Lịch thi môn năng khiếu đại học kiến trúc Hà Nội 2015

Trường ĐH Kiến trúc chính thức thông báo lịch thi các môn thi năng khiếu vào trường sẽ diễn ra từ ngày 09/07/2015 với lịch thi cụ thể như sau.

Thời gian và môn thi năng khiếu cho từng nhóm ngành

Nhóm ngành

Môn thi

Thời gian thi

Nhóm ngành 1 (V00):

- Kiến trúc;

- Quy hoạch vùng và đô thị;

- Kiến trúc cảnh quan

Môn Vẽ mỹ thuật, gồm 02 bài thi:

- Vẽ mỹ thuật 1: Vẽ đầu tượng thạch cao trắng tỷ lệ 1:1

- Vẽ mỹ thuật 2: Bố cục tạo hình

- Ngày 09/7/2015: Làm thủ tục dự thi.

- Ngày 10/7/2015:

    + Sáng thi môn Vẽ mỹ thuật 1: 210 phút;

    + Chiều thi môn Vẽ mỹ thuật 2: 150 phút.

Nhóm ngành 3 (H00):

- Thiết kế đồ hoạ;

- Thiết kế nội thất.

- Môn 1: Hình họa mỹ thuật

Vẽ người mẫu dạng bán thân

- Môn 2: Bố cục trang trí màu

- Ngày 11/7/2015: Làm thủ tục dự thi.

- Ngày 12/7/2015: 

    + Sáng thi môn Hình họa mỹ thuật: 240 phút;

    + Chiều thi môn Bố cục trang trí màu: 240 phút.

Một số lưu ý:

- Điểm trúng tuyển được xác định theo nhóm ngành, dựa trên chỉ tiêu, kết quả thi và quy định của Hội đồng Tuyển sinh.

- Thí sinh trúng tuyển được phân ngành ngay khi nhập trường dựa trên đăng ký xét tuyển (đối với nhóm ngành 2), đăng ký dự thi (đối với nhóm ngành 1, nhóm ngành 3).

- Chỉ tiêu 1850 chưa bao gồm: Cử tuyển: 50 chỉ tiêu;  Chương trình tiên tiến ngành Kiến trúc công trình: 50 chỉ tiêu.

- Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội không tổ chức thi sơ tuyển môn Vẽ Mỹ thuật.

- Thí sinh đăng ký trực tiếp vào các ngành năng khiếu và thi năng khiếu theo quy định của Trường. như sau:

Điều 3. Môn thi và điểm xét tuyển

1. Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội sử dụng hình thức thi tuyển kết hợp với xét tuyển để tuyển sinh đối với các ngành năng khiếu. Trong đó, Trường kết hợp thi tuyển bằng các môn thi năng khiếu với việc sử dụng kết quả điểm thi một số môn của thí sinh trong Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) hoặc trong Kỳ thi THPT quốc gia đáp ứng đủ cáctiêu chí đảm bảo chất lượng đầu vào của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

2. Điểm xét tuyển vào các ngành Kiến trúc, Quy hoạch vùng và đô thị, Kiến trúc cảnh quan được tính như sau (chưa tính điểm ưu tiên):

Điểm xét tuyển = Điểm môn Toán + Điểm môn Vật lý + Điểm môn Vẽ mỹ thuật x 1,5.

Trong đó:

- Điểm môn Toán và điểm môn Vật lý được lấy theo kết quả thi của thí sinh trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT (hoặc Kỳ thi THPT quốc gia);

- Môn Vẽ mỹ thuật là môn năng khiếu do Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội tổ chức thi, bao gồm hai bài thi: Vẽ mỹ thuật 1 (ký hiệu là MT1); Vẽ mỹ thuật 2 (ký hiệu là MT2). Các bài thi Vẽ mỹ thuật 1 và Vẽ mỹ thuật 2 được chấm theo thang điểm 5.

Điểm môn Vẽ mỹ thuật được tính như sau:

Điểm môn Vẽ mỹ thuật = Điểm bài thi Vẽ mỹ thuật 1 + Điểm bài thi Vẽ mỹ thuật 2;

- 1,5 là hệ số của điểm môn Vẽ mỹ thuật;

Điểm môn Vẽ mỹ thuật sau khi nhân hệ số 1,5 phải đạt tối thiểu để được xét tuyển như sau:

6,00 đối với thí sinh thuộc khu vực 1 (KV1);

6,75 đối với thí sinh thuộc khu vực 2 - nông thôn (KV2, KV2-NT);

7,50 đối với thí sinh thuộc khu vực 3 (KV3).

Việc xác định khu vực của thí sinh được thực hiện theo Quy chế Tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

3. Điểm xét tuyển vào các ngành Thiết kế đồ hoạ, Thiết kế nội thất được tính như sau (chưa tính điểm ưu tiên):

Điểm xét tuyển = Điểm môn Ngữ văn + Điểm môn Hình hoạ mỹ thuật + Điểm  môn Bố cục trang trí màu.

Trong đó:

- Điểm môn Ngữ văn được lấy theo kết quả thi của thí sinh trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT (hoặc Kỳ thi THPT quốc gia);

- Các môn Hình hoạ mỹ thuật (ký hiệu là H1) và Bố cục trang trí màu (ký hiệu là H2) là các môn năng khiếu do Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội tổ chức thi, điểm được chấm theo thang điểm 10. Tổng điểm hai môn này không nhân hệ số và phải đạt tối thiểu để được xét tuyển như sau:

8,00 đối với thí sinh thuộc KV1;

9,00 đối với thí sinh thuộc KV2, KV2-NT;

10,00 đối với thí sinh thuộc KV3.

4. Không tổ chức chấm phúc tra bài thi các môn thi năng khiếu


- Thí sinh được đăng ký dự thi nhiều ngành khác nhau tại trường Đại học Kiến trúc Hà Nội, mỗi ngành phải nộp một bộ hồ sơ đăng ký dự thi. 

III. Hướng dẫn thủ tục nộp hồ sơ đăng ký dự thi (ĐKDT) đại học hệ chính quy các ngành sử dụng môn thi năng khiếu

Các ngành có sử dụng môn thi năng khiếu bao gồm: Kiến trúc, Quy hoạch vùng và đô thị, Kiến trúc cảnh quan, Thiết kế đồ hoạ, Thiết kế nội thất.

1. Hồ sơ đăng ký dự thi gồm:

a) Hai phiếu ĐKDT (Phiếu số 1 và Phiếu số 2điền đầy đủ thông tin có xác nhận của cơ quan chức năng. Thí sinh nhận phiếu ĐKDT tại phòng Đào tạo – Trường ĐH Kiến trúc Hà Nội hoặc download phiếu ĐKDT kèm Hướng dẫn ghi phiếu trên website tại địa chỉ này.

b) Ba ảnh chụp theo kiểu chứng minh thư cỡ 4x6cm có ghi họ, tên và ngày, tháng, năm sinh,nơi sinh (quận (huyện), tỉnh (thành phố)) của thí sinh ở mặt sau (một ảnh dán trên Phiếu số 1, hai ảnh nộp cho Trường).

c) Bản sao hợp lệ giấy chứng nhận nếu là đối tượng ưu tiên.

d) Ba phong bì ghi rõ địa chỉ liên lạc để Nhà trường gửi Giấy báo dự thi, Giấy báo điểm/ Giấy triệu tập. Địa chỉ liên lạc thí sinh ghi rõ: Họ tên người nhận, thôn/xóm/số nhà/ngõ..., Xã/phường, Huyện/Quận, Tỉnh/Thành phố, Số điện thoại liên lạc.

e) Bản phô tô Giấy nộp tiền lệ phí (nếu thí sinh nộp hồ sơ qua đường bưu điện).

2. Thủ tục nộp hồ sơ:

Thí sinh nộp hồ sơ ĐKDT và lệ phí ĐKDT trực tiếp tại Phòng Đào tạo - Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội (địa chỉ: Km10, Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội) hoặc nộp hồ sơ ĐKDT qua đường bưu điện và nộp lệ phí ĐKDT qua ngân hàng.

Thí sinh nộp hồ sơ ĐKDT qua đường bưu điện và nộp lệ phí ĐKDT qua ngân hàng thực hiện như sau:

- Nộp lệ phí vào tài khoản của Trường Đại học Kiến trúc theo số tài khoản:

4501.000.1111118 tại Ngân hàng Đầu tư và phát triển Hà Tây (BIDV Hà Tây).

Nội dung ghi rõ: Nộp lệ phí dự thi môn năng khiếu của thí sinh: …………….. (ngày tháng năm sinh ..............)

- Phô tô Giấy nộp lệ phí của ngân hàng, gửi kèm hồ sơ ĐKDT môn thi năng khiếu về địa chỉ:Phòng Đào tạo - Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội.

Thí sinh nộp hồ sơ ĐKDT qua đường bưu điện chỉ được coi là hoàn tất thủ tục nộp hồ sơ khi thí sinh nhận được phiếu ĐKDT số 2 có xác nhận của Phòng Đào tạo - Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội.

3. Lệ phí:

- Thí sinh nộp hồ sơ ĐKDT trực tiếp tại Trường: 315.000đ/thí sinh. Trong đó, lệ phí ĐKDT là 300.000đ; phí chuyển phát nhanh Giấy báo điểm/Giấy triệu tập là 15.000đ.

- Thí sinh nộp hồ sơ ĐKDT qua đường bưu điện: 330.000đ/thí sinh. Trong đó, lệ phí ĐKDT là 300.000đ; phí chuyển phát nhanh Phiếu số 2, Giấy báo điểm/Giấy triệu tập là 30.000đ.

3. Thời gian nộp hồ sơ:

Nhà trường nhận hồ sơ ĐKDT từ ngày 01/4/2015 đến hết ngày 15/5/2015.

 

Sáng: từ 08h00 đến 11h30; Chiều: từ 14h00 đến 17h00, trừ các thứ Bảy, Chủ nhật và ngày lễ.

* Thông tin chi tiết xin liên hệ:

                    Phòng Đào tạo - Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội

                    Địa chỉ: Km 10, Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

                    Điện thoại: 04.38542391

                    website: www.hau.edu.vn            

(Tuyensinh247.com - Theo ĐH KT)

        

Viết bình luận: Lịch thi môn năng khiếu đại học kiến trúc Hà Nội 2015

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!