Nội dung ôn tập kì 1 Địa lớp 8 THCS Giảng Võ 2021

Xem chi tiết nội dung ôn tập kiểm tra học kì 1 môn Địa lý trường THCS Giảng Võ năm học 2021 - 2022 dành cho học sinh khối 8.

Nội dung ôn tập kì 1 Địa lớp 8 THCS Giảng Võ 2021

II. Lý thuyết: Ôn tập 03 bài: 9, 10, 11

Trình bày được vị trí địa lý, các đặc điểm tự nhiên của hai khu vực Tây Nam Á và Nam Á.

Hiểu được đặc điểm dân cư, tình hình phát triển kinh tế, chính trị của hai khu vực Tây Nam Á và Nam Á.

Noi dung on tap ki 1 Dia lop 8 THCS Giang Vo 2021

Theo TTHN

Viết bình luận: Nội dung ôn tập kì 1 Địa lớp 8 THCS Giảng Võ 2021

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!