Ninh Bình công bố thông tin tuyển sinh vào lớp 10 năm 2023 - 2024

Năm học 2023 - 2024, Sở GD Ninh Bình tổ chức tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập vào tháng 6/2023 với 3 bài thi: Toán, Văn, tổ hợp.

1.   Phương thức tổ chức

a)   Đối với các trường THPT công lập: Áp dụng phương thức thi tuyển.

-   Chỉ tổ chức một kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT(1) năm học 2023 - 2024 cho tất cả các trường THPT công lập trên toàn tỉnh, gọi là Kỳ thi tuyển sinh  lớp 10 THPT năm học 2023 - 2024.

-   Tại mỗi trường THPT công lập tổ chức một Điểm thi. Thí sinh đăng ký dự thi vào trường THPT chuyên Lương Văn Tụy thi tại Điểm thi THPT chuyên Lương Văn Tụy.

b)   Các trường THPT tư thục; trung tâm giáo dục thường xuyên, Tin học và Ngoại ngữ tỉnh Ninh Bình, trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện/thành phố: Áp dụng phương thức xét tuyển. Sở GDĐT có văn bản hướng dẫn riêng.

Tuyển sinh vào trường THPT chuyên Lương Văn Tụy

Học sinh đăng ký dự thi và xét tuyển vào trường THPT chuyên Lương Văn Tụy phải thực hiện qua 2 vòng, cụ thể:

- Vòng 1: Sơ tuyển, Điểm được tính theo các tiêu chí sau:

TT

Tiêu chí đánh giá

Điểm

1

Kết quả xếp loại hạnh kiểm và học lực cả năm của các lớp 6, 7, 8, 9 cấp THCS đạt từ Khá trở lên.

0,25

điểm/lớp

2

Kết quả xếp loại tốt nghiệp THCS đạt từ Khá trở lên

0,25 điểm

 

 

 

3

Đoạt giải cá nhân trong Kỳ thi chọn học sinh giỏi các bộ môn văn hoá lớp 9 THCS cấp tỉnh năm học 2021-2022

 

- Giải Nhất

1,0 điểm

- Giải Nhì

0,75 điểm

- Giải Ba

0,5 điểm

- Giải Khuyến khích

0,25 điểm

 

4

Đoạt giải cấp quốc gia và quốc tế về văn hóa; văn nghệ; thể dục thể thao; Cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia dành cho học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông.

 

1,0 điểm

Lưu ý: Những học sinh đoạt nhiều giải khác nhau trong tiêu chí 4 thì chỉ được hưởng một mức điểm của loại giải cao nhất.

- Vòng 2: Tổ chức thi tuyển đối với những học sinh có điểm được tính ở vòng 1 tối thiểu 1,0 điểm.

2.   Công tác tổ chức thi tuyển sinh

2.1.    Thời gian tổ chức kỳ thi: Tháng 6 năm 2023, ngày thi chính thức Sở GDĐT có văn bản thông báo riêng.

2.2.   Bài thi

a)    Thí sinh chỉ đăng ký dự thi và xét tuyển vào trường THPT đại trà thi 3 bài thi: Toán, Ngữ văn và Tổ hợp (gọi tắt là các bài thi đại trà). Bài thi Tổ hợp gồm môn Tiếng Anh và 02 môn trong đó: 01 môn trong các môn Vật lí, Hóa học, Sinh học và 01 môn trong các môn Lịch sử, Địa lí, Giáo dục công dân. Giám đốc Sở GDĐT công bố tổ hợp các môn thi Bài thi Tổ hợp trong ngày 15/4/2023.

b)   Thí sinh đăng ký dự thi và xét tuyển vào trường THPT chuyên Lương Văn Tụy dự thi 4 bài thi, gồm 03 bài thi đại trà và 1 bài thi chuyên theo lớp chuyên đăng ký dự thi. Bài thi các môn chuyên cụ thể:

-    Thí sinh đăng ký dự thi vào lớp chuyên Toán bài thi môn chuyên là Toán chuyên.

-    Thí sinh đăng ký dự thi vào lớp chuyên Tin học bài thi môn chuyên là Toán chuyên hoặc Tin học.

-   Thí sinh đăng ký dự thi vào lớp chuyên Tiếng Anh, chuyên Tiếng Pháp bài thi môn chuyên là Tiếng Anh.

-   Thí sinh đăng ký dự thi vào lớp chuyên Vật lí, Hoá học, Sinh học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí bài thi môn chuyên theo thứ tự tương ứng là Vật lí, Hoá học, Sinh học, Ngữ văn chuyên, Lịch sử, Địa lí.

2.3.   Hình thức thi

a)   Bài thi Tổ hợp: Thi theo hình thức trắc nghiệm, trong đó điểm của môn Tiếng Anh chiếm khoảng 60% tổng số điểm bài thi. Điểm của mỗi môn thi trong 02 (hai) môn thi còn lại là bằng nhau và chiếm khoảng 20% tổng số điểm của  bài thi.

b)   Các bài thi còn lại: Thi viết (tự luận hoặc kết hợp tự luận với trắc nghiệm)

-   Đối với bài thi chuyên Tiếng Anh gồm 02 phần thi: phần thi viết và phần thi kỹ năng nói (điểm tối đa cho phần thi kỹ năng nói là 2 điểm);

-   Đối với bài thi Tin học thi lập trình trên máy vi tính, ngôn ngữ lập trình là Free Pascal hoặc C++ với các thuật toán dành cho học sinh cấp THCS.

2.4.   Nội dung thi

-    Đối với các bài thi đại trà: Trong phạm vi chương trình THCS do Bộ GDĐT ban hành, chủ yếu ở lớp 9 và hướng dẫn nội dung, chương trình ôn thi tuyển sinh lớp 10 THPT ban hành kèm theo Công văn số 1234/SGDĐT-GDTrH ngày 19/10/2018 của Sở GDĐT Ninh Bình; Công văn số 3280/BGDĐT-GDTrH ngày 27/8/2020 của Bộ GDĐT về việc Hướng dẫn thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học cấp THCS, THPT của Bộ GDĐT.

-    Đối với các bài thi chuyên: Trong phạm vi chương trình THCS do Bộ GDĐT ban hành, chủ yếu ở lớp 9 và hướng dẫn nội dung, chương trình ôn thi tuyển sinh lớp 10 THPT ban hành kèm theo Công văn số 1234/SGDĐT-GDTrH ngày 19/10/2018 của Sở GDĐT Ninh Bình và Công văn số 1313/SGDĐT- GDTrH ngày 15/10/2021 hướng dẫn nội dung, chương trình bồi dưỡng học sinh giỏi cấp THCS từ năm học 2021 - 2022.

-   Kiến thức bài thi đảm bảo độ phân hóa, tăng cường câu hỏi mở, câu hỏi vận dụng, câu hỏi gắn với thực tiễn.

2.5.   Thời gian làm bài, hệ số điểm bài thi, thang điểm bài thi

a)   Đối với tuyển sinh vào trường THPT đại trà

-   Bài thi Toán, Ngữ văn đại trà: Thời gian làm bài 120 phút/bài thi, hệ số 1.

-   Bài thi Tổ hợp: 90 phút, hệ số 1.

b)   Đối với tuyển sinh vào trường THPT chuyên Lương Văn Tụy

-   Bài thi Toán, Ngữ văn đại trà và bài thi Tổ hợp: Hệ số 1.

-   Bài thi chuyên: Thời gian làm bài 150 phút/bài thi, hệ số 3. Thời gian thi kỹ năng nói đối với bài thi chuyên Tiếng Anh của mỗi thí sinh là 07 (bảy) phút, trong đó 05 (năm) phút chuẩn bị, 02 (hai) phút tiếp theo trả lời và ghi âm.

c)    Điểm bài thi là tổng điểm thành phần của từng câu hỏi trong bài thi, được chấm theo thang điểm 10 (mười), lấy đến hai chữ thập phân. Đối với bài thi Tổ hợp, điểm mỗi câu hỏi trong bài thi là như nhau.

2.6.   Đăng ký dự thi

a)   Thời gian đăng ký dự thi: Trong tháng 5 năm 2023, Sở GDĐT quy định cụ thể trong Hướng dẫn tổ chức kỳ thi.

b)    Thí sinh đăng ký dự thi tại 01 trường THPT đại trà đóng trên địa bàn huyện/thành phố nơi cư trú (trừ những thí sinh đã đăng ký dự thi vào trường THPT chuyên Lương Văn Tụy).

c)   Địa bàn tuyển sinh

-    Tuyển sinh của trường THPT Dân tộc nội trú thực hiện theo Điều 18, Thông tư số 01/2016/TT-BGDĐT ngày 15/01/2016 của Bộ GDĐT và các văn bản hướng dẫn riêng có liên quan.

-    Học sinh đủ điều kiện theo quy định tại mục 2 của Kế hoạch này được đăng ký dự thi vào trường Phổ thông thực hành Sư phạm Tràng An.

-    Học sinh thuộc địa bàn thành phố Ninh Bình được đăng ký dự thi tại một trong năm trường THPT công lập gồm: THPT Hoa Lư A, THPT Đinh Tiên Hoàng, THPT Trần Hưng Đạo, THPT Ninh Bình - Bạc Liêu, trường Phổ thông thực hành Sư phạm Tràng An.

+ Học sinh thuộc địa bàn huyện Hoa Lư được đăng ký dự thi tại trường THPT Hoa Lư A hoặc trường THPT Trần Hưng Đạo.

Thí sinh đăng ký dự thi vào trường THPT Hoa Lư A, THPT Trần Hưng Đạo, căn cứ nơi cư trú tại thành phố Ninh Bình hoặc huyện Hoa Lư sẽ được xếp danh sách dự thi riêng theo từng vùng tuyển sinh.

d)   Thí sinh đăng ký dự thi vào trường THPT chuyên Lương Văn Tụy

-   Học sinh đủ điều kiện theo quy đinh tại mục 2 của Kế hoạch này và phải có kết quả xếp loại hạnh kiểm và học lực cả năm học từ Khá trở lên của tối thiểu 3 năm cấp THCS, trong đó phải có năm học lớp 9 đạt từ Khá trở lên.

-    Khi đăng ký dự thi vào lớp chuyên Toán, thí sinh được quyền đăng ký thêm nguyện vọng xét tuyển vào lớp chuyên Tin học.

-   Khi đăng ký dự thi vào lớp chuyên Tiếng Anh, thí sinh được quyền đăng ký thêm nguyện vọng xét tuyển vào lớp chuyên Tiếng Pháp.

-    Khi đăng ký dự thi phải đăng ký nguyện vọng 2 vào 01 trường THPT đóng trên địa bàn huyện/thành phố nơi cư trú. Trường hợp nếu thí sinh không trúng tuyển vào trường THPT chuyên Lương Văn Tụy thì căn cứ nguyện vọng 2 đã được đăng ký của thí sinh, điểm xét tuyển, nguyên tắc xét tuyển theo quy định dưới đây để xét tuyển vào các trường THPT đại trà mà thí sinh đã đăng ký nguyện vọng 2.

 Điểm xét tuyển

Được lấy làm tròn đến 2 chữ số thập phân, không quy tròn điểm, trong đó:

a)   Đối với thí sinh xét tuyển vào trường THPT chuyên Lương Văn Tụy Điểm xét tuyển = Điểm bài thi Toán + Điểm bài thi Ngữ văn + Điểm thi Bài thi

Tổ hợp + Điểm bài thi môn chuyên ´ 3.

b)   Đối với thí sinh xét tuyển vào trường THPT Dân tộc nội trú

Điểm xét tuyển = Điểm bài thi Toán + Điểm bài thi Ngữ văn + Điểm bài thi Tổ hợp + Điểm ưu tiên (nếu có) + Điểm khuyến khích (nếu có).

c)   Đối với thí sinh xét tuyển vào các trường THPT đại trà còn lại

Điểm xét tuyển = Điểm bài thi Toán + Điểm bài thi Ngữ văn + Điểm bài thi Tổ hợp + Điểm ưu tiên (nếu có).

Nguyên tắc xét tuyển

a)    Nguyên tắc xét tuyển được thực hiện theo thứ tự sau: Trường THPT chuyên Lương Văn Tụy, trường THPT theo nguyện vọng của thí sinh.

b)    Xét tuyển vào trường THPT chuyên Lương Văn Tụy: Xét tuyển theo từng lớp chuyên và đảm bảo điều kiện quy định tại điểm a, mục 5.10 của văn bản này. Riêng đối với:

-    Lớp chuyên Tin học: Tuyển tối đa 18 chỉ tiêu đối với thí sinh đăng ký bài thi chuyên Tin học, số còn lại tuyển thí sinh đăng ký bài thi chuyên là môn Toán chuyên. Nếu chưa đủ chỉ tiêu thì xét tuyển đối với thí sinh có nguyện vọng vào lớp chuyên Tin học nhưng chưa trúng tuyển vào lớp chuyên Toán.

-   Lớp chuyên Tiếng Pháp tuyển sinh như sau:

+ Bước 1: Xét theo điểm xét tuyển từ cao xuống thấp đối với thí sinh đăng ký nguyện vọng 1 Tiếng Pháp, thí sinh trúng tuyển phải có điểm xét tuyển không thấp hơn 5,0 điểm so với điểm trúng tuyển (điểm chuẩn) vào các lớp chuyên Tiếng Anh.

+ Bước 2: Sau khi thực hiện xong bước 1, nếu chưa tuyển đủ chỉ tiêu thì tiếp tục xét tuyển đồng thời đối với các thí sinh chưa trúng tuyển ở bước 1 và các thí sinh chưa trúng tuyển vào lớp chuyên Tiếng Anh nhưng có nguyện vọng vào lớp chuyên Tiếng Pháp.

c)   Xét tuyển vào trường THPT đại trà

-   Tuyển thẳng học sinh theo quy chế.

-   Sau khi xét tuyển thẳng, số chỉ tiêu còn lại được xét tuyển đồng thời cả hai đối tượng sau:

+ Thí sinh dự thi vào trường THPT chuyên Lương Văn Tụy nhưng không trúng tuyển đã đăng ký xét tuyển vào trường.

+ Thí sinh chỉ đăng ký dự thi và xét tuyển vào trường.

Theo TTHN

Tham Gia Group 2K9 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com, cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Viết bình luận: Ninh Bình công bố thông tin tuyển sinh vào lớp 10 năm 2023 - 2024

  •  
Ôn thi vào 10 - Tuyensinh247