Lịch chiếu phim rạp Galaxy ngày 19/12 - 25/12/2014

Lịch chiếu phim rạp Galaxy tuần lễ Giáng sinh 25/12 của các rạp: Galaxy Nguyễn Du, Nguyễn Trãi, Tân Bình.

Tên phim Giờ chiếu Ngày Thể loại
Galaxy Nguyễn Du
Để mai tính 2 10h45, 11h25, 12h30, 13h10 14h15, 15h00, 16h00, 16h45 17h45, 18h30, 19h30, 19h50 20h15, 21h20, 22h00 19/12-25/12 Hài
Đêm ở viện bảo tàng: Bí mật hầm mộ 08h55, 10h40, 13h20, 17h45, 19h35, 21h25 19/12-25/12 Hành động, Hài
Đại chiến người Hobbit: Đại chiến năm cánh quân 10h45, 21h15 19/12-25/12 Hành động
Galaxy Nguyễn Trãi
Để mai tính 2 08h55, 09h45, 11h30, 12h30, 13h15, 14h15, 15h00, 16h00, 16h45, 17h45, 18h30, 19h30, 20h15, 22h00 19/12-25/12 Hài
Đại chiến người Hobbit: Đại chiến năm cánh quân 10h45, 15h10, 21h15 19/12-25/12 Hành động
Đêm ở viện bảo tàng: Bí mật hầm mộ 08h55, 10h40, 13h20, 17h45, 19h35, 21h25 19/12-25/12 Hành động, Hài
Galaxy Tân Bình
Đại chiến người Hobbit: Đại chiến năm cánh quân 09h00, 11h30, 14h00, 16h00, 18h35, 21h15 19/12-25/12 Hành động
Để mai tính 2 9h15, 11h00, 11h40, 12:45 13h30, 14h30, 15h15, 16h15, 17h00, 18h00, 18h45, 19h15, 19h45, 20h30, 21h00, 21h30, 22h15 19/12-25/12 Hài
Đêm ở viện bảo tàng: Bí mật hầm mộ 18h20, 20h10, 22h00 19/12-25/12 Hành động, Hài

Theo thethaohangngay 

Viết bình luận: Lịch chiếu phim rạp Galaxy ngày 19/12 - 25/12/2014

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247