Mã xã khu vực 1 kỳ thi thpt quốc gia

Tuyensinh247.com tổng hợp mã xã thuộc diện ưu tiên khu vực 1 theo hộ khẩu trong tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2015 như sau.

Mục 5: Cần ghi đúng mã tỉnh (thành phố), mã huyện (quận), nơi thí sinh có hộ khẩu thường trú vào các ô tương ứng ở bên phải. Đối với thí sinh được hưởng ưu tiên xét tốt nghiệp hoặc xét tuyển đại học, cao đẳng theo hộ khẩu thường trú tại các xã đặc biệt khó khăn theo quy định cần khai thêm mã xã (phường). Mã tỉnh (thành phố), mã huyện (quận), mã xã (phường) sẽ do Bộ GDĐT quy định. Sau khi điền đủ các mã đơn vị hành chính, thí sinh ghi rõ tên tỉnh (thành phố), huyện (quận), xã (phường) vào dòng trống.
=> Do vậy học sinh không thuộc diện các xã đặc biệt khó khăn thì không phải khai mã xã (Phường) ở mục 5 này

MA_TINH

TEN_TINH

MA_QUANHUYEN

TEN_QUANHUYEN

MA_XAPHUONG

TEN_XAPHUONG

01

Hà Nội

17

Huyện Ba Vì

01

Ba Trại

01

Hà Nội

17

Huyện Ba Vì

02

Ba Vì

01

Hà Nội

17

Huyện Ba Vì

03

Khánh Thượng

01

Hà Nội

17

Huyện Ba Vì

04

Minh Quang

01

Hà Nội

17

Huyện Ba Vì

05

Tản Lĩnh

01

Hà Nội

17

Huyện Ba Vì

06

Vân Hòa

01

Hà Nội

17

Huyện Ba Vì

07

Yên Bài

01

Hà Nội

19

Huyện Thạch Thất

01

Tiến Xuân

01

Hà Nội

19

Huyện Thạch Thất

02

Yên Bình

01

Hà Nội

19

Huyện Thạch Thất

03

Yên Trung

01

Hà Nội

20

Huyện Quốc Oai

01

Đông Xuân

01

Hà Nội

20

Huyện Quốc Oai

02

Phú Mãn

01

Hà Nội

21

Huyện Chương Mỹ

01

Trần Phú

01

Hà Nội

25

Huyện Mỹ Đức

01

An Phú

12

Thái Nguyên

01

Thành phố Thái Nguyên

20

Cao Ngạn

12

Thái Nguyên

01

Thành phố Thái Nguyên

21

Đồng Bẩm

12

Thái Nguyên

01

Thành phố Thái Nguyên

23

Phúc Hà

12

Thái Nguyên

01

Thành phố Thái Nguyên

24

Phúc Trìu

12

Thái Nguyên

01

Thành phố Thái Nguyên

25

Phúc Xuân

12

Thái Nguyên

01

Thành phố Thái Nguyên

26

Quyết Thắng

12

Thái Nguyên

01

Thành phố Thái Nguyên

27

Tân Cương

12

Thái Nguyên

01

Thành phố Thái Nguyên

28

Thịnh Đức

12

Thái Nguyên

02

Thị xã Sông Công

08

Bình Sơn

12

Thái Nguyên

03

Huyện Định Hoá

01

Chợ Chu

12

Thái Nguyên

03

Huyện Định Hoá

02

Bảo Cường

12

Thái Nguyên

03

Huyện Định Hoá

03

Bảo Linh

12

Thái Nguyên

03

Huyện Định Hoá

04

Bình Thành

12

Thái Nguyên

03

Huyện Định Hoá

05

Bình Yên

12

Thái Nguyên

03

Huyện Định Hoá

06

Bộc Nhiêu

12

Thái Nguyên

03

Huyện Định Hoá

07

Điềm Mặc

12

Thái Nguyên

03

Huyện Định Hoá

08

Định Biên

12

Thái Nguyên

03

Huyện Định Hoá

09

Đồng Thịnh

12

Thái Nguyên

03

Huyện Định Hoá

10

Kim Phượng

12

Thái Nguyên

03

Huyện Định Hoá

11

Kim Sơn

12

Thái Nguyên

03

Huyện Định Hoá

12

Lam Vỹ

12

Thái Nguyên

03

Huyện Định Hoá

13

Linh Thông

12

Thái Nguyên

03

Huyện Định Hoá

14

Phú Đình

12

Thái Nguyên

03

Huyện Định Hoá

15

Phú Tiến

12

Thái Nguyên

03

Huyện Định Hoá

16

Phúc Chu

12

Thái Nguyên

03

Huyện Định Hoá

17

Phượng Tiến

12

Thái Nguyên

03

Huyện Định Hoá

18

Quy Kỳ

12

Thái Nguyên

03

Huyện Định Hoá

19

Sơn Phú

12

Thái Nguyên

03

Huyện Định Hoá

20

Tân Dương

12

Thái Nguyên

03

Huyện Định Hoá

21

Tân Thịnh

12

Thái Nguyên

03

Huyện Định Hoá

22

Thanh Định

12

Thái Nguyên

03

Huyện Định Hoá

23

Trung Hội

12

Thái Nguyên

03

Huyện Định Hoá

24

Trung Lương

12

Thái Nguyên

04

Huyện Phú Lương

01

Đu

12

Thái Nguyên

04

Huyện Phú Lương

02

Giang Tiên

12

Thái Nguyên

04

Huyện Phú Lương

03

Cổ Lũng

12

Thái Nguyên

04

Huyện Phú Lương

04

Động Đạt

12

Thái Nguyên

04

Huyện Phú Lương

05

Hợp Thành

12

Thái Nguyên

04

Huyện Phú Lương

06

Ôn Lương

12

Thái Nguyên

04

Huyện Phú Lương

07

Phấn Mễ

12

Thái Nguyên

04

Huyện Phú Lương

08

Phú Đô

12

Thái Nguyên

04

Huyện Phú Lương

09

Phủ Lý

12

Thái Nguyên

04

Huyện Phú Lương

10

Sơn Cẩm

12

Thái Nguyên

04

Huyện Phú Lương

11

Tức Tranh

12

Thái Nguyên

04

Huyện Phú Lương

12

Vô Tranh

12

Thái Nguyên

04

Huyện Phú Lương

13

Yên Đổ

12

Thái Nguyên

04

Huyện Phú Lương

14

Yên Lạc

12

Thái Nguyên

04

Huyện Phú Lương

15

Yên Ninh

12

Thái Nguyên

04

Huyện Phú Lương

16

Yên Trạch

12

Thái Nguyên

05

Huyện Võ Nhai

01

Đình Cả

12

Thái Nguyên

05

Huyện Võ Nhai

02

Bình Long

12

Thái Nguyên

05

Huyện Võ Nhai

03

Cúc Đường

12

Thái Nguyên

05

Huyện Võ Nhai

04

Dân Tiến

12

Thái Nguyên

05

Huyện Võ Nhai

05

La Hiên

12

Thái Nguyên

05

Huyện Võ Nhai

06

Lâu Thượng

12

Thái Nguyên

05

Huyện Võ Nhai

07

Liên Minh

12

Thái Nguyên

05

Huyện Võ Nhai

08

Nghinh Tường

12

Thái Nguyên

05

Huyện Võ Nhai

09

Phú Thượng

12

Thái Nguyên

05

Huyện Võ Nhai

10

Phương Giao

12

Thái Nguyên

05

Huyện Võ Nhai

11

Sảng Mộc

12

Thái Nguyên

05

Huyện Võ Nhai

12

Thần Sa

12

Thái Nguyên

05

Huyện Võ Nhai

13

Thượng Nung

12

Thái Nguyên

05

Huyện Võ Nhai

14

Tràng Xá

12

Thái Nguyên

05

Huyện Võ Nhai

15

Vũ Chấn

12

Thái Nguyên

06

Huyện Đại Từ

01

Hùng Sơn

12

Thái Nguyên

06

Huyện Đại Từ

02

Quân Chu

12

Thái Nguyên

06

Huyện Đại Từ

03

An Khánh

12

Thái Nguyên

06

Huyện Đại Từ

04

Bản Ngoại

12

Thái Nguyên

06

Huyện Đại Từ

05

Bình Thuận

12

Thái Nguyên

06

Huyện Đại Từ

06

Cát Nê

12

Thái Nguyên

06

Huyện Đại Từ

07

Cù Vân

12

Thái Nguyên

06

Huyện Đại Từ

08

Đức Lương

12

Thái Nguyên

06

Huyện Đại Từ

09

Hà Thượng

12

Thái Nguyên

06

Huyện Đại Từ

10

Hoàng Nông

12

Thái Nguyên

06

Huyện Đại Từ

11

Khôi Kỳ

12

Thái Nguyên

06

Huyện Đại Từ

12

Ký Phú

12

Thái Nguyên

06

Huyện Đại Từ

13

La Bằng

12

Thái Nguyên

06

Huyện Đại Từ

14

Lục Ba

12

Thái Nguyên

06

Huyện Đại Từ

15

Minh Tiến

12

Thái Nguyên

06

Huyện Đại Từ

16

Mỹ Yên

12

Thái Nguyên

06

Huyện Đại Từ

17

Na Mao

12

Thái Nguyên

06

Huyện Đại Từ

18

Phú Cường

12

Thái Nguyên

06

Huyện Đại Từ

19

Phú Lạc

12

Thái Nguyên

06

Huyện Đại Từ

20

Phú Thịnh

12

Thái Nguyên

06

Huyện Đại Từ

21

Phú Xuyên

12

Thái Nguyên

06

Huyện Đại Từ

22

Phục Linh

12

Thái Nguyên

06

Huyện Đại Từ

23

Phúc Lương

12

Thái Nguyên

06

Huyện Đại Từ

24

Quân Chu

12

Thái Nguyên

06

Huyện Đại Từ

25

Tân Linh

12

Thái Nguyên

06

Huyện Đại Từ

26

Tân Thái

12

Thái Nguyên

06

Huyện Đại Từ

27

Tiên Hội

12

Thái Nguyên

06

Huyện Đại Từ

28

Vạn Thọ

12

Thái Nguyên

06

Huyện Đại Từ

29

Văn Yên

12

Thái Nguyên

06

Huyện Đại Từ

30

Yên Lãng

12

Thái Nguyên

07

Huyện Đồng Hỷ

01

Chùa Hang

12

Thái Nguyên

07

Huyện Đồng Hỷ

02

Sông Cầu

12

Thái Nguyên

07

Huyện Đồng Hỷ

03

Trại Cau

12

Thái Nguyên

07

Huyện Đồng Hỷ

04

Cây Thị

12

Thái Nguyên

07

Huyện Đồng Hỷ

05

Hòa Bình

12

Thái Nguyên

07

Huyện Đồng Hỷ

06

Hóa Thượng

12

Thái Nguyên

07

Huyện Đồng Hỷ

07

Hóa Trung

12

Thái Nguyên

07

Huyện Đồng Hỷ

08

Hợp Tiến

12

Thái Nguyên

07

Huyện Đồng Hỷ

09

Huống Thượng

12

Thái Nguyên

07

Huyện Đồng Hỷ

10

Khe Mo

12

Thái Nguyên

07

Huyện Đồng Hỷ

11

Linh Sơn

12

Thái Nguyên

07

Huyện Đồng Hỷ

12

Minh Lập

12

Thái Nguyên

07

Huyện Đồng Hỷ

13

Nam Hòa

12

Thái Nguyên

07

Huyện Đồng Hỷ

14

Quang Sơn

12

Thái Nguyên

07

Huyện Đồng Hỷ

15

Tân Lợi

12

Thái Nguyên

07

Huyện Đồng Hỷ

16

Tân Long

12

Thái Nguyên

07

Huyện Đồng Hỷ

17

Văn Hán

12

Thái Nguyên

07

Huyện Đồng Hỷ

18

Văn Lăng

12

Thái Nguyên

08

Huyện Phú Bình

02

Bàn Đạt

12

Thái Nguyên

08

Huyện Phú Bình

06

Đồng Liên

12

Thái Nguyên

08

Huyện Phú Bình

13

Tân Đức

12

Thái Nguyên

08

Huyện Phú Bình

14

Tân Hòa

12

Thái Nguyên

08

Huyện Phú Bình

15

Tân Khánh

12

Thái Nguyên

08

Huyện Phú Bình

16

Tân Kim

12

Thái Nguyên

08

Huyện Phú Bình

17

Tân Thành

12

Thái Nguyên

09

Huyện Phổ Yên

02

Bắc Sơn

12

Thái Nguyên

09

Huyện Phổ Yên

08

Minh Đức

12

Thái Nguyên

09

Huyện Phổ Yên

10

Phúc Tân

12

Thái Nguyên

09

Huyện Phổ Yên

11

Phúc Thuận

12

Thái Nguyên

09

Huyện Phổ Yên

14

Thành Công

12

Thái Nguyên

09

Huyện Phổ Yên

16

Tiên Phong

12

Thái Nguyên

09

Huyện Phổ Yên

18

Vạn Phái

15

Phú Thọ

01

Thành phố Việt Trì

01

Chu Hóa

15

Phú Thọ

01

Thành phố Việt Trì

02

Hy Cương

15

Phú Thọ

01

Thành phố Việt Trì

03

Kim Đức

15

Phú Thọ

01

Thành phố Việt Trì

04

Thanh Đình

15

Phú Thọ

02

Thị xã Phú Thọ

01

Hà Thạch

15

Phú Thọ

02

Thị xã Phú Thọ

02

Phú Hộ

15

Phú Thọ

03

Huyện Đoan Hùng

01

Thị trấn Đoan Hùng

15

Phú Thọ

03

Huyện Đoan Hùng

02

Bằng Luân

15

Phú Thọ

03

Huyện Đoan Hùng

03

Chân Mộng

15

Phú Thọ

03

Huyện Đoan Hùng

04

Chí Đám

15

Phú Thọ

03

Huyện Đoan Hùng

05

Minh Tiến

15

Phú Thọ

03

Huyện Đoan Hùng

06

Ngọc Quan

15

Phú Thọ

03

Huyện Đoan Hùng

07

Phương Trung

15

Phú Thọ

03

Huyện Đoan Hùng

08

Sóc Đăng

15

Phú Thọ

03

Huyện Đoan Hùng

09

Tiêu Sơn

15

Phú Thọ

03

Huyện Đoan Hùng

10

Vân Du

15

Phú Thọ

03

Huyện Đoan Hùng

11

Ca Đình

15

Phú Thọ

03

Huyện Đoan Hùng

12

Đại Nghĩa

15

Phú Thọ

03

Huyện Đoan Hùng

13

Đông Khê

15

Phú Thọ

03

Huyện Đoan Hùng

14

Hùng Quan

15

Phú Thọ

03

Huyện Đoan Hùng

15

Minh Lương

15

Phú Thọ

03

Huyện Đoan Hùng

16

Phong Phú

15

Phú Thọ

03

Huyện Đoan Hùng

17

Phú Thứ

15

Phú Thọ

03

Huyện Đoan Hùng

18

Phúc Lai

15

Phú Thọ

03

Huyện Đoan Hùng

19

Quế Lâm

15

Phú Thọ

03

Huyện Đoan Hùng

20

Tây Cốc

15

Phú Thọ

03

Huyện Đoan Hùng

21

Vân Đồn

15

Phú Thọ

03

Huyện Đoan Hùng

22

Vụ Quang

15

Phú Thọ

03

Huyện Đoan Hùng

23

Yên Kiện

15

Phú Thọ

03

Huyện Đoan Hùng

24

Bằng Doãn

15

Phú Thọ

03

Huyện Đoan Hùng

25

Hùng Long

15

Phú Thọ

03

Huyện Đoan Hùng

26

Hữu Đô

15

Phú Thọ

03

Huyện Đoan Hùng

27

Minh Phú

15

Phú Thọ

03

Huyện Đoan Hùng

28

Nghinh Xuyên

15

Phú Thọ

04

Huyện Thanh Ba

01

Thị trấn Thanh Ba

15

Phú Thọ

04

Huyện Thanh Ba

02

Phương Lĩnh

15

Phú Thọ

04

Huyện Thanh Ba

03

Thanh Xá

15

Phú Thọ

04

Huyện Thanh Ba

04

Vân Lĩnh

15

Phú Thọ

04

Huyện Thanh Ba

05

Chí Tiên

15

Phú Thọ

04

Huyện Thanh Ba

06

Đông Lĩnh

15

Phú Thọ

04

Huyện Thanh Ba

07

Đông Thành

15

Phú Thọ

04

Huyện Thanh Ba

08

Đồng Xuân

15

Phú Thọ

04

Huyện Thanh Ba

09

Hanh Cù

15

Phú Thọ

04

Huyện Thanh Ba

10

Hoàng Cương

15

Phú Thọ

04

Huyện Thanh Ba

11

Khải Xuân

15

Phú Thọ

04

Huyện Thanh Ba

12

Ninh Dân

15

Phú Thọ

04

Huyện Thanh Ba

13

Sơn Cương

15

Phú Thọ

04

Huyện Thanh Ba

14

Thanh Vân

15

Phú Thọ

04

Huyện Thanh Ba

15

Võ Lao

15

Phú Thọ

04

Huyện Thanh Ba

16

Đại An

15

Phú Thọ

04

Huyện Thanh Ba

17

Mạn Lạn

15

Phú Thọ

04

Huyện Thanh Ba

18

Năng Yên

15

Phú Thọ

04

Huyện Thanh Ba

19

Quảng Nạp

15

Phú Thọ

04

Huyện Thanh Ba

20

Thái Ninh

15

Phú Thọ

04

Huyện Thanh Ba

21

Yển Khê

15

Phú Thọ

04

Huyện Thanh Ba

22

Yên Nội

15

Phú Thọ

05

Huyện Hạ Hoà

01

Thị trấn Hạ Hòa

15

Phú Thọ

05

Huyện Hạ Hoà

02

Ấm Hạ

15

Phú Thọ

05

Huyện Hạ Hoà

03

Bằng Giã

15

Phú Thọ

05

Huyện Hạ Hoà

04

Chính Công

15

Phú Thọ

05

Huyện Hạ Hoà

05

Chuế Lưu

15

Phú Thọ

05

Huyện Hạ Hoà

06

Đan Thượng

15

Phú Thọ

05

Huyện Hạ Hoà

07

Động Lâm

15

Phú Thọ

05

Huyện Hạ Hoà

08

Gia Điền

15

Phú Thọ

05

Huyện Hạ Hoà

09

Hậu Bổng

15

Phú Thọ

05

Huyện Hạ Hoà

10

Hiền Lương

15

Phú Thọ

05

Huyện Hạ Hoà

11

Hương Xạ

15

Phú Thọ

05

Huyện Hạ Hoà

12

Lâm Lợi

15

Phú Thọ

05

Huyện Hạ Hoà

13

Mai Tùng

15

Phú Thọ

05

Huyện Hạ Hoà

14

Minh Hạc

15

Phú Thọ

05

Huyện Hạ Hoà

15

Phương Viên

15

Phú Thọ

05

Huyện Hạ Hoà

16

Quân Khê

15

Phú Thọ

05

Huyện Hạ Hoà

17

Văn Lang

15

Phú Thọ

05

Huyện Hạ Hoà

18

Vĩnh Chân

15

Phú Thọ

05

Huyện Hạ Hoà

19

Y Sơn

15

Phú Thọ

05

Huyện Hạ Hoà

20

Yên Kỳ

15

Phú Thọ

05

Huyện Hạ Hoà

21

Yên Luật

15

Phú Thọ

05

Huyện Hạ Hoà

22

Đại Phạm

15

Phú Thọ

05

Huyện Hạ Hoà

23

Đan Hà

15

Phú Thọ

05

Huyện Hạ Hoà

24

Hà Lương

15

Phú Thọ

05

Huyện Hạ Hoà

25

Lang Sơn

15

Phú Thọ

05

Huyện Hạ Hoà

26

Lệnh Khanh

15

Phú Thọ

05

Huyện Hạ Hoà

27

Minh Côi

15

Phú Thọ

05

Huyện Hạ Hoà

28

Phụ Khánh

15

Phú Thọ

05

Huyện Hạ Hoà

29

Vô Tranh

15

Phú Thọ

05

Huyện Hạ Hoà

30

Xuân Áng

15

Phú Thọ

05

Huyện Hạ Hoà

31

Cáo Điền

15

Phú Thọ

05

Huyện Hạ Hoà

32

Liên Phương

15

Phú Thọ

06

Huyện Cẩm Khê

01

Phùng Xá

15

Phú Thọ

06

Huyện Cẩm Khê

02

Thị trấn Sông Thao

15

Phú Thọ

06

Huyện Cẩm Khê

03

Đồng Lương

15

Phú Thọ

06

Huyện Cẩm Khê

04

Hương Lung

15

Phú Thọ

06

Huyện Cẩm Khê

05

Ngô Xá

15

Phú Thọ

06

Huyện Cẩm Khê

06

Phú Lạc

15

Phú Thọ

06

Huyện Cẩm Khê

07

Tình Cương

15

Phú Thọ

06

Huyện Cẩm Khê

08

Tuy Lộc

15

Phú Thọ

06

Huyện Cẩm Khê

09

Thanh Nga

15

Phú Thọ

06

Huyện Cẩm Khê

10

Thụy Liễu

15

Phú Thọ

06

Huyện Cẩm Khê

11

Văn Bán

15

Phú Thọ

06

Huyện Cẩm Khê

12

Cấp Dẫn

15

Phú Thọ

06

Huyện Cẩm Khê

13

Chương Xá

15

Phú Thọ

06

Huyện Cẩm Khê

14

Điêu Lương

15

Phú Thọ

06

Huyện Cẩm Khê

15

Phú Khê

15

Phú Thọ

06

Huyện Cẩm Khê

16

Phượng Vĩ

15

Phú Thọ

06

Huyện Cẩm Khê

17

Sơn Nga

15

Phú Thọ

06

Huyện Cẩm Khê

18

Sơn Tình

15

Phú Thọ

06

Huyện Cẩm Khê

19

Tạ Xá

15

Phú Thọ

06

Huyện Cẩm Khê

20

Tam Sơn

15

Phú Thọ

06

Huyện Cẩm Khê

21

Tiên Lương

15

Phú Thọ

06

Huyện Cẩm Khê

22

Tùng Khê

15

Phú Thọ

06

Huyện Cẩm Khê

23

Văn Khúc

15

Phú Thọ

06

Huyện Cẩm Khê

24

Xương Thịnh

15

Phú Thọ

06

Huyện Cẩm Khê

25

Yên Dưỡng

15

Phú Thọ

06

Huyện Cẩm Khê

26

Yên Tập

15

Phú Thọ

07

Huyện Yên Lập

01

Nga Hoàng

15

Phú Thọ

07

Huyện Yên Lập

02

Ngọc Lập

15

Phú Thọ

07

Huyện Yên Lập

03

Phúc Khánh

15

Phú Thọ

07

Huyện Yên Lập

04

Thị trấn Yên Lập

15

Phú Thọ

07

Huyện Yên Lập

05

Thượng Long

15

Phú Thọ

07

Huyện Yên Lập

06

Xuân Thuỷ

15

Phú Thọ

07

Huyện Yên Lập

07

Đồng Lạc

15

Phú Thọ

07

Huyện Yên Lập

08

Đồng Thịnh

15

Phú Thọ

07

Huyện Yên Lập

09

Hưng Long

15

Phú Thọ

07

Huyện Yên Lập

10

Lương Sơn

15

Phú Thọ

07

Huyện Yên Lập

11

Minh Hòa

15

Phú Thọ

07

Huyện Yên Lập

12

Mỹ Lung

15

Phú Thọ

07

Huyện Yên Lập

13

Mỹ Lương

15

Phú Thọ

07

Huyện Yên Lập

14

Ngọc Đồng

15

Phú Thọ

07

Huyện Yên Lập

15

Trung Sơn

15

Phú Thọ

07

Huyện Yên Lập

16

Xuân An

15

Phú Thọ

07

Huyện Yên Lập

17

Xuân Viên

15

Phú Thọ

08

Huyện Thanh Sơn

01

Thị trấn Thanh Sơn

15

Phú Thọ

08

Huyện Thanh Sơn

02

Thục Luyện

15

Phú Thọ

08

Huyện Thanh Sơn

03

Cự Đồng

15

Phú Thọ

08

Huyện Thanh Sơn

04

Cự Thắng

15

Phú Thọ

08

Huyện Thanh Sơn

05

Địch Quả

15

Phú Thọ

08

Huyện Thanh Sơn

06

Giáp Lai

15

Phú Thọ

08

Huyện Thanh Sơn

07

Hương Cần

15

Phú Thọ

08

Huyện Thanh Sơn

08

Khả Cửu

15

Phú Thọ

08

Huyện Thanh Sơn

09

Lương Nha

15

Phú Thọ

08

Huyện Thanh Sơn

10

Sơn Hùng

15

Phú Thọ

08

Huyện Thanh Sơn

11

Tân Lập

15

Phú Thọ

08

Huyện Thanh Sơn

12

Tân Minh

15

Phú Thọ

08

Huyện Thanh Sơn

13

Tinh Nhuệ

15

Phú Thọ

08

Huyện Thanh Sơn

14

Thạch Khoán

15

Phú Thọ

08

Huyện Thanh Sơn

15

Võ Miếu

15

Phú Thọ

08

Huyện Thanh Sơn

16

Đông Cửu

15

Phú Thọ

08

Huyện Thanh Sơn

17

Tất Thắng

15

Phú Thọ

08

Huyện Thanh Sơn

18

Thắng Sơn

15

Phú Thọ

08

Huyện Thanh Sơn

19

Thượng Cửu

15

Phú Thọ

08

Huyện Thanh Sơn

20

Văn Miếu

15

Phú Thọ

08

Huyện Thanh Sơn

21

Yên Lãng

15

Phú Thọ

08

Huyện Thanh Sơn

22

Yên Lương

15

Phú Thọ

08

Huyện Thanh Sơn

23

Yên Sơn

15

Phú Thọ

09

Huyện Phù Ninh

01

Thị trấn Phong Châu

15

Phú Thọ

09

Huyện Phù Ninh

02

An Đạo

15

Phú Thọ

09

Huyện Phù Ninh

03

Bảo Thanh

15

Phú Thọ

09

Huyện Phù Ninh

04

Hạ Giáp

15

Phú Thọ

09

Huyện Phù Ninh

05

Lệ Mỹ

15

Phú Thọ

09

Huyện Phù Ninh

06

Liên Hoa

15

Phú Thọ

09

Huyện Phù Ninh

07

Phú Lộc

15

Phú Thọ

09

Huyện Phù Ninh

08

Phú Mỹ

15

Phú Thọ

09

Huyện Phù Ninh

09

Phù Ninh

15

Phú Thọ

09

Huyện Phù Ninh

10

Phú Nham

15

Phú Thọ

09

Huyện Phù Ninh

11

Tiên Du

15

Phú Thọ

09

Huyện Phù Ninh

12

Tiên Phú

15

Phú Thọ

09

Huyện Phù Ninh

13

Trạm Thản

15

Phú Thọ

09

Huyện Phù Ninh

14

Trị Quận

15

Phú Thọ

09

Huyện Phù Ninh

15

Trung Giáp

15

Phú Thọ

09

Huyện Phù Ninh

16

Gia Thanh

15

Phú Thọ

10

Huyện Lâm Thao

01

Thị trấn Hùng Sơn

15

Phú Thọ

10

Huyện Lâm Thao

02

Tiên Kiên

15

Phú Thọ

10

Huyện Lâm Thao

03

Xuân Lũng

15

Phú Thọ

11

Huyện Tam Nông

01

Thị trấn Hưng Hóa

15

Phú Thọ

11

Huyện Tam Nông

02

Cổ Tiết

15

Phú Thọ

11

Huyện Tam Nông

03

Dậu Dương

15

Phú Thọ

11

Huyện Tam Nông

04

Dị Nậu

15

Phú Thọ

11

Huyện Tam Nông

05

Hùng Đô

15

Phú Thọ

11

Huyện Tam Nông

06

Hương Nộn

15

Phú Thọ

11

Huyện Tam Nông

07

Phương Thịnh

15

Phú Thọ

11

Huyện Tam Nông

08

Quang Húc

15

Phú Thọ

11

Huyện Tam Nông

09

Tề Lễ

15

Phú Thọ

11

Huyện Tam Nông

10

Tứ Mỹ

15

Phú Thọ

11

Huyện Tam Nông

11

Thọ Văn

15

Phú Thọ

11

Huyện Tam Nông

12

Thượng Nông

15

Phú Thọ

11

Huyện Tam Nông

13

Hiền Quan

15

Phú Thọ

11

Huyện Tam Nông

14

Hương Nha

15

Phú Thọ

11

Huyện Tam Nông

15

Thanh Uyên

15

Phú Thọ

11

Huyện Tam Nông

16

Văn Lương

15

Phú Thọ

11

Huyện Tam Nông

17

Xuân Quang

15

Phú Thọ

12

Huyện Thanh Thủy

01

Thị trấn Thanh Thủy

15

Phú Thọ

12

Huyện Thanh Thủy

02

Hoàng Xá

15

Phú Thọ

12

Huyện Thanh Thủy

03

Trung Nghĩa

15

Phú Thọ

12

Huyện Thanh Thủy

04

Đào Xá

15

Phú Thọ

12

Huyện Thanh Thủy

05

Phượng Mao

15

Phú Thọ

12

Huyện Thanh Thủy

06

Sơn Thủy

15

Phú Thọ

12

Huyện Thanh Thủy

07

Tân Phương

15

Phú Thọ

12

Huyện Thanh Thủy

08

Tu Vũ

15

Phú Thọ

12

Huyện Thanh Thủy

09

Thạch Đồng

15

Phú Thọ

12

Huyện Thanh Thủy

10

Trung Thịnh

15

Phú Thọ

12

Huyện Thanh Thủy

11

Yến Mao

15

Phú Thọ

13

Huyện Tân Sơn

01

Minh Đài

15

Phú Thọ

13

Huyện Tân Sơn

02

Mỹ Thuận

15

Phú Thọ

13

Huyện Tân Sơn

03

Tân Phú

15

Phú Thọ

13

Huyện Tân Sơn

04

Thu Ngạc

15

Phú Thọ

13

Huyện Tân Sơn

05

Văn Luông

15

Phú Thọ

13

Huyện Tân Sơn

06

Đồng Sơn

15

Phú Thọ

13

Huyện Tân Sơn

07

Kiệt Sơn

15

Phú Thọ

13

Huyện Tân Sơn

08

Kim Thượng

15

Phú Thọ

13

Huyện Tân Sơn

09

Lai Đồng

15

Phú Thọ

13

Huyện Tân Sơn

10

Long Cốc

15

Phú Thọ

13

Huyện Tân Sơn

11

Tam Thanh

15

Phú Thọ

13

Huyện Tân Sơn

12

Tân Sơn

15

Phú Thọ

13

Huyện Tân Sơn

13

Thạch Kiệt

15

Phú Thọ

13

Huyện Tân Sơn

14

Thu Cúc

15

Phú Thọ

13

Huyện Tân Sơn

15

Vinh Tiền

15

Phú Thọ

13

Huyện Tân Sơn

16

Xuân Đài

15

Phú Thọ

13

Huyện Tân Sơn

17

Xuân Sơn

16

Vĩnh Phúc

02

Huyện Tam Dương

01

Đồng Tĩnh

16

Vĩnh Phúc

02

Huyện Tam Dương

02

Hoàng Hoa

16

Vĩnh Phúc

02

Huyện Tam Dương

03

Hướng Đạo

16

Vĩnh Phúc

03

Huyện Lập Thạch

01

Thị trấn Hoa Sơn

16

Vĩnh Phúc

03

Huyện Lập Thạch

02

Thị trấn Lập Thạch

16

Vĩnh Phúc

03

Huyện Lập Thạch

03

Bàn Giản

16

Vĩnh Phúc

03

Huyện Lập Thạch

04

Bắc Bình

16

Vĩnh Phúc

03

Huyện Lập Thạch

05

Hợp Lý

16

Vĩnh Phúc

03

Huyện Lập Thạch

06

Liên Hòa

16

Vĩnh Phúc

03

Huyện Lập Thạch

07

Liễn Sơn

16

Vĩnh Phúc

03

Huyện Lập Thạch

08

Ngọc Mỹ

16

Vĩnh Phúc

03

Huyện Lập Thạch

09

Quang Sơn

16

Vĩnh Phúc

03

Huyện Lập Thạch

10

Tử Du

16

Vĩnh Phúc

03

Huyện Lập Thạch

11

Thái Hoà

16

Vĩnh Phúc

03

Huyện Lập Thạch

12

Vân Trục

16

Vĩnh Phúc

03

Huyện Lập Thạch

13

Xuân Hoà

16

Vĩnh Phúc

03

Huyện Lập Thạch

14

Xuân Lôi

16

Vĩnh Phúc

06

Huyện Bình Xuyên

01

Trung Mỹ

16

Vĩnh Phúc

07

Huyện Sông Lô

01

Bạch Lưu

16

Vĩnh Phúc

07

Huyện Sông Lô

02

Đôn Nhân

16

Vĩnh Phúc

07

Huyện Sông Lô

03

Đồng Quế

16

Vĩnh Phúc

07

Huyện Sông Lô

04

Đồng Thịnh

16

Vĩnh Phúc

07

Huyện Sông Lô

05

Hải Lựu

16

Vĩnh Phúc

07

Huyện Sông Lô

06

Lãng Công

16

Vĩnh Phúc

07

Huyện Sông Lô

07

Nhạo Sơn

16

Vĩnh Phúc

07

Huyện Sông Lô

08

Nhân Đạo

16

Vĩnh Phúc

07

Huyện Sông Lô

09

Phương Khoan

16

Vĩnh Phúc

07

Huyện Sông Lô

10

Quang Yên

16

Vĩnh Phúc

07

Huyện Sông Lô

11

Tân Lập

16

Vĩnh Phúc

07

Huyện Sông Lô

12

Yên Thạch

16

Vĩnh Phúc

08

Thị xã Phúc Yên

01

Ngọc Thanh

16

Vĩnh Phúc

09

Huyện Tam Đảo

01

Thị trấn Tam Đảo

16

Vĩnh Phúc

09

Huyện Tam Đảo

02

Đại Đình

16

Vĩnh Phúc

09

Huyện Tam Đảo

03

Hồ Sơn

16

Vĩnh Phúc

09

Huyện Tam Đảo

04

Hợp Châu

16

Vĩnh Phúc

09

Huyện Tam Đảo

05

Minh Quang

16

Vĩnh Phúc

09

Huyện Tam Đảo

06

Tam Quan

16

Vĩnh Phúc

09

Huyện Tam Đảo

07

Bồ Lý

16

Vĩnh Phúc

09

Huyện Tam Đảo

08

Đạo Trù

16

Vĩnh Phúc

09

Huyện Tam Đảo

09

Yên Dương

17

Quảng Ninh

01

Thành phố Hạ Long

01

Phường Đại Yên

17

Quảng Ninh

01

Thành phố Hạ Long

02

Phường Hà Khánh

17

Quảng Ninh

01

Thành phố Hạ Long

03

Phường Hà Phong

17

Quảng Ninh

01

Thành phố Hạ Long

04

Phường Hà Trung

17

Quảng Ninh

01

Thành phố Hạ Long

05

Phường Việt Hưng

17

Quảng Ninh

02

Thành phố Cẩm Phả

01

Phường Mông Dương

17

Quảng Ninh

02

Thành phố Cẩm Phả

02

Phường Quang Hanh

17

Quảng Ninh

02

Thành phố Cẩm Phả

03

Cẩm Hải

17

Quảng Ninh

02

Thành phố Cẩm Phả

04

Cộng Hòa

17

Quảng Ninh

02

Thành phố Cẩm Phả

05

Dương Huy

17

Quảng Ninh

03

Thành phố Uông Bí

01

Phường Bắc Sơn

17

Quảng Ninh

03

Thành phố Uông Bí

02

Phường Nam Khê

17

Quảng Ninh

03

Thành phố Uông Bí

03

Phường Phương Đông

17

Quảng Ninh

03

Thành phố Uông Bí

04

Phường Vàng Danh

17

Quảng Ninh

03

Thành phố Uông Bí

05

Phường Yên Thanh

17

Quảng Ninh

03

Thành phố Uông Bí

06

Thượng Yên Công

17

Quảng Ninh

04

Thành phố Móng Cái

01

Phường Hải Hòa

17

Quảng Ninh

04

Thành phố Móng Cái

02

Phường Hải Yên

17

Quảng Ninh

04

Thành phố Móng Cái

03

Phường Ninh Dương

17

Quảng Ninh

04

Thành phố Móng Cái

04

Bắc Sơn

17

Quảng Ninh

04

Thành phố Móng Cái

05

Hải Đông

17

Quảng Ninh

04

Thành phố Móng Cái

06

Hải Sơn

17

Quảng Ninh

04

Thành phố Móng Cái

07

Hải Tiến

17

Quảng Ninh

04

Thành phố Móng Cái

08

Hải Xuân

17

Quảng Ninh

04

Thành phố Móng Cái

09

Quảng Nghĩa

17

Quảng Ninh

04

Thành phố Móng Cái

10

Vĩnh Thực

17

Quảng Ninh

04

Thành phố Móng Cái

11

Vĩnh Trung

17

Quảng Ninh

05

Huyện Bình Liêu

01

TT Bình Liêu

17

Quảng Ninh

05

Huyện Bình Liêu

02

Đồng Tâm

17

Quảng Ninh

05

Huyện Bình Liêu

03

Đồng Văn

17

Quảng Ninh

05

Huyện Bình Liêu

04

Hoành Mô

17

Quảng Ninh

05

Huyện Bình Liêu

05

Húc Động

17

Quảng Ninh

05

Huyện Bình Liêu

06

Lục Hồn

17

Quảng Ninh

05

Huyện Bình Liêu

07

Tình Húc

17

Quảng Ninh

05

Huyện Bình Liêu

08

Vô Ngại

17

Quảng Ninh

06

Huyện Đầm Hà

01

Đại Bình

17

Quảng Ninh

06

Huyện Đầm Hà

02

Đầm Hà

17

Quảng Ninh

06

Huyện Đầm Hà

03

Dực Yên

17

Quảng Ninh

06

Huyện Đầm Hà

04

Quảng An

17

Quảng Ninh

06

Huyện Đầm Hà

05

Quảng Lâm

17

Quảng Ninh

06

Huyện Đầm Hà

06

Quảng Lợi

17

Quảng Ninh

06

Huyện Đầm Hà

07

Quảng Tân

17

Quảng Ninh

06

Huyện Đầm Hà

08

Tân Bình

17

Quảng Ninh

06

Huyện Đầm Hà

09

Tân Lập

17

Quảng Ninh

07

Huyện Hải Hà

01

Cái Chiên

17

Quảng Ninh

07

Huyện Hải Hà

02

Đường Hoa

17

Quảng Ninh

07

Huyện Hải Hà

03

Quảng Đức

17

Quảng Ninh

07

Huyện Hải Hà

04

Quảng Long

17

Quảng Ninh

07

Huyện Hải Hà

05

Quảng Sơn

17

Quảng Ninh

07

Huyện Hải Hà

06

Quảng Thành

17

Quảng Ninh

07

Huyện Hải Hà

07

Quảng Thịnh

17

Quảng Ninh

07

Huyện Hải Hà

08

Tiến Tới

17

Quảng Ninh

08

Huyện Tiên Yên

01

Đại Dực

17

Quảng Ninh

08

Huyện Tiên Yên

02

Đại Thành

17

Quảng Ninh

08

Huyện Tiên Yên

03

Điền Xá

17

Quảng Ninh

08

Huyện Tiên Yên

04

Đông Hải

17

Quảng Ninh

08

Huyện Tiên Yên

05

Đông Ngũ

17

Quảng Ninh

08

Huyện Tiên Yên

06

Đồng Rui

17

Quảng Ninh

08

Huyện Tiên Yên

07

Hà Lâu

17

Quảng Ninh

08

Huyện Tiên Yên

08

Hải Lạng

17

Quảng Ninh

08

Huyện Tiên Yên

09

Phong Dụ

17

Quảng Ninh

08

Huyện Tiên Yên

10

Tiên Lãng

17

Quảng Ninh

08

Huyện Tiên Yên

11

Yên Than

17

Quảng Ninh

09

Huyện Ba Chẽ

01

TT Ba Chẽ

17

Quảng Ninh

09

Huyện Ba Chẽ

02

Đạp Thanh

17

Quảng Ninh

09

Huyện Ba Chẽ

03

Đồn Đạc

17

Quảng Ninh

09

Huyện Ba Chẽ

04

Lương Mông

17

Quảng Ninh

09

Huyện Ba Chẽ

05

Minh Cầm

17

Quảng Ninh

09

Huyện Ba Chẽ

06

Nam Sơn

17

Quảng Ninh

09

Huyện Ba Chẽ

07

Thanh Lâm

17

Quảng Ninh

09

Huyện Ba Chẽ

08

Thanh Sơn

17

Quảng Ninh

10

Huyện Đông Triều

01

TT Mạo Khê

17

Quảng Ninh

10

Huyện Đông Triều

02

An Sinh

17

Quảng Ninh

10

Huyện Đông Triều

03

Bình Dương

17

Quảng Ninh

10

Huyện Đông Triều

04

Bình Khê

17

Quảng Ninh

10

Huyện Đông Triều

05

Hoàng Quế

17

Quảng Ninh

10

Huyện Đông Triều

06

Hồng Thái Đông

17

Quảng Ninh

10

Huyện Đông Triều

07

Hồng Thái Tây

17

Quảng Ninh

10

Huyện Đông Triều

08

Nguyễn Huệ

17

Quảng Ninh

10

Huyện Đông Triều

09

Tân Việt

17

Quảng Ninh

10

Huyện Đông Triều

10

Thủy An

17

Quảng Ninh

10

Huyện Đông Triều

11

Tràng Lương

17

Quảng Ninh

10

Huyện Đông Triều

12

Việt Dân

17

Quảng Ninh

10

Huyện Đông Triều

13

Yên Đức

17

Quảng Ninh

10

Huyện Đông Triều

14

Yên Thọ

17

Quảng Ninh

11

Thị xã Quảng Yên

01

Phường Đông Mai

17

Quảng Ninh

11

Thị xã Quảng Yên

02

Phường Minh Thành

17

Quảng Ninh

11

Thị xã Quảng Yên

03

Hoàng Tân

17

Quảng Ninh

12

Huyện Hoành Bồ

01

Bằng Cả

17

Quảng Ninh

12

Huyện Hoành Bồ

02

Dân Chủ

17

Quảng Ninh

12

Huyện Hoành Bồ

03

Đồng Lâm

17

Quảng Ninh

12

Huyện Hoành Bồ

04

Đồng Sơn

17

Quảng Ninh

12

Huyện Hoành Bồ

05

Hòa Bình

17

Quảng Ninh

12

Huyện Hoành Bồ

06

Kỳ Thượng

17

Quảng Ninh

12

Huyện Hoành Bồ

07

Quảng La

17

Quảng Ninh

12

Huyện Hoành Bồ

08

Sơn Dương

17

Quảng Ninh

12

Huyện Hoành Bồ

09

Tân Dân

17

Quảng Ninh

12

Huyện Hoành Bồ

10

Thống Nhất

17

Quảng Ninh

12

Huyện Hoành Bồ

11

Vũ Oai

17

Quảng Ninh

13

Huyện Vân Đồn

01

Bản Sen

17

Quảng Ninh

13

Huyện Vân Đồn

02

Bình Dân

17

Quảng Ninh

13

Huyện Vân Đồn

03

Đài Xuyên

17

Quảng Ninh

13

Huyện Vân Đồn

04

Đoàn Kết

17

Quảng Ninh

13

Huyện Vân Đồn

05

Đông Xá

17

Quảng Ninh

13

Huyện Vân Đồn

06

Minh Châu

17

Quảng Ninh

13

Huyện Vân Đồn

07

Ngọc Vừng

17

Quảng Ninh

13

Huyện Vân Đồn

08

Quan Lạn

17

Quảng Ninh

13

Huyện Vân Đồn

09

Thắng Lợi

17

Quảng Ninh

13

Huyện Vân Đồn

10

Vạn Yên

17

Quảng Ninh

14

Huyện Cô Tô

01

TT Cô Tô

17

Quảng Ninh

14

Huyện Cô Tô

02

Đồng Tiến

17

Quảng Ninh

14

Huyện Cô Tô

03

Thanh Lân

-> Xem tiếp các tỉnh khác và các tỉnh trên đầy đủ trong file này: Mã xã thuộc diện khó khăn trên toàn quốc

(Tuyensinh247.com)

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

12 bình luận: Mã xã khu vực 1 kỳ thi thpt quốc gia

  •  
Điểm chuẩn tất cả các trường ĐH