Khoa Y dược ĐH Đà Nẵng công bố chỉ tiêu tuyển sinh năm 2015

Đại học Đà Nẵng khoa y dược thông báo chỉ tiêu tuyển sinh năm 2015, môn thi xét tuyển và để tiện cho thí sinh trường thống kê tỷ lệ chọi và điểm chuẩn năm 2014.

Chỉ tiêu tuyển sinh Khoa Y dược - ĐH Đà Nẵng 2015

STT

Tên trường/Tên Ngành

Mã trường/Mã ngành

 Tổ hợp môn xét tuyển

 Tỷ lệ chọi 2014

 Điểm chuẩn 2014

Chỉ tiêu 2015

 

 Ghi chú

I

KHOA Y – DƯỢC

DDY

 

 

 

200

 

 

1

Y đa khoa

D720101

Toán, Hóa học, Sinh học

 

24.0

140

 

- Điểm xét tuyển theo ngành đào tạo.

2

Điều dưỡng

D720501

Toán, Hóa học, Sinh học

0.99

21.5

60

 

- Thông tin chi tiết tại trang web htttp://smp.udn.vn.

 Nguồn Đại học Đà Nẵng


Viết bình luận: Khoa Y dược ĐH Đà Nẵng công bố chỉ tiêu tuyển sinh năm 2015

  •  
Điểm chuẩn tất cả các trường Đại học