Phương án tuyển sinh Đại học Chu Văn An năm 2020

Trường Đại học Chu Văn An thông báo tuyển sinh năm 2020, theo đó trường xét tuyển theo 2 phương thức, trong đó trường dành 20% chỉ tiêu kỳ thi tốt nghiệp THPT.

2.1. Đối tượng tuyển sinh

-        Đối tượng xét tuyển theo phương thức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020:

Thực hiện theo quy định của Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng sư phạm mầm non hệ chính quy hiện hành.

-        Đối tượng xét tuyển theo phương thức tự chủ: Thí sinh đăng ký xét tuyển theo phương thức tự chủ phải có bằng tốt nghiệp THPT, giấy chứng nhận tốt nghiệp trung học phổ thông (hoặc tương đương).

2.2. Phạm vi tuyển sinh:

Tuyển sinh trong cả nước

2.3. Phương thức tuyển sinh:

Năm 2020 Trường Đại học Chu Văn An lựa chọn và quyết định hai phương thức tuyển sinh:

-Xét tuyển theo kết quả Kỳ thi tốt nghiệp THPT (20% chỉ tiêu năm 2020)

-Xét tuyển theo phương thức tự chủ (80% chỉ tiêu năm 2020).

2.4. Chỉ tiêu tuyển sinh: Chỉ tiêu theo ngành/ khối ngành, theo từng phương thức tuyển sinh và trình độ đào tạo; 

TT Chỉ tiêu Khối ngành III Khối ngành V Khối ngành VII
1 Sau đại học      
  Thạc sĩ 55    
2 Đại học      
2.1 Chính quy 550 200 100
Xét tuyển theo kết quả Kỳ thi Tốt nghiệp THPT năm 2020 110 40 20
Xét tuyển theo phương thức tự chủ 440 160 80
2.2 Vừa học vừa làm      
Xét tuyển theo phương thức tự chủ      
2.3 Từ xa 150   150
Xét tuyển theo phương thức tự chủ 150   150

2.5. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện nhận ĐKXT;

Xét tuyển theo kết quả Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020: Căn cứ vào kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 và số lượng thí sinh đăng ký nguyện vọng nhà trường sẽ đưa ra mức điểm chuẩn đảm bảo đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cho xã hội. Dự kiến điểm chuẩn không nhỏ hơn năm 2019.

- Xét tuyển theo phương thức tự chủ:

Thí sinh đăng ký xét tuyển phải tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương, có ý thức, đạo đức tốt.

2.6. Các thông tin cần thiết khác để thí sinh ĐKXT vào các ngành của trường: mã số trường, mã số ngành, tổ hợp xét tuyển và quy định chênh lệch điểm xét tuyển giữa các tổ hợp; các điều kiện phụ sử dụng trong xét tuyển.

Mã trường: DCA

Xét tuyển theo kết quả Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020

Bảng 2.1: Tổ hợp môn thi xét tuyển theo ngành

Ngành

Mã ngành

Tổ hợp Môn thi

1.Luật kinh tế

7380107

- Toán, Lý, Hóa

- Toán, Lý, Tiếng Anh

- Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

- Toán, Lý ,Sinh học

2.Kiến trúc

7580101

- Toán, Lý, Vẽ mỹ thuật

- Toán, Ngữ văn, Vẽ mỹ thuật

3. Công nghệ thông tin

7480201

- Toán, Lý, Hóa

- Toán, Lý, Tiếng Anh

- Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

- Toán, Lý ,Sinh học

4. Kỹ thuật điện

7520201

- Toán, Lý, Hóa

- Toán, Lý, Tiếng Anh

- Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

- Toán, Lý ,Sinh học

5. Tài chính-Ngân hàng

7340201

- Toán, Lý, Hóa

- Toán, Lý, Tiếng Anh

- Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

- Toán, Lý ,Sinh học

6. Quản trị kinh doanh

7340101

- Toán, Lý, Hóa

- Toán, Lý, Tiếng Anh

- Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

- Toán, Lý ,Sinh học

7. Kế toán

7340301

- Toán, Lý, Hóa

- Toán, Lý, Tiếng Anh

- Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

- Toán, Lý ,Sinh học

8. Kỹ thuật xây dựng

7580201

- Toán, Lý, Hóa

- Toán, Lý, Tiếng Anh

- Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

- Toán, Lý ,Sinh học

9. Ngôn ngữ Anh

7220201

- Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

- Toán, Lý, Tiếng Anh

-        Quy trình, hồ sơ, thời gian xét tuyển theo quy định của Bộ Giáo dục và đào tạo

-        Ngành kiến trúc xét tuyển dựa trên kết quả thi của các trường có cùng khối thi.

-        Quy định chênh lệch điểm xét tuyển giữa các tổ hợp môn thi khi xét tuyển trong cùng một ngành tuyển sinh khi thực hiện xét tuyển:

Đối với tất cả các tổ hợp môn thi dùng để xét tuyển trong cùng một ngành, không có chênh lệch về điểm giữa các tổ hợp môn thi khi đưa ra phương án điểm trúng tuyển.

-        Quy định chỉ số phụ khi xét tuyển

          Trong trường hợp có nhiều thí sinh bằng điểm nhau tại một mức điểm có số lượng thí sinh vượt quá số lượng thí sinh trúng tuyển được Nhà trường xác định, Trường sẽ sử dụng chỉ số phụ để xét tuyển. Cụ thể:

           Đối với trường hợp xét trong cùng một tổ hợp môn thi đăng ký xét tuyển: Nếu có nhiều thí sinh có tổng điểm thi bằng nhau vượt quá số lượng thí sinh trúng tuyển được nhà trường xác định, Trường sẽ xét theo thứ tự ưu tiên sau:

 + Ưu tiên cho thí sinh đăng ký nguyện vọng 2 vào ngành đó có tổng điểm cao hơn điểm trúng tuyển;

 + Tiếp theo xét đến các thí sinh có nguyện vọng 1 vào ngành đó có tổng điểm bằng nhau sẽ ưu tiên thí sinh có điểm thi Môn 1 của tổ hợp đó cao hơn để xét tuyển (Môn 1 của tổ hợp Toán – Lý – Hóa là môn Toán, của tổ hợp Toán – Lý – Tiếng Anh là môn Toán, của tổ hợp Toán – Văn – Tiếng Anh là môn Anh, của tổ hợp Văn – Sử – Địa là môn Văn); nếu có nhiều thí sinh có điểm thi Môn 1 bằng nhau vượt quá số lượng thí sinh trúng tuyển được nhà Trường xác định, sẽ ưu tiên thí sinh có điểm thi Môn 2 cao hơn để xét tuyển (Môn 2 của tổ hợp Toán – Lý - Hóa là môn Lý, của tổ hợp Toán – Lý – Tiếng Anh là môn Lý, của tổ hợp Toán – Văn – Tiếng Anh là môn Văn, của tổ hợp Văn – Sử – Địa là môn Sử).

 Đối với trường hợp xét các tổ hợp môn thi trong cùng một ngành: Nếu có nhiều thí sinh trong một ngành đăng ký xét tuyển có tổng điểm thi ở các tổ hợp môn thi bằng nhau vượt quá số lượng thí sinh trúng tuyển được nhà trường xác định, Trường sẽ ưu tiên thí sinh có điểm thi Môn 1 của các tổ hợp môn thi cao hơn để xét tuyển; nếu có nhiều thí sinh có điểm thi Môn 1 bằng nhau vượt quá số lượng thí sinh trúng tuyển được nhà trường xác định sẽ ưu tiên thí sinh có điểm thi Môn 2 của các tổ hợp môn thi cao hơn để xét tuyển.

Chỉ số phụ xét tuyển được áp dụng chung cho tất cả các ngành tuyển sinh của nhà trường.

*Xét tuyển theo phương thức tự chủ:

- Tiêu chí xét tuyển

+  Hệ đại học

Đối tượng tuyển vào các ngành dưới đây là học sinh đã tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) theo hình thức giáo dục chính quy hoặc giáo dục thường xuyên, trung cấp chuyên nghiệp, trung học nghề, trung cấp nghề.

 

Stt

Ngành đào tạo

Thi môn năng khiếu

Xét tuyển

Ghi chú

 

1

Luật kinh tế

 

x

 

 

2

Kiến trúc

x

x

 

 

3

Công nghệ thông tin

 

x

 

 

4

Kỹ thuật điện

 

x

 

 

5

Tài chính-Ngân hàng

 

x

 

 

6

Quản trị kinh doanh

 

x

 

 

7

Kế toán

 

x

 

 

8

Kỹ thuật xây dựng

 

x

 

 

9

Ngôn ngữ Anh

 

x

 

Tiêu chí xét tuyển Ngành Kiến trúc

  • Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương;
  • Thi môn năng khiếu Vẽ mỹ thuật (vẽ tĩnh vật), điểm thi năng khiếu được đánh giá là “đạt” nếu bài thi ≥ 5.0 điểm (theo thang điểm 10)

Tiêu chí xét tuyển các ngành còn lại

  • Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương;
  • Xét tuyển dựa trên kết quả học tập lớp 12(Cuối khóa) hoặc tổ hợp môn học lớp 12 theo bảng 2.2:

Bảng 2.2: Tổ hợp môn học xét tuyển theo ngành 

Ngành

Mã ngành

Tổ hợp Môn học

1.Luật kinh tế

7380107

- Toán, Lý, Hóa

- Toán, Lý, Tiếng Anh

- Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

- Toán, Lý ,Sinh học

2.Kiến trúc

7580101

- Toán, Lý, Vẽ mỹ thuật

- Toán, Ngữ văn, Vẽ mỹ thuật

3. Công nghệ thông tin

7480201

- Toán, Lý, Hóa

- Toán, Lý, Tiếng Anh

- Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

- Toán, Lý ,Sinh học

4. Kỹ thuật điện

7520201

- Toán, Lý, Hóa

- Toán, Lý, Tiếng Anh

- Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

- Toán, Lý ,Sinh học

5. Tài chính-Ngân hàng

7340201

- Toán, Lý, Hóa

- Toán, Lý, Tiếng Anh

- Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

- Toán, Lý ,Sinh học

6. Quản trị kinh doanh

7340101

- Toán, Lý, Hóa

- Toán, Lý, Tiếng Anh

- Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

- Toán, Lý ,Sinh học

7. Kế toán

7340301

- Toán, Lý, Hóa

- Toán, Lý, Tiếng Anh

- Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

- Toán, Lý ,Sinh học

8. Kỹ thuật xây dựng

7580201

- Toán, Lý, Hóa

- Toán, Lý, Tiếng Anh

- Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

- Toán, Lý ,Sinh học

9. Ngôn ngữ Anh

7220201

- Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

- Toán, Lý, Tiếng Anh

+ Hệ liên thông

Đối tượng tuyển sinh gồm thí sinh tốt nghiệp trung cấp, trung cấp nghề, cao đẳng, cao đẳng nghề đủ điều kiện dự tuyển theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Thực hiện theo quy chế đào tạo liên thông của Bộ giáo dục và đào tạo.

2.7. Tổ chức tuyển sinh:

- Thời gian tuyển sinh: Nhà trường thực hiện các đợt tuyển sinh theo quy định của Bộ giáo dục và đào tạo.

- Hình thức nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển:

Nhà trường nhận hồ sơ đăng ký theo nhiều hình thức: Trực tiếp, chuyển phát nhanh, trực tuyến

2.8. Chính sách ưu tiên:

Nhà trường thực hiện các chính sách ưu tiên theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo

2.9. Lệ phí xét tuyển:

- Năm 2020 nhà trường không thu lệ phí xét tuyển, thi tuyển sinh

2.10.Học phí dự kiến với sinh viên chính quy: 300.000đ/tín chỉ

Theo TTHN

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2023 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Viết bình luận: Phương án tuyển sinh Đại học Chu Văn An năm 2020

  •  
Điểm chuẩn tất cả các trường Đại học