Lịch thi năng khiếu Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội năm 2015

Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội công bố lịch thi năng khiếu năm 2015, cụ thể như sau:

T

Ngày thi

-----------

Ngành /

Chuyên ngành

VÒNG SƠ TUYỂN

VÒNG CHUNG TUYỂN

Thứ 2

20/7

Thứ 3

21/7

Thứ 4

22/7

Thứ 5

23/7

Thứ 6

24/7

Thứ 7

25/7

Chủ Nhật

26/7

Thứ 2

27/7

Thứ 3

28/7

1

Diễn viên kịch – điện ảnh

8h00: Tập trung

Thi năng khiếu

(cả ngày)

Thi năng khiếu

(cả ngày)

Thi năng khiếu

(cả ngày)

Sáng:

Thi NK

(dự phòng)

Thi năng khiếu

(cả ngày)

Thi năng khiếu

(cả ngày)

Thi năng khiếu

(cả ngày)

 

2

Đạo diễn điện ảnh

Chiều 14h00: Tập trung thí sinh

 

Chiều: Thi viết kiến thức chung

 

 

Chiều 14h00:   - Công bố kết quả sơ tuyển

- Thu lệ phí chung tuyển

- Thí sinh nộp giấy báo điểm thi môn Văn hoặc Toán

Xem phim, viết bài phân tích phim

(cả ngày)

Dựng ảnh liên hoàn, vấn đáp (cả ngày)

Dựng ảnh liên hoàn, vấn đáp (cả ngày)

 

3

Biên kịch điện ảnh

 

 

Sáng: Viết sáng tác tiểu phẩm điện ảnh (240’)

Thi vấn đáp

(cả ngày)

Thi vấn đáp

(dự phòng)

 

4

Quay phim điện ảnh

 

 

Xem phim, viết bài phân tích phim (cả ngày)

Thực hành chụp ảnh

(cả ngày)

Vấn đáp, phân tích ảnh

(cả ngày)

Dự phòng

5

Lý luận và phê bình điện ảnh – truyền hình

 

 

Xem phim, viết bài phân tích phim (cả ngày)

Thi vấn đáp

(cả ngày)

 

 

6

Đạo diễn truyền hình

 

 

Xem phim, viết bài phân tích phim (cả ngày)

Dựng ảnh liên hoàn, vấn đáp (cả ngày)

Dựng ảnh liên hoàn, vấn đáp (cả ngày)

 

7

Quay phim truyền hình

 

 

Xem phim, viết bài phân tích phim (cả ngày)

Thực hành chụp ảnh

(cả ngày)

Vấn đáp,

phân tích ảnh

(cả ngày)

Dự phòng

8

Biên tập truyền hình

 

 

Xem phim, viết bài phân tích phim (cả ngày)

 

Thi vấn đáp

(cả ngày)

 

9

Công nghệ dựng phim

 

 

Xem phim, viết bài phân tích phim (cả ngày

Thi vấn đáp

(cả ngày)

 

 

10

Âm thanh điện ảnh – truyền hình

 

 

Xem phim, viết bài phân tích phim (cả ngày

Thi vấn đáp

(cả ngày)

 

 

11

Nhiếp ảnh nghệ thuật,

 

 

Sáng:

Viết bài phân tích

tác phẩm nhiếp ảnh

Thực hành chụp ảnh

(cả ngày)

Vấn đáp,

phân tích ảnh

(cả ngày)

Dự phòng

12

Nhiếp ảnh báo chí

 

 

13

Đạo diễn âm thanh - ánh sáng sân khấu

 

 

Sáng: Viết ý tưởng thiết kế âm thanh, ánh sáng một tình huống kịch (180’)

Thi vấn đáp

(cả ngày)

 

 

14

Biên kịch sân khấu

 

 

Sáng: Viết sáng tác tiểu phẩm sân khấu (240’)

Thi vấn đáp

(cả ngày)

 

 

15

Lý luận và phê bình sân khấu

 

 

Xem băng hình vở diễn và viết bài phân tích

(cả ngày)

Thi vấn đáp

(cả ngày)

 

 

16

Biên đạo múa đại chúng

 

Thi NK (cả ngày)

 

Thi năng khiếu

(cả ngày)

 

 

 

17

Biên đạo múa

 

Thi NK (cả ngày)

 

Thi năng khiếu

(cả ngày)

Thi năng khiếu (cả ngày)

 

 

18

Huấn luyện múa

 

Thi NK (cả ngày)

 

Thi năng khiếu

(cả ngày)

Thi năng khiếu (cả ngày)

 

 

19

Thiết kế mỹ thuật sân khấu, điện ảnh, hoạt hình

 

Vẽ hình hoạ

(cả ngày)

 

Vẽ trang trí (cả ngày)

Vẽ tĩnh vật

(cả ngày)

 

 

20

Thiết kế trang phục nghệ thuật

Vẽ thiết kế mẫu

trang phục (cả ngày)

 

 

21

Diễn viên chèo

 

Thi NK (cả ngày)

 

Thi năng khiếu

(cả ngày)

 

 

 

22

Diễn viên cải lương

23

Diễn viên rối

24

Nhạc công kịch hát dân tộc (Cao đẳng)

14h00:

Tập trung thí sinh

Thi năng khiếu

(cả ngày)

 

 

 

25

Nhạc công kịch hát dân tộc (Trung cấp chuyên nghiệp): Nhạc công cải lương

14h00:

Tập trung thí sinh

Thi năng khiếu

(cả ngày)

Thi năng khiếu

(dự phòng)

26

Nghệ thuật biểu diễn cải lương (Trung cấp chuyên nghiệp)

 Ghi chú: 

1. Niêm yết danh sách thí sinh: Ngày 20/7/2015 niêm yết danh sách TS dự thi tất cả các chuyên ngành. 

2. Thời gian thí sinh có mặt dự thi các môn:- Các môn Năng khiếu: Sáng 7h00; chiều 13h00 thí sinh có mặt tại phòng thi.

- Thực hành chụp ảnh: Đúng 6h00 ngày 26/7/2015 (Chủ nhật) thí sinh có mặt tại trường để lên xe ô tô đi đến địa điểm thi thực hành chụp ảnh dã ngoại.

Nguồn: Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội 

Viết bình luận: Lịch thi năng khiếu Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội năm 2015

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!