Lịch thi liên thông Đại học Quảng Nam năm 2015

Hội đồng tuyển sinh liên thông ĐH, CĐ hình thức VLVH thông báo lịch thi kỳ thi tuyển sinh đào tạo liên thông ĐH, CĐ VLVH khóa thi ngày 14-15/11/2015 như sau:

Ngày

Buổi

Ngành

Môn thi

 

 

14/11/2015

Sáng

Từ 8h00

Tất cả các ngành

Tập trung thí sinh tại Trung tâm Hội thảo để Khai mạc kỳ thi, làm thủ tục dự thi, học quy chế, điều chỉnh sai sót, phổ biến lịch thi.

 

Chiều

1. TC lên ĐH: GD Mầm non

Môn 1:            Văn D

(Thời gian làm bài: 180 phút)

2. TC lên ĐH: GD Tiểu học

Môn 1.    Toán và PPDH Toán

(Thời gian làm bài: 180 phút)

3. CĐ lên ĐH: GD Mầm non

Môn 1:             Văn D

(Thời gian làm bài: 180 phút)

4. CĐ lên ĐH: GD Tiểu học

Môn 1:     Toán và PPDH Toán

(Thời gian làm bài: 180 phút)

15/11/2015

Sáng

1. TC lên ĐH: GD Mầm non

Môn 2:  Tâm lí học-GD Mầm non

(Thời gian làm bài: 180 phút)

2. TC lên ĐH: GD Tiểu học

Môn 2:   Tâm lí học-GD Tiểu học

(Thời gian làm bài: 180 phút)

3. CĐ lên ĐH: GD Mầm non

Môn 2:  Tâm lí học-GD Mầm non

(Thời gian làm bài: 180 phút)

4. CĐ lên ĐH: GD Tiểu học

Môn 2: Tâm lí học-GD Tiểu học

(Thời gian làm bài: 180 phút)

Chiều

1. TC lên ĐH: GD Mầm non

Môn 3:     Phát triển ngôn ngữ

(Thời gian làm bài: 180 phút)

2. TC lên ĐH: GD Tiểu học

Môn 3: Tiếng việt và PPDH Tiếng việt

(Thời gian làm bài: 180 phút)

3. CĐ lên ĐH: GD Mầm non

Môn 3:     Phát triển ngôn ngữ

(Thời gian làm bài: 180 phút)

4. CĐ lên ĐH: GD Tiểu học

Môn 3: Tiếng việt và PPDH Tiếng việt

(Thời gian làm bài: 180 phút)

Lưu ý:

1. Thí sinh có mặt tại phòng thi: Buổi sáng:  07 giờ 00, Buổi chiều: 13 giờ 00.

2. Thời gian tính giờ làm bài: Buổi sáng:  8 giờ 00, Buổi chiều: 14 giờ 00.

Theo thethaohangngay

Viết bình luận: Lịch thi liên thông Đại học Quảng Nam năm 2015

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!