Ninh Thuận công bố lịch thi vào lớp 10 năm 2023

Lịch thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2023 - 2024 tỉnh Ninh Thuận, theo đó thời gian được tổ chức trong các ngày 3/6 và 4/6.

1.  Môn thi, thời gian làm bài thi:

a)  Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn:

- Môn thi:

+ Thí sinh thi viết 04 môn: Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh (03 môn chung) và 01 môn chuyên (bắt buộc phải thi môn chuyên 1; nếu có đăng ký, sẽ dự thi thêm môn chuyên 2). Học sinh đăng ký môn chuyên Tin học thì thi môn chuyên là Toán.

+ Học sinh đăng ký 02 nguyện vọng môn chuyên là Toán và Tin học; sử dụng kết quả thi môn chuyên Toán để xét tuyển lần lượt theo thứ tự môn chuyên 1, môn chuyên 2.

Lưu ý: Học sinh thi 03 môn chung và môn chuyên 1 tại cùng một phòng; thi môn chuyên 2 có thể tại phòng thi khác (theo phòng thi liên tục của môn chuyên 1).

- Thời gian làm bài:

+ Các môn chung Ngữ văn, Toán: 120 phút/môn và Tiếng Anh: 90 phút.

+ Các môn chuyên Hóa học, Lịch sử và Địa lí: 90 phút/môn.

+ Các môn chuyên Ngữ văn, Toán, Vật lí, Sinh học và Tiếng Anh: 120 phút/môn.

-   Điểm bài thi và hệ số điểm bài thi: điểm bài thi tính theo thang điểm 10, nếu chấm bài thi theo thang điểm khác thì kết quả điểm các bài thi phải quy đổi ra thang điểm 10. Điểm bài thi các môn chung tính hệ số 1, môn chuyên tính hệ số 2 khi xét tuyển vào lớp chuyên hoặc tính hệ số 1 khi xét tuyển vào lớp không chuyên.

-   Điều kiện tổ chức thi môn chuyên: phải có ít nhất 20 học sinh (bao gồm cả đăng ký môn chuyên 2) đăng ký dự thi/môn chuyên thì mới tổ chức thi tuyển vào môn chuyên đó.

b)   Các trường THPT công lập có tổ chức thi:

-   Môn thi: Thí sinh thi viết 03 môn: Ngữ văn, Toán và Tiếng Anh (gọi là 03 môn chung).

-  Thời gian làm bài thi: Ngữ văn, Toán: 120 phút/môn và Tiếng Anh: 90 phút.

-   Điểm bài thi và hệ số điểm bài thi: điểm bài thi là tổng điểm thành phần của từng câu, bài trong đề thi, điểm bài thi tính theo thang điểm 10; điểm lẻ đến 0,25. Điểm bài thi môn Ngữ văn, Toán được tính hệ số 2 và điểm bài thi môn Tiếng Anh được tính hệ số 1 khi xét tuyển.

2. Lịch thi vào lớp 10 tỉnh Ninh Thuận 2023: 

 

Ngày tháng năm

 

Buổi

Môn thi

 

Thời gian làm bài

Thời điểm mở đề thi chung tại Điểm thi

Thời điểm phát đề cho thí sinh

Thời điểm tính giờ làm bài

THPT

THPT chuyên

03/6/2023

SÁNG

Ngữ văn

Ngữ văn

120 phút

07 giờ 40

07 giờ 55

08 giờ 00

CHIỀU

Tiếng Anh

Tiếng Anh

90 phút

14 giờ 10

14 giờ 25

14 giờ 30

04/6/2023

SÁNG

Toán

Toán

120 phút

07 giờ 40

07 giờ 55

08 giờ 00

CHIỀU

Nghỉ (học sinh ôn tập chuẩn bị thi các môn chuyên)

 

 

05/6/2023

SÁNG

(môn chuyên)

 

Ngữ văn, Toán

120 phút

 

07 giờ 40

 

07 giờ 55

 

08 giờ 00

Hóa học

90 phút

CHIỀU

(môn

 

Vật lí, Sinh học,

120 phút

14 giờ 10

14 giờ 25

14 giờ 30

 

 

Ngày tháng năm

 

Buổi

Môn thi

 

Thời gian làm bài

Thời điểm mở đề thi chung tại Điểm thi

Thời điểm phát đề cho thí sinh

Thời điểm tính giờ làm bài

THPT

THPT chuyên

chuyên)

 

Tiếng Anh

 

 

 

 

Lịch sử,

Địa lí

90 phút

Lưu ý: Thí sinh đăng ký môn chuyên Tin học thì thi môn chuyên là Toán.

Để cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh và gia đình được biết và thực hiện; Sở GDĐT yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị có học sinh lớp 9 phải tổ chức phổ biến, hướng dẫn cụ thể cho học sinh, cha mẹ học sinh; đồng thời niêm yết và thông báo công khai Lịch thi tuyển tại bảng tin chung của nhà trường và trên các phương tiện thông tin đại chúng của địa phương.

Theo TTHN

Tham Gia Group Zalo 2K9 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Viết bình luận: Ninh Thuận công bố lịch thi vào lớp 10 năm 2023

  •  
Bứt Phá lớp 10 - Tuyensinh247