Nội dung ôn tập kì 1 Sinh 8 năm 2021 THCS Giảng Võ

Hướng dẫn nội dung ôn tập kiểm tra học kì 1 bộ môn Sinh khối 8 năm 2021 - 2022 trường THCS Giảng Võ, TP Hà Nội.

Nội dung ôn tập kì 1 Sinh 8 năm 2021 THCS Giảng Võ

Bài 24. Tiêu hoá và các cơ quan tiêu hoá

1. Các chất trong thức ăn có thể phân nhóm như thế nào? Nêu đặc điểm của mỗi nhóm.

2. Kể tên các cơ quan trong hệ tiêu hoá ở người (H24-3, tr79 SGK).

3. Vai trò của tiêu hoá đối với cơ thể?

Noi dung on tap ki 1 Sinh 8 nam 2021 THCS Giang Vo

Theo TTHN

Viết bình luận: Nội dung ôn tập kì 1 Sinh 8 năm 2021 THCS Giảng Võ

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!