Những lời chúc Halloween bằng tiếng Anh hay và độc đáo nhất

Tổng hợp những câu chúc bằng tiếng Anh vui vẻ, độc đáo và đầy ma quái trong ngày Halloween.

Happy Halloween : Chúc mừng ngày Halloween

Wish you lots of spooky surprises and frightful fun on 'halloween Day': Chúc bạn nhiều điều bất ngờ, vui vẻ , ma quái trong ngày Halloween

 Spooky fun 

A new experience is waiting for you...

Sense the shiver runs down your spine...

Feel the chilliness of your body...

And be ready for some spooky fun...

Happy Halloween!!!

 Its Halloween fun 

On Halloween the thing you must do
Is pretend that nothing can frighten you
And if something scares you and you want to run
Just let on like its Halloween fun.

 Time to have a party 

All the fireworks
Light up the sky
Lets go trick or treating
one by one
We knock on the door
Everyone gives us sweets
Everyone has a good time
Now its time to have a party.
Happy Halloween

Nhung loi chuc Halloween bang tieng Anh hay va doc dao nhat

Happy Halloween

 This Halloween

This Halloween the most popular mask

is the Arnold Schwarzenegger mask.

And the best part?
With a mouth full of candy
you will sound just like him.
Happy Halloween

 Một số bài hát vui nhộn, độc đáo bằng tiếng anh ngày Halloween 

Happy Halloween             ( Chúc mừng Halloween)
Happy Halloween             
( Chúc mừng Halloween)
Happy Halloween             
( Chúc mừng Halloween)
Happy Halloween             
( Chúc mừng Halloween)
Look, there’s a witch        
(Nhìn kìa, có một mụ phù thủy)
Look, there’s a wizard      
(Nhìn kìa, có một thầy phù thủy)
Look, there’s a ghost        
(Nhìn kìa, có một con ma)
Look, there’s a mummy   
 (Nhìn kìa, có một xác ướp)
I’m scared                          
 (Tôi sợ quá)
Happy Halloween             
(Chúc mừng Halloween)
Happy Halloween             
(Chúc mừng Halloween)
Happy Halloween             
(Chúc mừng Halloween)
Happy Halloween            
 (Chúc mừng Halloween)
Look, there’s a bat            
(Nhìn kìa, có một con dơi) 

 THE SCARY SKELETON

I'm a scary skeleton ( Tôi là một bộ xương đáng sợ) 
And I look just like you 
(Và tôi trông giống bạn)

I sleep and walk, I laugh and talk (Tôi ngủ và đi bộ, tôi cười và nói) 
And move my body too 
(Và người tôi cũng di chuyển) 
My head is on my shoulders 
(Đầu tôi ở trên vai của tôi) 
My neck's between the two 
(Cổ tôi nằm giữa hai vai) 
I've got two eyes, a mouth, a nose 
(Tôi có hai mắt, một cái miệng, một cái mũi) 
And two ears just like you 
(Và hai cái tai giống như bạn) 
I'm a skeleton, I am your friend, you see
 (Tôi là một bộ xương, tôi là người bạn của bạn, như bạn thấy đấy) 
I live inside you, so don't be scared of me!
 (Tôi ở bên trong bạn, vì thế hãy đừng sợ hãi khi thấy tôi nhé) 
I've got a bony body 
(Tôi có một thân hình toàn xương là xương) 
As everybody knows 
(Như mọi ngươì biết đấy) 
Two bony legs, two bony feet 
(Hai xương cẳng chân, và hai xương bàn chân) 
And ten small bony toes
 (Và mười xương ngón chân nhỏ) 
I've got two big bony knees 
(Tôi có hai xương đầu gối lớn) 
To help me sit or stand 
(Để giúp tôi ngồi xuống hoặc đứng lên) 
Five bony little fingers
 (Năm xương ngón tay nhỏ) 
Are on each big bony hand 
(nằm trên một xương bàn tay lớn) 
I'm a scary skeleton, I am your friend, you see 
(Tôi là một bộ xương đáng sợ, tôi là người bạn của bạn, như bạn thấy đấy) 
I live inside you, so don't be scared of me!
 (Tôi ở bên trong bạn, vì thế hãy đừng sợ hãi khi thấy tôi nhé) 
I'm a scary skeleton, I am your friend, you see 
(Tôi là một bộ xương đáng sợ, tôi là người bạn của bạn, như bạn thấy đấy)
I live inside you, so don't be scared of me!
 (Tôi ở bên trong bạn, vì thế hãy đừng sợ hãi khi thấy tôi nhé)


Theo thethaohangngay 

Viết bình luận: Những lời chúc Halloween bằng tiếng Anh hay và độc đáo nhất

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247