Lịch thi vào lớp 10 tỉnh Ninh Bình năm 2023

Ninh Bình tổ chức thi tuyển vào lớp 10 năm học 2023 - 2024 diễn ra trong 2 ngày: 1/6 và 2/6 với 3 môn thi: Văn, tổ hợp, Toán.

1.   Phương thức tổ chức

a)   Đối với các trường THPT công lập, trường Phổ thông thực hành Sư phạm Tràng An thuộc Đại học Hoa Lư (sau đây gọi tắt là các trường THPT công lập): Áp dụng phương thức thi tuyển.

Chỉ tổ chức một kỳ thi tuyển sinh cho tất cả các trường THPT công lập trên toàn tỉnh, gọi là Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2023-2024. Sở GDĐT thành lập 01 Hội đồng thi gồm các Ban: Thư ký; Ra đề thi và in sao đề thi; Vận chuyển và bàn giao; Coi thi; Chấm thi tự luận; Chấm thi trắc nghiệm; Làm phách bài thi tự luận; Phúc khảo bài thi tự luận; Phúc khảo bài thi trắc nghiệm.

Tại mỗi trường THPT công lập thành lập điểm thi thuộc Hội đồng thi. Thí sinh đăng ký dự thi vào trường THPT công lập nào thì dự thi tại điểm thi của trường THPT công lập đó.

b)    Các trường THPT tư thục; trung tâm GDTX, Tin học và Ngoại ngữ tỉnh Ninh Bình, trung tâm GDNN-GDTX huyện, thành phố (sau đây gọi tắt là trung tâm GDTX): Áp dụng phương thức xét tuyển trên cơ sở kết quả của Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2023-2024 trên địa bàn tỉnh hoặc xét tuyển theo kết quả học tập và rèn luyện, đánh giá của học sinh cấp THCS.

2.  Bài thi, hình thức thi, nội dung thi

a)  Bài thi

Thí sinh chỉ đăng ký dự thi và xét tuyển vào trường THPT công lập (ngoài trường THPT chuyên Lương Văn Tụy) dự thi 03 bài thi (gọi tắt là các bài thi đại trà) gồm: Toán, Ngữ văn và Bài thi tổ hợp (gồm các môn Tiếng Anh, Vật lí và Địa lí).

Thí sinh đăng ký dự thi và xét tuyển vào trường THPT chuyên Lương Văn Tụy dự thi 04 bài thi, gồm 03 bài thi đại trà và 01 bài thi môn chuyên theo lớp chuyên đăng ký dự thi.

b)   Hình thức thi

-  Bài thi tổ hợp: Thi theo hình thức trắc nghiệm khách quan.

-   Các bài thi còn lại: Thi viết (tự luận hoặc kết hợp tự luận với trắc nghiệm). Riêng Bài thi chuyên Tiếng Anh gồm 02 phần thi (thi viết và thi kỹ năng nói); bài thi chuyên Tin học thi lập trình trên máy vi tính, ngôn ngữ lập trình là Free Pascal hoặc C++ với các thuật toán dành cho học sinh cấp THCS.

c)  Nội dung thi

-   Đối với các bài thi đại trà: Trong phạm vi chương trình THCS hiện hành do Bộ GDĐT ban hành, chủ yếu ở lớp 9 và hướng dẫn nội dung, chương trình ôn thi tuyển sinh lớp 10 THPT ban hành kèm theo Công văn số 1234/SGDĐT-GDTrH ngày 19/10/2018 của Sở GDĐT Ninh Bình; Công văn số 1179/SGDĐT-GDTrH ngày 19/9/2021 của Sở GDĐT Ninh Bình.

-   Đối với các bài thi chuyên: Trong phạm vi chương trình THCS hiện hành do Bộ GDĐT ban hành, chủ yếu ở lớp 9 và hướng dẫn nội dung, chương trình ôn thi tuyển sinh lớp 10 THPT ban hành kèm theo Công văn số 1234/SGDĐT-GDTrH ngày 19/10/2018 của Sở GDĐT Ninh Bình và Công văn số 1313/SGDĐT-GDTrH ngày 15/10/2021 hướng dẫn nội dung, chương trình bồi dưỡng học sinh giỏi cấp THCS từ năm học 2021-2022.

- Các bài thi đảm bảo:

+ Bài thi tổ hợp: điểm của môn Tiếng Anh chiếm khoảng 60% tổng số điểm bài thi. Điểm của môn Vật lí, môn Địa lí bằng nhau và mỗi môn chiếm khoảng 20% tổng số điểm của bài thi.

+ Bài thi Toán đại trà, Ngữ văn đại trà, bài thi Tổ hợp và các bài thi chuyên: Đảm  bảo độ phân hóa, tăng cường câu hỏi mở, câu hỏi vận dụng, câu hỏi gắn với thực tiễn.

3.   Lịch thi vào lớp 10 THPT tỉnh Ninh Bình năm 2023: 

 

Ngày

 

Buổi

 

Bài thi

Thời

gian làm bài

Giờ cắt túi đề

thi tại phòng thi

 

Giờ phát đề cho thí sinh

 

Giờ bắt đầu làm bài

 

 

31/5/2023

 

 

CHIỀU

-  Từ 13 giờ 30 phút: Họp cán bộ làm công tác coi thi tại Điểm thi.

-   Từ 15 giờ 30 phút: Thí sinh đến phòng thi, làm thủ tục dự thi, đính chính sai sót (nếu có); Cán bộ coi thi phổ biến Quy chế thi, Lịch thi; Thí sinh dự thi vào lớp chuyên Tin học bằng môn Tin học bốc thăm nhận máy vi tính, thử máy.

 

01/6/2023

SÁNG

Ngữ văn

120 phút

7giờ 20phút

7giờ 25phút

7giờ 30phút

CHIỀU

Bài thi tổ hợp

90 phút

14giờ 20phút

14giờ 25phút

14giờ 30phút

 

 

02/6/2023

SÁNG

Toán

120 phút

7giờ 20phút

7giờ 25phút

7giờ 30phút

 

CHIỀU

Thi kỹ năng nói môn chuyên Tiếng Anh

Từ 14 giờ: Thời gian thi của mỗi thí sinh là 07 (bảy) phút, trong đó 05 (năm) phút chuẩn bị, 02 (hai) phút tiếp theo trả lời và ghi âm.

 

03/6/2023

 

SÁNG

Thi các bài thi môn chuyên

 

150 phút

 

7giờ 20phút

 

7giờ 25phút

 

7giờ 30phút

CHIỀU

Dự phòng

 

 

 

 

4.   Hệ số điểm bài thi

-  Đối với tuyển sinh vào trường THPT đại trà: Hệ số 1 cho 03 bài thi Toán, Ngữ văn và Tổ hợp.

-  Đối với tuyển sinh vào trường THPT chuyên Lương Văn Tụy:

+ Các bài thi đại trà (Toán, Ngữ văn và Bài thi Tổ hợp): Hệ số 1.

+ Bài thi môn chuyên: Hệ số 3.

-   Điểm bài thi là tổng điểm thành phần của từng câu hỏi trong bài thi, được chấm theo thang điểm 10 (mười), lấy đến hai chữ thập phân. Đối với bài thi Tổ hợp, điểm của mỗi câu hỏi trong bài thi là như nhau.

Theo TTHN

Tham Gia Group 2K9 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com, cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Viết bình luận: Lịch thi vào lớp 10 tỉnh Ninh Bình năm 2023

  •  
Ôn thi vào 10 - Tuyensinh247