Lịch thi năng khiếu Đại hoc Sài Gòn 2016

Trường Đại học Sài Gòn công bố lịch thi năng khiếu năm 2016, theo đó trường tổ chức thi vào ngày 9/7/2016 cụ thể như sau:

1. Các môn thi năng khiếu

STT

Ngành

Môn 1

Môn 2

1

Thanh nhạc

Kiến thức âm nhạc

Thanh nhạc

2

Sư pham Âm nhac

Hát - Xướng âm

Thẩm âm - Tiết tấu

3

Sư pham Mĩ thuật

Hình họa

Trang trí

4

Giáo duc Mầm non

Kể chuyện - Đọc diễn cảm

Hát - Nhạc

2. Đăng kí dự thi năng khiếu

2.1. Thơi giaii đăng kí dự thi: từ ngày 01/4/2016 đến ngày 10/6/2016.

2.2. Hình thức đăng ki dự thi 

Đăng kí dự thi

(thi sinh chọn một trong các hình thức dưới đây)

Hồ sơ đăng kí dự thi năng khiếu

Nơi tiếp nhận hồ sơ đăng ki

Nộp lệ phi dự thi năng khiếu

Thẻ dự thi năng khiếu

1. Nộp hồ sơ trực tiếp tại Trường ĐH Sài Gòn

Phiếu dăng ki dự thi nỉng khiếu (theo mẫu cùa Trường ĐH Sài Gòn, tải trẽn trang thông tin tuyển sinh Trường

Phòng Đào tạo Trường Đại học Sài Gòn.

- Địa chi: 273 An DưongVương, P3, Q5.

- Điện thoại: (08).38.352.309

Nộp trực tiếp tại Trưởng ĐH Sài Gòn hoặc chuyển khoản lệ phi vào tài khoản của Trường (xem hướng dẫn ở mục 2.3)

Thi sinh nhận trục tiếp tại Trường ĐH Sài Gòn từ ngày 25/6/2016.

2. Nộp hồ sơ qua đường bưu điện chuyển phát nhanh

theo dja chi: http://daotao.ssu.edu.vn/ tuyensinh2016)

Trường sẽ gửi cho thí sinh qua đường bưu điện từ ngày 25/6/2016

3. Đăng kí trực tuyến (online) tại trang thông tin tuyen sinh của Trường

Thi sinh truy cập theo địa chi: http://daọtaọ,$gụ,edu.vn/

hướng dẫn

 

Thi sinh tự in Thẻ dự thi từ trang thông tin tuyển sinh củaTrường từ ngày 25/6/2016

2.3. Lệ phí dự thi năng khiéu: 300.000 đ/1 ngành.

- Thí sinh nộp lệ phí trực tiếp tại Trường hoặc chuyên khoản lệ phí vào tài khoản cùa Trường trước 17h00 ngày 10/6/2016.

-        Khi chuyến khoản lệ phí ở ngân hàng, thi sinh phải ghi chính xác các mục sau vào giấy nộp tiền đế tránh sai sót:

+ Khách hàng nộp tiền: (Ghi tên thí sinh)

+ Khách hàng nhận tiền: Trường Đại học Sài Gòn

+ Số tài khoản:    1606 201 031 562

+ Tại ngân hàng:   AGRIBANK - chi nhánh An Phú, TP. Hồ Chí Minh.

+ Nội dung đóng tiền: NK _ “Số chứng minh nhân dân của thi sinh”_“Họ và tên thí sinh”

Lưu ý: Sau khi nộp lệ phi, thí sinh phải giữ lại biên nhặn nộp lệ phí dự thi năng khiếu hoặc giầy nộp liền đế xuất trình khi đến dự thi. Neu ghi không chinh xác các mục trên, thí sinh phải hoàn toàn chịu trách nhiệm.

3. Ngày thi, địa điểm thi

- Ngày thi: từ ngày 09/7/2016 (ngày thi cụ thể ghi trong Thẻ dự thi năng khiếu).

-        Địa điểm thi: Trường Đại học Sài Gòn, 273 An Dương Vương, Phường 3, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh.

-       Mẫu phiếu đăng kí dự thi năng khiếu, quy định nội dung thi năng khiếu của từng ngành và các thông tin chi tiết khác xem trên trang thông tin tuyển sinh của Trường. ỉheoM chi: http://daotao.sgu.edu.vn/tuyensinh2016. Điện thoại liên hệ: (08)38.352.309. 

-       Sau khi nộp hồ sơ đãng kí dự thi năng khiếu qua đuờng bưu điện (hoặc đăng ký trực tuyến), thí sinh phải thực hiện việc nộp lệ phí dự thi năng khiếu theo quy định tì việc đăng kí mới hoàn tât và thí sinh mới có tên trong danh sách dự thi.

-       Tất cà thi sinh đều có thể tự in Thẻ dự thi năng khiếu từ trang thông tin tuyển sinh của Trường (từ ngày 25/6/2016). Khi nhận được Thẻ dự thi năng khiếu, thí sinh phải đọc kĩ. Neu phát hiện có sai sót cằn thông báo ngay cho Hội đồng tuyển sinh Trường trước ngày thi. Sau ngày thi, mọi yêu cầu sửa đổi, bổ sung sẽ không được chấp nhận.

-       Khi đi thi, thi sinh phải mang theo Thẻ dự thi năng khiếu, Thẻ dự thi THPT quốc gia năm 2016 (bản chinh), giấy CMND (bản chinh) và biên lai nộp lệ phi dự thi năng khiếu (hoặc giấy nộp tiền) để xuất trình khi vào phòng thi.

Tuyensinh247.com

2 bình luận: Lịch thi năng khiếu Đại hoc Sài Gòn 2016

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!