Lịch công tác kỳ thi THPT Quốc gia năm 2015

Ngày 26/3, Bộ GD&ĐT ban hành công văn hướng dẫn thực hiện quy chế tuyển sinh 2015, trong đó có lịch công tác kỳ thi THPT Quốc gia năm 2015 với những mốc thời gian quan trọng như: thời gian thu hồi hồ sơ đăng ký dự thi và nhập dữ liệu của thí sinh vào phần mềm QLT từ ngày 1/4 - 30/4/2015.

Thời gian thực hiện công tác trong kỳ thi THPT Quốc gia 2015 của các đơn vị:

TT

Nội dung công tác

Đơn vị

chủ trì

Đơn vị tham gia

Thời gian

thực hiện

1          

Tổ chức tập huấn nghiệp vụ thi cho cán bộ các nhà trường, địa phương.

Các sở GDĐT

Các đơn vị tiếp nhận đăng ký dự thi (đơn vị ĐKDT)

Trước  31/3/2015

2          

Thu Hồ sơ đăng ký dự thi (ĐKDT) và nhập dữ liệu của thí sinh vào phần mềm QLT.

Các đơn vị ĐKDT

Các sở GDĐT

Từ ngày 01/4 đến ngày

30/4/2015

3          

In danh sách thí sinh ĐKDT theo thứ tự a, b, c,… của tên học sinh, lớp, trường.

Các đơn vị ĐKDT

 

Chậm nhất ngày 05/5/2015

4          

Bàn giao danh sách và Phiếu ĐKDT cho sở GDĐT.

Các đơn vị ĐKDT

Các sở GDĐT

Trước 07/5/2015

5          

Bàn giao danh sách, Phiếu ĐKDT và cho trường ĐH chủ trì tổ chức cụm thi. Cập nhật dữ liệu đăng ký dự thi của thí sinh đã được sở GDĐT rà soát vào phần mềm QLT.

Các sở GDĐT

Các trường

ĐH

Trước 20/5/2015

6          

Tổ chức các Hội đồng thi và các ban, làm các công việc chuẩn bị thi.

Các sở GDĐT, Các trường ĐH

Các trường

phổ thông, các đơn vị có liên quan

Từ ngày 20/5/2015

7          

Thu Phiếu đăng ký xét công nhận tốt nghiệp, hồ sơ kèm theo và nhập dữ liệu của thí sinh vào phần mềm QLT.

Các đơn vị ĐKDT

Các sở GDĐT

Trước 30/5/2015

8          

Cập nhật vào phần mềm QLT và gửi về Bộ GDĐT báo cáo trước kỳ thi

Cục KTKĐCLGD

Các sở GDĐT, các trường ĐH

Chậm nhất ngày

10/6/2015

9          

Thông báo công khai những trường hợp thí sinh không đủ điều kiện dự thi

Thủ trưởng đơn vị ĐKDT

 

Chậm nhất ngày

10/6/2015

10      

Hoàn thành việc lập Danh sách thí sinh theo từng môn thi và cập nhật dữ liệu phân phòng thi của thí sinh vào phần mềm QLT

Các Hội đồng thi

 

Trước ngày

10/6/2015

11      

Hoàn thành việc in và trả Giấy báo dự thi cho thí sinh

Các đơn vị ĐKDT

 

Chậm nhất ngày

15/6/2015

12      

Bàn giao đề thi đã in sao cho các Điểm thi

Ban In sao đề thi; Ban Vận chuyển và bàn giao đề thi

Các Điểm thi

Do Chủ tịch Hội đồng thi quy định

13      

Ban Coi thi làm việc

Ban Coi thi

Các sở GDĐT, trường ĐH

Từ ngày 29/6/2015

 

14      

Coi thi theo lịch thi

Ban Coi thi

Các sở GDĐT, các trường ĐH

Các ngày 01, 02, 03, 04/7/2015

15      

Cập nhật vào phần mềm QLT báo cáo nhanh tình hình coi thi từng buổi thi

Cục KTKĐCLGD

Các Hội đồng thi

Buổi thi sáng trước 11 giờ 30, buổi thi chiều trước 17 giờ 30

16      

Cập nhật vào phần mềm QLT báo cáo tổng hợp số liệu và tình hình coi thi

Cục KTKĐCLGD

Các Hội đồng thi

Chậm nhất 10 giờ 30 ngày 05/7/2015

17      

- Tổ chức chấm thi.

- Tổng kết công tác chấm thi.

- Báo cáo sơ bộ kết quả và gửi dữ liệu kết quả thi về Bộ GDĐT.

Cục KTKĐCLGD

Các Ban Chỉ đạo thi cấp tỉnh; Các Hội đồng thi

Hoàn thành chấm thi và báo cáo sơ bộ kết quả trước ngày 20/7/2015

18      

Gửi dữ liệu kết quả thi của các thí sinh đã đăng ký xét công nhận tốt nghiệp THPT cho các sở GDĐT có thí sinh dự thi.

Các Hội đồng thi

Các sở GDĐT

Chậm nhất ngày 20/7/2015

19      

Hoàn thành xét công nhận tốt nghiệp THPT

Các sở GDĐT

Các trường phổ thông

Trước ngày

25/7/2015

20      

Cập nhật vào phần mềm QLT và gửi báo cáo kết quả xét công nhận tốt nghiệp THPT sơ bộ về Bộ GDĐT;  công bố kết quả tốt nghiệp THPT.

Các sở GDĐT

 

Cục KTKĐCLGD

Trước ngày

25/7/2015

21      

Cấp Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời, trả học bạ và các loại giấy chứng nhận (bản chính) cho thí sinh.

Hiệu trưởng trường phổ thông

 

Trước ngày

27/7/2015

22      

In và gửi Giấy chứng nhận kết quả thi cho thí sinh đã ĐKDT để xét tuyển sinh ĐH, CĐ

Các Hội đồng thi do trường ĐH chủ trì

Các sở GDĐT, các đơn vị ĐKDT

Trước ngày 30/7/2015

23      

Thu nhận đơn phúc khảo và lập danh sách phúc khảo kể từ ngày công bố kết quả thi.

Các đơn vị ĐKDT

 

Trước ngày

30/7/2015

24      

Các đơn vị chuyển dữ liệu phúc khảo cho Sở GDĐT

Các đơn vị ĐKDT

Các sở GDĐT

Chậm nhất ngày

30/7/2015

25      

Các sở GDĐT chuyển dữ liệu phúc khảo cho các Hội đồng thi

Các sở GDĐT

Các Hội đồng thi

Chậm nhất ngày

31/7/2015

26      

Tổ chức phúc khảo bài thi (nếu có)

Các Hội đồng thi

Các sở GDĐT, các trường ĐH

Hoàn thành chậm nhất ngày 05/8/2015

27      

Hoàn thành việc xét công nhận tốt nghiệp THPT sau phúc khảo

Các sở GDĐT

Các trường phổ thông

Chậm nhất ngày 06/8/2015

28      

Cập nhật vào phần mềm QLT và gửi Báo cáo kết quả tốt nghiệp THPT chính thức và dữ liệu về Cục KTKĐCLGD

Cục KTKĐCLGD

Các sở GDĐT

 

Chậm nhất ngày 07/8/2015

29      

Gửi danh sách thí sinh được công nhận tốt nghiệp THPT (chính thức) về Văn phòng Bộ GDĐT

Các sở GDĐT,

Cục Nhà trường

Văn phòng Bộ GDĐT

Trước ngày 15/8/2015


Xét tuyển ĐH-CĐ chính quy 2015 Bộ GD-ĐT quy định như sau:Các trường phải công khai thông tin về quy định xét tuyển như chỉ tiêu của các ngành hoặc nhóm ngành đối với từng đợt xét tuyển, dành 75% cho các khối thi truyền thống, điểm xét tuyển không được thấp hơn ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào do Bộ GD-ĐT (dự kiến ngày 1-8), điểm xét tuyển đợt sau không được thấp hơn điểm trúng tuyển đợt xét tuyển trước.

Xét tuyển nguyện vọng (NV) 1: từ ngày 1 đến 20-8 (công bố điểm trúng tuyển chậm nhất ngày 25-8)

► Xét tuyển NV bổ sung đợt 1: từ ngày 25-8 đến hết ngày 15-9 (công bố điểm trúng tuyển trước ngày 20-9)

► Xét tuyển NV bổ sung đợt 2: từ ngày 20-9 đến hết ngày 5-10 (công bố điểm trúng tuyển trước ngày 10-10)

► Xét tuyển NV bổ sung đợt 3: từ ngày 10 đến hết ngày 25-10 (công bố điểm trúng tuyển trước ngày 31-10)

► Xét tuyển NV bổ sung đợt 4 (các trường CĐ): từ ngày 31-10 đến hết ngày 15-11 (công bố điểm trúng tuyển trước ngày 20-11).

Các trường ĐH, CĐ và các Sở GD-ĐT báo cáo kết quả tuyển sinh 2015 về Bộ GD-ĐT chậm nhất là ngày 31-12.

Nguồn Bộ GD&ĐT

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Viết bình luận: Lịch công tác kỳ thi THPT Quốc gia năm 2015

  •  
Điểm chuẩn tất cả các trường ĐH