Bảo Thùy An

Nữ

24/12/96

Vẽ TT Màu

06.50

0004

Tiêu Thùy Minh An

Nữ

28/07/97

Vẽ TT Màu

06.00

0005

Phạm Thiên An

Nữ

30/10/97

Vẽ TT Màu

03.00

0006

Huỳnh Thế An

 

21/04/97

Vẽ TT Màu

02.50

0007

Đặng Châu Hòa An

Nữ

04/10/97

Vẽ TT Màu

07.00

0008

Phạm Huệ An

Nữ

01/04/97

Vẽ TT Màu

06.50

0009

Huỳnh Thị Minh Anh

Nữ

15/05/97

Vẽ TT Màu

04.00

0010

Lê Thị Thục Anh

Nữ

04/09/97

Vẽ TT Màu

04.00

0011

Lê Bửu Nhật Anh

Nữ

15/04/07

Vẽ TT Màu

05.50

Xem Kết quả thi năng khiếu Đại học Kiến trúc TPHCM năm 2015 tại đây

Tuyensinh247.com tổng hợp - Đại học Kiến trúc TPHCM

Viết bình luận: Kết quả thi năng khiếu Đại học Kiến trúc TPHCM năm 2015

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!