Lịch thi thạc sĩ đợt 2 năm 2014 trường Đại học Thủy Lợi

Trường Đại học Thủy Lợi thông báo thời gian thi tuyển sinh trình độ thạc sĩ đợt 2 năm 2014 trong 2 ngày 13/9 và 14/9, thời gian thi cụ thể từng môn như sau:

1. Lịch thi tuyển sinh thạc sĩ đại học Thủy Lợi năm 2014 đợt 2

Ngày

Công việc thực hiện

Sáng

Chiều

13/09

- 8h00: Tập huấn cán bộ coi thi;

- 9h00: Các thí sinh tập trung vào các phòng thi nghe phổ biến kế hoạch thi.

Thi môn 1 gồm: Thủy lực, Cơ học đất, Kinh tế xây dựng, Hóa học môi trường, Cơ học kỹ thuật.

14/09

Thi môn 2 gồm: Sức bền vật liệu, Thủy văn công trình, Tổ chức và quản lý xây dựng, Kinh tế học, Môi trường và đánh giá TĐMT.

Thi môn 3: Tiếng Anh.

2.Thời gian thi các môn: Môn 1 và Môn 2 (180 phút):

TT

Các công việc thực hiện

Sáng

Chiều

Hiệu lệnh

(trống)

1

Cán bộ coi thi có mặt tại điểm thi để nhận phòng thi, nghe Ban chỉ đạo phổ biến công việc

06h30

13h00

 

2

 

Cán bộ coi thi có mặt tại phòng thi để đánh số báo danh vào chỗ ngồi cho thí sinh

07h00

13h30

 

3

Gọi thí sinh vào phòng thi, kiểm tra thí sinh đối chiếu ảnh, thẻ dự thi và danh sách thí sinh

07h10

13h40

3 hồi

4

Một cán bộ coi thi đi nhận đề thi tại phòng Hội đồng

07h20

13h50

6 tiếng

5

Bóc đề thi và phát đề cho thí sinh

07h35

14h05

1 hồi

6

Thí sinh bắt đầu làm bài

07h45

14h15

3 tiếng

7

Thí sinh nộp bài.

10h45

17h15

3 hồi

3. Thời gian thi môn 3: Tiếng Anh (90 phút)

TT

Các công việc thực hiện

Chiều

Hiệu lệnh

(trống)

1

Cán bộ coi thi có mặt tại điểm thi để nhận phòng thi, nghe Ban chỉ đạo phổ biến công việc

13h00

 

2

 

Cán bộ coi thi có mặt tại phòng thi để đánh số báo danh vào chỗ ngồi cho thí sinh

13h30

 

3

Gọi thí sinh vào phòng thi, kiểm tra thí sinh đối chiếu ảnh, thẻ dự thi và danh sách thí sinh

13h40

3 hồi

4

Một cán bộ coi thi đi nhận đề thi tại phòng Hội đồng

13h50

6 tiếng

5

Bóc đề thi và phát đề cho thí sinh

14h05

1 hồi

6

Thí sinh bắt đầu làm bài

14h15

3 tiếng

7

Thí sinh nộp bài.

15h45

3 hồi

Theo Thethaohangngay

Viết bình luận: Lịch thi thạc sĩ đợt 2 năm 2014 trường Đại học Thủy Lợi

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247