Mã trường THPT tỉnh Lạng Sơn

Danh sách mã trường THPT, trung tâm giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2019.

Mã trường THPT tỉnh Lạng Sơn 2019

->>>BẤM VÀO ĐÂY ĐỂ BẮT ĐẦU TRA 
MÃ TRƯỜNG THPT và KHU VỰC  ƯU TIÊN

Học sinh chú ý đây là thông tin mã trường THPT từ Bộ GD&ĐT. Tuy nhiên năm 2019 mã của một số trường thay đổi mà Bộ hiện chưa cập nhật, để chắc chắn các em hỏi lại nhà trường trước khi làm hồ sơ để tránh việc điền sai thông tin. 


Tỉnh/TP
Tên Tỉnh/TP
Quận/ Huyện
Tên Quận/Huyện Mã Trường Tên Trường Địa Chỉ Khu vực
10 Lạng Sơn 00 Sở Giáo dục và Đào
tạo
800 Học ở nước ngoài_10   Khu vực 3
10 Lạng Sơn 00 Sở Giáo dục và Đào
tạo
900 Quân nhân, Công an tại
ngũ_10
  Khu vực 3
10 Lạng Sơn 01 Thành phố Lạng Sơn 001 THPT Việt Bắc Số 72, đường Phai Vệ, P. Đông Kinh, TP Lạng Sơn Khu vực 1
10 Lạng Sơn 01 Thành phố Lạng Sơn 002 THPT Chuyên Chu Văn
An
P. Đông Kinh- TP Lạng Sơn Khu vực 1
10 Lạng Sơn 01 Thành phố Lạng Sơn 003 THPT DT Nội trú tỉnh Ph. Đông Kinh-TP Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn Khu vực 1
10 Lạng Sơn 01 Thành phố Lạng Sơn 004 Cao đẳng nghề Lạng Sơn Xã Hoàng Đồng, TP Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn Khu vực 1
10 Lạng Sơn 01 Thành phố Lạng Sơn 005 TT GDTX 1 tỉnh Đường Ba Sơn, P. Tam Thanh, TP Lạng Sơn. Khu vực 1
10 Lạng Sơn 01 Thành phố Lạng Sơn 006 THPT Ngô Thì Sỹ Ph. Vĩnh Trại, TP Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn Khu vực 1
10 Lạng Sơn 01 Thành phố Lạng Sơn 040 THPT Hoàng Văn Thụ Số 55- Đường Tổ Sơn- P. Chi Lăng- TP Lạng Sơn Khu vực 1
10 Lạng Sơn 02 Huyện Tràng Định 007 THPT Tràng Định TTr Thất Khê, H. Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn Khu vực 1
10 Lạng Sơn 02 Huyện Tràng Định 008 TT GDNN-GDTX Tràng
Định
Số 197, đường Hoàng Văn thụ, Thất Khê, Tràng
Định
Khu vực 1
10 Lạng Sơn 02 Huyện Tràng Định 009 THPT Bình Độ Thôn Nà Nạ, Xã Quốc Việt, H. Tràng Định Khu vực 1
10 Lạng Sơn 02 Huyện Tràng Định 041 TT GDTX Tràng Định Số 197, đường Hoàng Văn thụ, Thất Khê, Tràng
Định
Khu vực 1
10 Lạng Sơn 03 Huyện Bình Gia 010 THPT Bình Gia Thôn Pá Nim, xã Tô Hiệu, H. Bình Gia Khu vực 1
10 Lạng Sơn 03 Huyện Bình Gia 011 TT GDNN-GDTX Bình
Gia
Thôn Pá Nim, xã Tô Hiệu, H. Bình Gia Khu vực 1
10 Lạng Sơn 03 Huyện Bình Gia 012 THPT Pác Khuông Thôn Pác Khuông, xã Thiện Thuật, H. Bình Gia, LS Khu vực 1
10 Lạng Sơn 03 Huyện Bình Gia 042 TT GDTX Bình Gia Thôn Pá Nim, xã Tô Hiệu, H. Bình Gia, Lạng Sơn Khu vực 1
10 Lạng Sơn 04 Huyện Văn Lãng 013 THPT Văn Lãng TTr Na Sầm, H. Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn Khu vực 1
10 Lạng Sơn 04 Huyện Văn Lãng 014 TT GDNN-GDTX Văn
Lãng
Tân Hội - Tân Lang - Văn Lãng - Lạng Sơn Khu vực 1
10 Lạng Sơn 04 Huyện Văn Lãng 043 TT GDTX Văn Lãng Tân Hội - Tân Lang - Văn Lãng - Lạng Sơn Khu vực 1
10 Lạng Sơn 05 Huyện Bắc Sơn 015 THPT Bắc Sơn TTr. Bắc Sơn, H. Bắc Sơn, Lạng Sơn Khu vực 1
10 Lạng Sơn 05 Huyện Bắc Sơn 016 THPT Vũ Lễ Xã Vũ Lễ, H. Bắc Sơn, Tỉnh Lạng Sơn Khu vực 1
10 Lạng Sơn 05 Huyện Bắc Sơn 017 TT GDNN-GDTX Bắc
Sơn
Khu Hoàng Văn Thụ, TT Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn Khu vực 1
10 Lạng Sơn 05 Huyện Bắc Sơn 044 TT GDTX Bắc Sơn Khu Hoàng Văn Thụ, TT Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn Khu vực 1
10 Lạng Sơn 06 Huyện Văn Quan 018 THPT Lương Văn Tri TTr. Văn Quan, H. Văn Quan, Lạng Sơn Khu vực 1
10 Lạng Sơn 06 Huyện Văn Quan 019 THPT Văn Quan Phố Điềm He, xã Văn An, H. Văn Quan, Lạng Sơn Khu vực 1
10 Lạng Sơn 06 Huyện Văn Quan 020 TT GDNN-GDTX Văn
Quan
Phố Tân Xuân-TTr. Văn Quan-H. Văn Quan Khu vực 1
10 Lạng Sơn 06 Huyện Văn Quan 045 TT GDTX Văn Quan Phố Tân Xuân-TTr. Văn Quan-H. Văn Quan Khu vực 1
10 Lạng Sơn 07 Huyện Cao Lộc 021 THPT Đồng Đăng Khu Hoàng V.Thụ, T.trấn Đồng Đăng, H. Cao Lộc Khu vực 1
10 Lạng Sơn 07 Huyện Cao Lộc 022 THPT Cao Lộc TTr. Cao Lộc, H. Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn Khu vực 1
10 Lạng Sơn 07 Huyện Cao Lộc 023 TT GDNN-GDTX Cao
Lộc
Số 79 đường Mỹ Sơn, khối 6 TTr. Cao Lộc, Cao
Lộc
Khu vực 1
10 Lạng Sơn 07 Huyện Cao Lộc 039 THPT Ba Sơn Xã Cao Lâu, H. Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn Khu vực 1
10 Lạng Sơn 07 Huyện Cao Lộc 046 TT GDTX Cao Lộc Số 79 đường Mỹ Sơn, khối 6 TTr. Cao Lộc, Cao
Lộc
Khu vực 1
10 Lạng Sơn 08 Huyện Lộc Bình 024 THPT Lộc Bình TTr. Lộc Bình, H. Lộc Bình, Lạng Sơn Khu vực 1
10 Lạng Sơn 08 Huyện Lộc Bình 025 THPT Na Dương Khu 9, TTr. Na Dương, H. Lộc Bình Khu vực 1
10 Lạng Sơn 08 Huyện Lộc Bình 026 TT GDNN-GDTX Lộc
Bình
Khu Phiêng Quăn-TT Lộc Bình-H Lộc Bình Khu vực 1
10 Lạng Sơn 08 Huyện Lộc Bình 035 THPT Tú Đoạn Thôn Rinh Chùa, xã Tú Đoạn, H. Lộc Bình Khu vực 1
10 Lạng Sơn 08 Huyện Lộc Bình 047 TT GDTX Lộc Bình Khu Phiêng Quăn-TT Lộc Bình-H Lộc Bình Khu vực 1
10 Lạng Sơn 09 Huyện Chi Lăng 027 THPT Chi Lăng Khu Hòa Bình, TTr. Đồng Mỏ, Chi Lăng Khu vực 1
10 Lạng Sơn 09 Huyện Chi Lăng 028 THPT Hòa Bình Thôn Pa Ràng- Xã Hòa Bình-H.Chi Lăng, Lạng
Sơn.
Khu vực 1
10 Lạng Sơn 09 Huyện Chi Lăng 029 TT GDNN-GDTX Chi
Lăng
TTr. Đồng Mỏ, H.Chi Lăng, Lạng Sơn. Khu vực 1
10 Lạng Sơn 09 Huyện Chi Lăng 036 THPT Đồng Bành TTr Chi Lăng, H. Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn Khu vực 1
10 Lạng Sơn 09 Huyện Chi Lăng 048 TT GDTX Chi Lăng TTr. Đồng Mỏ, H.Chi Lăng, Lạng Sơn. Khu vực 1
10 Lạng Sơn 10 Huyện Đình Lập 030 THPT Đình Lập TTr. Đình Lập, H. Đình Lập, Lạng Sơn Khu vực 1
10 Lạng Sơn 10 Huyện Đình Lập 031 TT GDNN-GDTX Đình
Lập
Khu 8, TTr. Đình Lập, H. Đình Lập, Lạng Sơn Khu vực 1
10 Lạng Sơn 10 Huyện Đình Lập 049 TT GDTX Đình Lập Khu 8, TTr. Đình Lập, H. Đình Lập, Lạng Sơn Khu vực 1
10 Lạng Sơn 11 Huyện Hữu Lũng 032 THPT Hữu Lũng Số 123 Đ.Xương Giang,TTr Hữu Lũng, H. Hữu
Lũng
Khu vực 1
10 Lạng Sơn 11 Huyện Hữu Lũng 033 THPT Vân Nham Xã Vân Nham, H. Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn Khu vực 1
10 Lạng Sơn 11 Huyện Hữu Lũng 034 TT GDTX 2 tỉnh Khu Tân Hòa, TTr. Hữu Lũng, H. Hữu Lũng Khu vực 1
10 Lạng Sơn 11 Huyện Hữu Lũng 037 CĐ Nghề Công nghệ và
Nông Lâm Đông Bắc
Xã Minh Sơn, H. Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn Khu vực 1
10 Lạng Sơn 11 Huyện Hữu Lũng 038 THPT Tân Thành Xã Tân Thành, H. Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn Khu vực 1

Theo TTHN

>>Học trực tuyến luyện thi THPTQG, Đại học 2020, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. Đã có đầy đủ các khóa học từ nền tảng tới nâng cao.

Viết bình luận: Mã trường THPT tỉnh Lạng Sơn

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!