Phương án tuyển sinh Đại học Công nghệ Giao thông vận tải 2017

Năm 2017, trường Đại học Công nghệ giao thông vận tải xét tuyển hệ đại học theo 2 phương thức cụ thể dưới đây:

I. PHƯƠNG THỨC TUYỂN SINH:

1. Đối tượng tuyển sinh: Học sinh đã tốt nghiệp THPT trên toàn quốc.

2.  Phạm vi tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước.

3. Phương thức tuyển sinh: Có 2 phương thức xét tuyển, gồm: (1) Xét tuyển sử dụng kết quả thi THPT Quốc gia; (2)  Xét tuyển thẳng vào Trường.

4. Chỉ tiêu tuyển sinh, điều kiện nhận ĐKXT:

4.1. Xét tuyển sử dụng kết quả thi THPT Quốc gia:

- Chỉ tiêu: 2.220

Mã ngành xét tuyển

Các ngành đào tạo

Chỉ tiêu

dự kiến

Các tổ hợp môn

xét tuyển theo kết quả thi THPT Quốc gia

Các ngành đào tạo đại học

 

Đào tạo tại  Hà Nội

 

 

52510104

Công nghệ kỹ thuật giao thông (Xây dựng Cầu đường bộ)

200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Toán, Vật lí, Hóa học

2. Toán, Vật lí, Tiếng Anh

3. Toán,Hóa học,Tiếng Anh

4. Ngữ văn,Toán,Tiếng Anh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Toán, Vật lí, Hóa học

2. Toán, Vật lí, Tiếng Anh

3. Toán,Hóa học,Tiếng Anh

4. Ngữ văn,Toán,Tiếng Anh

 

Công nghệ kỹ thuật giao thông (Xây dựng Đường bộ; Xây dựng Cầu hầm)

90

Công nghệ kỹ thuật giao thông (Quản lý dự án công trình xây dựng)

50

Công nghệ kỹ thuật giao thông (Xây dựng Đường sắt- Metro; Xây dựng đường thủy và công trình biển)

60

Công nghệ kỹ thuật giao thông (Cầu đường bộ Việt – Anh; Cầu đường bộ Việt – Pháp)

50

52510102

Công nghệ kỹ thuật xây dựng dân dụng và công nghiệp

130

52510205

Công nghệ kỹ thuật Ô tô

170

52510203

Công nghệ kỹ thuật Cơ điện tử

100

52510201

Công nghệ kỹ thuật Cơ khí (Cơ khí máy xây dựng; Cơ khí tàu thủy và thiết bị nổi; Cơ khí Đầu máy - toa xe và tàu điện Metro)

90

52480104

Hệ thống thông tin

75

Hệ thống thông tin (Hệ thống thông tin Việt – Anh)

25

52510302

Công nghệ kỹ thuật Điện tử - viễn thông

80

52480102

Truyền thông và mạng máy tính

100

52340301

Kế toán

200

52580301

Kinh tế xây dựng

100

52340101

Quản trị kinh doanh

45

Quản trị kinh doanh (Quản trị kinh doanh Việt – Anh)

25

Quản trị Marketing

40

Quản trị Tài chính và Đầu tư

40

52340201

Tài chính doanh nghiệp

100

52840104

Khai thác vận tải (Logistics và Vận tải đa phương thức)

75

Khai thác vận tải (Logistics và Vận tải đa phương thức Việt – Anh)

25

Khai thác vận tải (Quản lý, điều hành vận tải đường bộ; Quản lý, điều hành vận tải đường sắt)

50

52510406

Công nghệ kỹ thuật môi trường

50

1. Toán, Vật lí, Hóa học

2. Toán, Vật lí, Tiếng Anh

3. Toán,Hóa học,Tiếng Anh

4. Toán, Hóa học, Sinh học

 

Đào tạo tại Vĩnh Phúc

 

 

52510104VP

Công nghệ kỹ thuật giao thông (Xây dựng Cầu đường bộ)

50

1. Toán, Vật lí, Hóa học

2. Toán, Vật lí, Tiếng Anh

3. Toán,Hóa học,Tiếng Anh

4. Ngữ văn,Toán,Tiếng Anh

 

52510102VP

Công nghệ kỹ thuật xây dựng dân dụng và công nghiệp

30

52510205VP

Công nghệ kỹ thuật Ô tô

40

52480104VP

Hệ thống thông tin

30

52340301VP

Kế toán

30

52580301VP

Kinh tế xây dựng

30

52510302VP

Công nghệ kỹ thuật Điện tử - viễn thông

20

 

Đào tạo tại Thái Nguyên

 

 

52510104TN

Công nghệ kỹ thuật giao thông (Xây dựng Cầu đường bộ)

20

1. Toán, Vật lí, Hóa học

2. Toán, Vật lí, Tiếng Anh

3. Toán,Hóa học,Tiếng Anh

4. Ngữ văn,Toán,Tiếng Anh

Tổng chỉ tiêu dự kiến

2.220

 

 * Trường sử dụng kết quả miễn thi bài thi môn ngoại ngữ, điểm thi được bảo lưu theo quy định tại Quy chế thi THPT Quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp THPT để tuyển sinh.

- Điều kiện nhận ĐKXT: Theo quy định của Bộ GDĐT và căn cứ ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào do Bộ GDĐT quy định.

- Nguyên tắc xét tuyển: Xét tuyển điểm lấy từ cao xuống thấp đến khi đủ chỉ tiêu. Điểm xét tuyển lấy đến 2 chữ số thập phân. Nếu nhiều hồ sơ có điểm xét tuyển bằng nhau thì lấy điểm môn Toán làm tiêu chí phụ xét từ cao xuống thấp.

4.2. Xét tuyển không sử dụng kết quả thi THPT Quốc gia

a. Xét tuyển thẳng vào cơ sở đào tạo Hà Nội và Vĩnh Phúc

            - Chỉ tiêu tuyển thẳng: 30

            - Đối tượng xét tuyển: Học sinh tốt nghiệp THPT.

            - Ngành xét tuyển: Tất cả các ngành của Trường.

            - Điều kiện nhận ĐKXT:

            (1). Theo Mục a,b,c,e,g,h,i Khoản 2 Điều 7 Quy chế Tuyển sinh đại học hệ chính quy, cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy (Ban hành kèm Thông tư số 05/2017/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 01 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo);

            (2). Học sinh tham dự kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh, thành phố, quốc gia có môn thi phù hợp với ngành đăng ký học;

            (3). Học sinh lọt vào vòng thi Tháng cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia do Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức;

            (4). Học sinh Giỏi 02 năm THPT và có Hạnh kiểm Tốt.

            - Nguyên tắc xét tuyển: Xét tuyển lần lượt theo thứ tự từ ưu tiên (1) đến ưu tiên (4), lấy từ cao xuống thấp đến khi đủ chỉ tiêu.

b. Xét tuyển thẳng dự bị du học Pháp tại cả 3 cơ sở đào tạo của Trường

            - Chỉ tiêu tuyển thẳng: 30

            - Đối tượng xét tuyển: Học sinh tốt nghiệp THPT

            - Điều kiện nhận ĐKXT:

            (1). Theo Mục a,b,c,e,g,h,i Khoản 2 Điều 7 Quy chế Tuyển sinh đại học hệ chính quy, cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy (Ban hành kèm Thông tư số 05/2017/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 01 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo);

            (2). Học sinh các Trường THPT chuyên Tiếng Pháp;

            (3). Học sinh có kết quả TBCHT 3 năm THPT đạt loại Khá trở lên và có Hạnh kiểm Tốt.

            - Nguyên tắc xét tuyển: Xét tuyển lần lượt theo thứ tự từ ưu tiên (1) đến ưu tiên (3), xét tuyển lấy từ cao xuống thấp đến  khi đủ chỉ tiêu.

c.  Xét tuyển thẳng vào cơ sở đào tạo Thái Nguyên

            - Chỉ tiêu tuyển thẳng: 120

            - Đối tượng xét tuyển: Học sinh tốt nghiệp THPT.

            - Ngành xét tuyển:

Mã ngành xét tuyển

Các ngành đào tạo

Chỉ tiêu

dự kiến

Các tổ hợp môn

xét tuyển theo kết quả học tập THPT

52510104TN

Công nghệ kỹ thuật giao thông (Xây dựng Cầu đường bộ)

20

 

 

 

1. Toán, Vật lí, Hóa học

2. Toán, Vật lí, Tiếng Anh

3. Toán,Hóa học,Tiếng Anh

4. Toán, Hóa học, Sinh học

52510102TN

Công nghệ kỹ thuật xây dựng dân dụng và công nghiệp

20

52340301TN

Kế toán

20

52580301TN

Kinh tế xây dựng

20

52480104TN

Hệ thống thông tin

20

52510205TN

Công nghệ kỹ thuật Ô tô

20

Tổng chỉ tiêu dự kiến

120

 

 

            - Điều kiện nhận ĐKXT: Thí sinh có điểm trung bình chung của tổ hợp các môn học (Lớp 12) dùng để xét tuyển không nhỏ hơn 6,0.

            - Nguyên tắc xét tuyển: Xét tuyển điểm lấy từ cao xuống thấp đến khi đủ chỉ tiêu. Điểm xét tuyển lấy đến 2 chữ số thập phân. Nếu nhiều hồ sơ có điểm xét tuyển bằng nhau thì lấy điểm trung bình môn Toán làm tiêu chí phụ xét từ cao xuống thấp.

II. THỦ TỤC, THỜI GIAN ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN:

1. Thời gian xét tuyển: Thực hiện theo lịch trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

2. Hình thức nhận ĐKXT: Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

3. Địa điểm và điện thoại liên hệ:

☎ Cơ sở đào tạo Hà Nội: Số 54 Triều Khúc, Thanh Xuân, Hà Nội.

 Điện thoại: 04.35526713 hoặc  04.38547536;
☎ Cơ sở đào tạo Vĩnh Phúc: 278 Lam Sơn, Đồng Tâm, TP. Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc.

 Điện thoại:  0211.3867404 hoặc  0211.3717229;
☎ Cơ sở đào tạo Thái Nguyên: Phú Thái, Tân Thịnh, TP.Thái Nguyên, Thái Nguyên. 

 Điện thoại: 0280.3856545 hoặc  0280.3855681.

Theo thethaohangngay

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Viết bình luận: Phương án tuyển sinh Đại học Công nghệ Giao thông vận tải 2017

  •  
Điểm chuẩn tất cả các trường ĐH