Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên công bố điểm chuẩn năm 2014

Ngày 11/8, Khoa ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên đã công bố điểm chuẩn năm 2014. Cụ thể, các em xem chi tiết dưới đây:

Điểm chuẩn Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên năm 2014


KHOA NGOẠI NGỮ

DTF

 

 

 

 

 

Các ngành đào tạo đại học:

 

 Mã ngành

 Khối thi

 Điểm chuẩn

 Ghi chú

95

Sư phạm tiếng Anh: Sư phạm tiếng Anh; Sư phạm tiếng Anh bậc tiểu học

 

D140231

D1

18.0

Đã nhân hệ số 2 cho môn ngoại ngữ

96

Ngôn ngữ Trung Quốc: Ngôn ngữ Trung Quốc ; Song ngữ Trung-Anh

 

D220204

D1

13.0

Chưa nhân hệ số 2

cho môn ngoại ngữ

D4

13.0

Chưa nhân hệ số 2

cho môn ngoại ngữ

97

Sư phạm tiếng Trung Quốc: Sư phạm tiếng Trung Quốc; Sư phạm song ngữ Trung-Anh

 

D140234

D1

13.0

Chưa nhân hệ số 2

cho môn ngoại ngữ

D4

13.0

Chưa nhân hệ số 2

cho môn ngoại ngữ

98

Sư phạm tiếng Nga: Sư phạm song ngữ Nga-Anh

 

D140232

D1

13.0

Chưa nhân hệ số 2

cho môn ngoại ngữ

D2

13.0

Chưa nhân hệ số 2

cho môn ngoại ngữ

99

Ngôn ngữ Anh: Ngôn ngữ Anh; Song ngữ Nga - Anh

 

D220201

D1

16.0

Đã nhân hệ số 2 cho môn ngoại ngữ

D2

16.0

100

Ngôn ngữ Pháp: Song ngữ Pháp-Anh

 

D220203

D1

13.0

Chưa nhân hệ số 2

cho môn ngoại ngữ

D3

13.0

Chưa nhân hệ số 2

cho môn ngoại ngữ

 

Các ngành đào tạo cao đẳng:

 

 

 

 

 

101

Sư phạm tiếng Anh: Sư phạm tiếng Anh; Song ngữ Trung-Anh

 

C140231

D1

10.0

Chưa nhân hệ số 2

cho môn ngoại ngữ

Ghi chú:  Điểm trúng tuyển vào hệ liên thông chính qui thuộc các ngành (đã thông báo trong tuyển sinh liên thông) của Đại học Thái Nguyên trong kỳ thi tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2014 bằng với điểm sàn tối thiểu (mức 3) công bố của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Đăng kí nhận ngay Điểm chuẩn Khoa Ngoại ngữ Đại học Thái Nguyên năm 2014 sớm nhất, Soạn tin:

DCL (dấu cách) DTF (dấu cách) Mãngành gửi 8712

Ví dụ: DCL  DTF  D140231 gửi 8712

Trong đó DTF là Mã trường

D140231 là mã ngành 

Nguồn: Đại học Thái Nguyên


3 bình luận: Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên công bố điểm chuẩn năm 2014

  •  
Điểm chuẩn tất cả các trường ĐH