Mỗi thí sinh được nhận 4 giấy chứng nhận kết quả thi

Trong kỳ thi THPT quốc gia 2015 mỗi thí sinh được nhận 4 giấy chứng nhận kết quả thi đó là một trong nội dung quan trong trong bản lấy ý kiến thay đổi mà Bộ GD&ĐT đang tổ chức lấy ý kiến các trường Đại học dưới đây Tuyensinh247 giới thiệu nội dung chính bản lấy ý kiến cho quy chế tuyển sinh 2015

Mỗi thí sinh được nhận 4 giấy chứng nhận kết quả thi 

Thí sinh được nhận 4 giấy chứng nhận kêt quả có dấu đỏ của trường và mã vạch nhận dạng, trong đó có 1 giấy chứng nhận kết quả thi chỉ dùng để xét tuyển nguyện vọng 1 và 3 giấy chứng nhận kết quả thi để xét nguyện vọng bổ sung.

Sau khi thi THPT xong, các em sẽ nhận được bốn giấy chứng nhận kết quả có mã vạch khác nhau để xét nguyện 1, 2, 3, 4. Mỗi giấy chỉ được nộp vào một đợt không được nộp cùng lúc 4 giấy, mỗi đợt xét tuyển kéo dài 25 ngày trong đó 20 ngày đầu tiên dành để tiếp nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển của thí sinh. Mỗi giấy có bốn nguyện vọng con (đăng ký vào bốn ngành của cùng một trường).

Trường hợp các trường sử dụng nhiều tổ hợp môn để xét tuyển cho một ngành thì những thí sinh đăng ký thi nhiều môn hơn sẽ có cơ hội sử dụng tổ hợp có lợi nhất để đăng ký xét tuyển.

Nguyện vọng 1 là nguyện vọng đầu tiên mà thí sinh nộp sau khi có kết quả thi. Nếu thí sinh trúng tuyển nguyện vọng này thì không được xét tuyển các nguyện vọng còn lại. Nếu không trúng tuyển nguyện vọng 1, các em sẽ được xét tuyển nguyện vọng 2.

Video Tư vấn xét nguyện vọng 1, nv2, nv3, nv4 Đại học 2015 - 

Moi thi sinh duoc nhan 4 giay chung nhan ket qua thi
Học sinh THPT đang mong chờ các điểm mới trong kỳ thi tốt nghiệp 2015. Ảnh: Hồng Vĩnh.  

Các trường có thể thực hiện nhiều đợt xét tuyển

Các trường ĐH-CĐ có nhiều đợt xét tuyển vmỗi đợt xét tuyển kéo dài 25 ngày trong đó 20 ngày đầu tiên dành để tiếp nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển của thí sinh; điểm trúng tuyển đợt xét tuyển sau không thấp hơn điểm trúng tuyển đợt xét tuyển trước.

Thí sinh đăng kí xét tuyển nguyện vọng I nộp hồ sơ lệ phí  đăng ký xét tuyển (ĐKXT)  cho trường có nguyện vọng học qua đường bưu điện theo hình thức thư phát chuyển nhanh hay nộp hồ sơ trực tiếp tại trường.

Xét tuyển vào tối đa 4 ngành của một trường.

Thí sinh dùng giấy chứng nhận kết quả thi (dùng cho xét tuyển nguyện vọng I) và 03 nguyện vọng bổ sung có đóng dấu đỏ của các trường chủ trì cụm thi cấp để đăng kí xét tuyển vào tối đa 4 ngành của một trường. Mỗi giấy có thể đăng kí xét tuyển vào tối đa 4 ngành của một trường

Thí sinh phải đánh số thứ tự ưu tiên từ 1 đến 4. Tức là khi trúng tuyển ngành ưu tiên 1 sẽ không xét tới ngành ưu tiên 2, còn ngược lại nếu ưu tiên 1 không trúng thì được xét tiếp ưu tiên 2 tương tự các mức ưu tiên khác

Được quyền rút hồ sơ ĐKXT để nộp vào trường hay ngành khác theo nguyện vọng

Trong thời gian xét tuyển quy định đổi cả trường hợp xét tuyển nguyện vọng 1 và 03 nguyên vọng bổ sung thí sinh đều được quyền rút hồ sơ ĐKXT để nộp vào trường hay ngành khác theo nguyện vọng. Lệ phí ĐKXT đối với thí sinh rút hồ sơ do hiệu trưởng các trường xem xét, quyết định.

Nộp hồ sơ theo qui định cho trường có nguyện vọng học qua đường bưu điện, theo hình thức thư phát chuyển nhanh hay nộp hồ sơ trực tiếp tại trường

Để đăng kí xét tuyển nguyện vọng bổ sung, thí sinh nộp hồ sơ theo qui định cho trường có nguyện vọng học qua đường bưu điện, theo hình thức thư phát chuyển nhanh hay nộp hồ sơ trực tiếp tại trường. Thí sinh dùng  ba giấy chứng nhận kết quả thi (dùng cho xét tuyển các nguyện vọng bổ sung) do trường chủ trì cụm thi cấp để đăng kí xét tuyển, mỗi giấy có thể đăng kí xét tuyển vào tối đa 4 ngành của một trường.

Các trường sẽ phải cập nhật 3 ngày một lần thông tin Đăng kỹ xét tuyển của thí sinh trên trang thông tin điện tử của trường (danh sách thí sinh đăng ký và điểm thi xếp theo thứ tự từ cao xuống thấp); công bố công khai danh sách thí sinh trúng tuyển và đăng kí nhập học của mỗi đợt xét tuyển.


Hồ sơ ĐKXT vào các trường ĐH-CĐ năm nay gồm có

- Phiếu đăng kí xét tuyển có ghi rõ đợt xét tuyển (mẫu M1), cho phép đăng kí tối đa 4 ngành (hoặc nhóm ngành) của một trường cho mỗi đợt xét tuyển. Các nguyện vọng này được xếp theo thứ tự ưu tiên từ 1 đến 4;

- Giấy chứng nhận kết quả thi có đóng dấu đỏ của trường chủ trì cụm thi và mã vạch nhận dạng;

- Một phong bì đã dán sẵn tem và ghi rõ địa chỉ liên lạc của thí sinh để trường thông báo kết quả xét tuyển.

Kết quả thi của thí sinh vào trường (hoặc nhóm trường) tổ chức tuyển sinh riêng bằng phương thức thi tuyển, chỉ có giá trị xét tuyển vào trường (hoặc nhóm trường) đó, không có giá trị xét tuyển sang trường khác;

Đối với ngành năng khiếu, các trường có thể xét tuyển thí sinh đã dự thi vào ngành đó tại các trường khác và phải quy định trong đề án tự chủ tuyển sinh của trường

Tham gia Group học tập trao đổi thông tin phục vụ kỳ thi THPT quôc gia và đại học 2015:

@Môn Toán: https://www.facebook.com/groups/97.Toanhoc.Tuyensinh247/
@Môn Lý: https://www.facebook.com/groups/97.Vatly.Tuyensinh247/
@Môn hóa: https://www.facebook.com/groups/97.Hoahoc.Tuyensinh247/
@Môn Sinh: https://www.facebook.com/groups/97.Sinhhoc.Tuyensinh247/
@Môn Văn https://www.facebook.com/groups/97.Vanhoc.Tuyensinh247/
@Môn Anh https://www.facebook.com/groups/97.Tienganh.Tuyensinh247
@Môn Địa Lý: https://www.facebook.com/groups/567537750058545/
@Môn Lịch sử: https://www.facebook.com/groups/738799646204481/


                                                        (Tuyensinh247.com tổng hợp)

24 bình luận: Mỗi thí sinh được nhận 4 giấy chứng nhận kết quả thi

  •  
Điểm chuẩn tất cả các trường Đại học