Phương án tuyển sinh ĐH Tài nguyên và môi trường TPHCM 2022

Trường Đại học Tài nguyên và môi trường TPHCM năm 2022 xét tuyển theo 4 phương thức, trong đó PT3 xét tuyển theo kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của ĐHQGTPHCM.

Phương án tuyển sinh ĐH Tài nguyên và môi trường TPHCM 2022

Phuong an tuyen sinh DH Tai nguyen va moi truong TPHCM 2022

Phuong an tuyen sinh DH Tai nguyen va moi truong TPHCM 2022

Phuong an tuyen sinh DH Tai nguyen va moi truong TPHCM 2022

Phuong an tuyen sinh DH Tai nguyen va moi truong TPHCM 2022

Phuong an tuyen sinh DH Tai nguyen va moi truong TPHCM 2022

Phuong an tuyen sinh DH Tai nguyen va moi truong TPHCM 2022

>>> XEM THÊM: ĐIỂM CHUẨN ĐH TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG TPHCM CÁC NĂM GẦN ĐÂY

Phuong an tuyen sinh DH Tai nguyen va moi truong TPHCM 2022

Phuong an tuyen sinh DH Tai nguyen va moi truong TPHCM 2022

Phuong an tuyen sinh DH Tai nguyen va moi truong TPHCM 2022

Phuong an tuyen sinh DH Tai nguyen va moi truong TPHCM 2022

Phuong an tuyen sinh DH Tai nguyen va moi truong TPHCM 2022

Phuong an tuyen sinh DH Tai nguyen va moi truong TPHCM 2022

Phuong an tuyen sinh DH Tai nguyen va moi truong TPHCM 2022

Phuong an tuyen sinh DH Tai nguyen va moi truong TPHCM 2022

Phuong an tuyen sinh DH Tai nguyen va moi truong TPHCM 2022

Theo TTHN

Viết bình luận: Phương án tuyển sinh ĐH Tài nguyên và môi trường TPHCM 2022

  •  
Điểm chuẩn tất cả các trường Đại học