Lịch thi tuyển sinh hệ VHVL, văn bằng 2 Học viện tài chính 2015

Hội đồng tuyển sinh đại học hình thức VLVH khóa 46, LTĐH hình thức VLVH khóa 18 và Văn bằng 2 hình thức VLVH khóa 15 của Học viện Tài chính quy định lịch thi tuyển sinh kỳ thi tháng 11 năm 2015 như sau:

I. Lịch thi:

Hệ đào tạo

Sáng 7/11/2015

Chiều 7/11/2015

Sáng 8/11/2015

Chiều 8/11/2015

Đại học VLVH

Phổ biến quy chế thi

Toán

Vật lý

Hóa học

Liên thông VLVH

Phổ biến quy chế thi

Toán

NLKT

KTTC

Bằng 2 VLVH

Phổ biến quy chế thi

Toán

NNLCB của CNMLN

 

 

II. Hình thức thi

- Các môn thi tự luận: Toán, Nguyên lý kế toán, Kế toán tài chính, Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lê nin.

- Các môn thi trắc nghiệm: Vật lý, Hóa học.

III. Thời gian biểu từng buổi thi:

1. Buổi phổ biến quy chế thi: 8h00 họp Ban coi thi; 9h00: Phổ biến quy chế thi

2. Đối với các môn thi tự luận

STT

Thời gian

Nội dung công việc

Hiệu lệnh

Sáng

Chiều

1

7h00

13h30

CBCT đánh số BD: gọi thí sinh vào phòng thi

1 hồi trống (hoặc chuông, kẻng)

2

7h15

13h45

1 CBCT nhận đề thi

3 tiếng trống (hoặc chuông, kẻng)

3

7h20

13h50

Bóc túi đựng đề thi và phát đề cho TS

1 hồi 6 tiếng trống (hoặc chuông, kẻng)

4

7h30

14h00

Tính thời gian làm bài của TS

1 hồi 9 tiếng trống (hoặc chuông, kẻng)

5

10h15

16h45

CBCT nhắc TS còn 15 phút làm bài

9 tiếng trống (hoặc chuông, kẻng)

6

10h30

17h00

CBCT thu bài

2 hồi trống (hoặc chuông, kẻng)

 

3. Đối với các môn thi trắc nghiệm (môn Vật lý & Hóa học)

STT

Thời gian

Nội dung công việc

Hiệu lệnh

Sáng

Chiều

1

7h15

13h15

Phát phiếu TLTN và túi hồ sơ cho CBCT2; cả 2 CBCT về phòng thi, ghi số BD trên bài thi và ký tên vào phiếu TLTN.

3 hồi trống (hoặc chuông, kẻng)

2

7h30

13h30

Gọi thí sinh vào phòng thi: Phát phiếu TLTN: Hướng dẫn TS điền vào các mục từ 1 đến 9 trên phiếu TLTN

1 hồi trống (hoặc chuông, kẻng)

3

7h45

13h45

CBCT 1 nhận đề thi

3 tiếng trống (hoặc chuông, kẻng)

4

8h00

14h00

Kiểm tra niêm phong túi đề thi và phát đề thi cho TS; sau khi phát đề xong cho TS kiểm tra đề và ghi mã đề vào phiếu TLTN

1 hồi 6 tiếng trống (hoặc chuông, kẻng)

5

8h15

14h15

Thời gian làm bài (90 phút)

1 hồi 9 tiếng trống (hoặc chuông, kẻng)

6

8h30

14h30

Thu đề thi và phiếu TLTN còn dư giao cho Ban thư ký

6 tiếng trống (hoặc chuông, kẻng)

7

9h30

15h30

CBCT nhắc TS còn 15 phút làm bài

9 tiếng trống (hoặc chuông, kẻng)

8

9h45

15h45

Hết giờ làm bài thi TN, thu phiếu TLTN bàn giao cho thư ký

2 hồi trống (hoặc chuông, kẻng)

 

Chú ý:

- Số điện thoại trực của HĐTS tại 53E Phan Phù Tiên: (04) 37.338.680; PGS.TS Nguyễn Trọng Cơ - Chủ tịch HĐTS: 0913.300.023; PGS.TS Lê Xuân Trường - Thường trực HĐTS: 0912.090.902.

- Trưởng Ban coi thi báo cáo tình hình chuẩn bị kỳ thi của các điểm thi và các số điện thoại liên hệ của Ban coi thi vào 10h ngày 07/11/2015.

- Sau giờ bắt đầu làm bài 15 phút của mỗi môn thi, Trưởng Ban coi thi báo cáo nhanh tình hình thi về thường trực HĐTS của Học viện.

Theo thethaohangngay

Viết bình luận: Lịch thi tuyển sinh hệ VHVL, văn bằng 2 Học viện tài chính 2015

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247