Phương án tuyển sinh Khoa Quản trị Kinh doanh - ĐH Quốc gia Hà Nội 2019

Khoa Quản trị kinh doanh - Đại học quốc gia Hà Nội tuyển sinh năm 2019 ngành Quản trị Doanh nghiệp và Công nghệ cụ thể như sau:

Khoa Quản trị và Kinh doanh - ĐHQGHN

Mã trường: QHD

Mã ngành: 7900101

2. Các thông tin tuyển sinh năm 2019

2.1. Đối tượng tuyển sinh: Thí sinh đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương

2.2. Phạm vi tuyển sinh: trên phạm vi cả nước và quốc tế.

2.3. Phương thức tuyển sinh: phỏng vấn kết hợp xét tuyển

2.3.1. Phỏng vấn

      Tất cả các thí sinh phải vượt qua phần phỏng vấn trực tiếp từ Ban Phỏng vấn thuộc Hội đồng Tuyển sinh (HĐTS) trước khi đăng ký xét tuyển.

Quy trình tổ chức phỏng vấn:

Hồ sơ đăng ký:

STT

Tên văn bản

Số lượng

Đơn vị

1

Phiếu đăng ký sơ tuyển (Phụ lục 1)

01

Bản

2

Ảnh thẻ 4x6

03

Ảnh

3

Chứng chỉ/chứng nhận/ bằng khen (nếu có)

01

Bản

Các thí sinh có thể đăng ký và nộp hồ sơ qua website của HSB, qua đường bưu điện hoặc trực tiếp tại phòng Tuyển sinh của HSB.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ: từ 25/02/2019 đến 10/07/2019 (đợt 1) và dự kiến trước ngày 16/08/2019 (đợt bổ sung)

Điều kiện tham dự phỏng vấn:

            + Thí sinh đã nộp đầy đủ hồ sơ đăng ký phỏng vấn và lệ phí thu hồ sơ và phỏng vấn theo quy định của HSB;

            + Thí sinh đã vượt qua vòngđánh giá hồ sơvới điểm đạt 60/100 điểm (Phụ lục 2).

Thời gian phỏng vấn:

HĐTS tổ chức phỏng vấn các thí sinh 02 lần/tháng (dự kiến tuần thứ 2 và tuần thứ 4 hàng tháng) theo các đợt dự kiến như sau:

+ Đợt 1: từ ngày 01/03/2019 đến trước ngày 14/07/2019

+ Đợt bổ sung (nếu có): Trước khi xét tuyển đợt 2 (dự kiến trước ngày 16/08/2019)

Kết quả đánh giá hồ sơ sẽ được thông báo cho thí sinh (sau tối đa 5 ngày tính từ ngày nhận hồ sơ)

Hình thức phỏng vấn:

Trực tiếp tại HSB. Đối với các thí sinh người nước ngoài và thí sinh ở xa có thể được HĐTS xem xét xếp lịch phỏng vấn online.

Đánh giá phỏng vấn:

+       Ban Phỏng vấn đánh giá thí sinh theo các tiêu chí được HSB quy định trong Phiếu đánh giá phỏng vấn (Phụ lục 3).

+       Kết quả phỏng vấn: Thí sinh đạt tổng điểm 70/100 điểm sẽ vượt qua vòng phỏng vấn, HĐTS sẽ thông báo kết quả phỏng vấn cho thí sinh sau tối đa 10 ngày (tính từ ngày phỏng vấn).

2.3.2.Xét tuyển

2.3.2.1.Theo kết quả thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2019

Xét tuyển đối với thí sinh đạt điều kiện phỏng vấn của HSB và có kết quả thi THPT quốc gia năm 2019 với tổng điểm thi theo tổ hợp các môn Toán, Lí, Hóa (khối A00); Toán, Lí, Tiếng Anh (khối A01) và Toán, Văn, Ngoại ngữ (khối D01, D03, D04); Toán, Khoa học tự nhiên, Ngoại ngữ (khối D90, D91, D95) đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào do ĐHQGHN và HSB quy định.

2.3.2.2.Theo phương thức khác

   Dự kiến 5% chỉ tiêu xét tuyển dành cho thí sinh thuộc diện ưu tiên, xét tuyển thẳng, thí sinh có chứng chỉ quốc tế (SAT, A-level, IELTS, Toefl, TOEIC) và thí sinh người nước ngoài.

-         Đối với thí sinh có chứng chỉ A-level, SAT

     + Đối với thí sinh có chứng chỉ A-Level còn hiệu lực: có điểm chứng chỉ A-Level của tổ hợp kết quả 3 môn theo các khối thi quy định của ngành đào tạo (A00, A01, D01, D03, D04, D90, D91, D95) đạt từ 60/100 điểm trở lên (tương đương điểm C, PUM (Percentage Uniform Mark) range ≥ 60))mới đủ điều kiện đăng ký để xét tuyển.

     + Đối với thí sinh có kết quả kỳ thi chuẩn hóa SAT còn hiệu lực: đạt điểm từ 1100/1600 hoặc 1450/2400 trở lên.

-         Đối với thí sinh có chứng chỉ IELTS, TOEFL, TOEIC

Đối với thí sinh có chứng chỉ tiếng Anh IELTS từ 5.5 trở lên hoặc các chứng chỉ tiếng Anh quốc tế tương đương (TOEFL 500 PPT, TOEIC 600) (xem phụ lục 4, 5,6): có tổng điểm 2 môn còn lại trong tổ hợp xét tuyển đạt tối thiểu 12 điểm (trong đó bắt buộc có môn Toán).

-         Đối với thí sinh thuộc diện xét tuyển thẳng

Các thí sinh thuộc diện xét tuyển thẳng (được quy định tại mục 2.8.2 của đề án này) phải đạt điều kiện phỏng vấn tiên quyết trước khi xét tuyển.

-         Đối với thí sinh người nước ngoài:

Với các thí sinh đã tốt nghiệp THPThoặc tương đương và qua phỏng vấn do HSB tổ chức được xét tuyển theo Quyết định số 4848/QĐ-ĐHQGHN ngày 18/12/2017 của Giám đốc ĐHQGHN về việc ban hành Quy định về việc thu hút và quản lý sinh viên quốc tế tại ĐHQGHN.

2.4. Chỉ tiêu tuyển sinh

TT

Mã trường

Mã ngành

Tên ngành, chỉ tiêu

(đào tạo đại học chính quy)

Chỉ tiêu dự kiến

Xét kết quả THPTQG

Xét theo phương thức khác

1

QHD

7900101

Quản trị Doanh nghiệp và Công nghệ*

95

5

Tổng cộng

95

5

*Chương trình đào tạo chất lượng cao theo đặc thù đơn vị, chương trình đào tạo thí điểm

2.5. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển (ĐKXT)

Theo quy định của Bộ GD & ĐT, ĐHQGHN và của HSB.

2.5.1. Điều kiện tiên quyết

-         Đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương;

-         Có đủ sức khoẻ để học tập theo quy định hiện hành;

-         Thí sinh đạt tối thiểu 70/100 điểm tại phần phỏng vấn (tại mục 2.3.1).

2.5.2. Điều kiện xét tuyển

Đối với các thí sinh có kết quả kì thi THPT quốc gia năm 2019

Thí sinh có điểm thi đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào do ĐHQGHN và HSBquy định.

HSB sẽ thông báo ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào chương trình đào tạo sau khi có kết quả thi THPT quốc gia năm 2019.

Đối với thí sinh có chứng chỉ quốc tế:

              + Đối với thí sinh có chứng chỉ A-Level còn hiệu lực: có điểm chứng chỉ A-Level của tổ hợp kết quả 3 môn theo các khối thi quy định của ngành đào tạo tương ứng (A00, A01, D01, D03, D04, D90, D91, D95) đạt từ 60/100 điểm trở lên (tương đương điểm C, PUM range ≥ 60).

              + Đối với thí sinh có kết quả kỳ thi chuẩn hóa SAT còn hiệu lực: đạt điểm từ 1100/1600 hoặc 1450/2400 trở lên.

              + Đối với thí sinh có chứng chỉ tiếng Anh IELTS từ 5.5 trở lên hoặc các chứng chỉ tiếng Anh quốc tế tương đương (TOEFL 500 PPT, TOEIC 600): có tổng điểm 2 môn còn lại trong tổ hợp xét tuyển đạt tối thiểu 12 điểm (trong đó bắt buộc có môn Toán).

Đối với thí sinh người nước ngoài

Xét tuyển theo Quyết định số 4848/QĐ-ĐHQGHN ngày 18/12/2017 của Giám đốc ĐHQGHN về việc ban hành Quy định về việc thu hút và quản lý sinh viên quốc tế tại ĐHQGHN.

2.5.3. Điều kiện đầu vào về trình độ tiếng Anh

-         Sinh viên phải có chứng chỉ tiếng Anh đạt bậc 4 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6bậc dùng cho Việt Nam (tương đương chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh B2 hoặc các chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế tương đương: IELTS 5.5, TOEFL 500 PPT, TOEIC 600,...) trước khi học các học phần chuyên môn bằng Tiếng Anh.

-         Chương trình có tổ chức học tiếng Anh cho các sinh viên có nhu cầu học dự bị để có thể đạt chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh theo điều kiện dự tuyển.

-         Miễn điều kiện tiếng Anh đầu vào nói trên đối với các thí sinh có các chứng chỉ còn hạn sử dụng tương đương IELTS 5.5; hoặc bậc 4 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương; hoặc có chứng chỉ A-Level, hoặc có kết quả SAT đạt điểm trúng tuyển trở lên. 

2.6. Các thông tin cần thiết khác để thí sinh ĐKXT vào các ngành của trường

TT

Ngành đào tạo, mã ngành/ Tổ hợp xét tuyển

Mã xét tuyển

Mã Tổ hợp

Chỉ tiêu (dự kiến) theo kết quả thi THPTQG

Theo phương thức khác

Điều kiện tiên quyết

1

Ngành Quản trị Doanh nghiệp và Công nghệ

7900101

 

95

05

Vượt qua phần phỏng vấn

1.1

Toán, Vật lý, Hóa học

 

A00

95

05

1.2

Toán, Vật lý, Tiếng Anh

 

A01

1.3

Ngữ văn, Toán, Ngoại ngữ

 

D01, D03, D04

1.4

Toán, Khoa học tự nhiên, Ngoại ngữ

 

D90, D91, D95

Nguyên tắc xét tuyển:

  • Xét tuyển theo nguyên tắc từ cao đến thấp đến hết chỉ tiêu; Trường hợp thí sinh xét tuyển theo các phương thức khác nhập học ít hơn chỉ tiêu được duyệt, chỉ tiêu còn lại được chuyển sang chỉ tiêu xét tuyển theo kết quả thi THPT quốc gia.
  • Không quy định chênh lệch điểm xét tuyển giữa các tổ hợp xét tuyển.
  • Thí sinh trúng tuyển phải xác nhận nhập học trong thời hạn quy định. Quá thời hạn quy định, thí sinh không xác nhận nhập học được xem như từ chối nhập học và HĐTS được xét tuyển thí sinh khác trong đợt xét tuyển bổ sung.

Tiêu chí phụ:

•           Đối với xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển: được xét từ cao đến thấp cho đến hết chỉ tiêu phân bổ. Thứ tự ưu tiên xét tuyển thẳng, ưu tiên xét theo cấp độ giải thưởng (quốc tế, khu vực, quốc gia, cấp tỉnh), kết quả học tập THPT.

•           Đối với xét tuyển theo điểm kết quả thi THPT quốc gia: Trong trường hợp bằng điểm xét tuyển ở cuối danh sách thì ưu tiên xét tuyển tổ hợp có tiếng Anh; Đối với các thí sinh bằng điểm xét tuyển (tổ hợp có tiếng Anh) ở cuối danh sách thì xét trúng tuyển căn cứ theo điểm từ cao xuống thấp của môn thi Tiếng Anh. Đối với các thí sinh bằng điểm xét tuyển (cùng tổ hợp xét tuyển A00, D03, D04, D91, D95) ở cuối danh sách thì xét trúng tuyển căn cứ theo điểm từ cao xuống thấp của môn thi Toán.

2.7. Tổ chức tuyển sinh

2.7.1. Thời gian và hình thức xét tuyển:

+ Xét tuyển đợt 1: từ 06/08/2019 đến 17h00 ngày 08/08/2019.

+ Xét tuyển bổ sung: từ 16/08 đến trướcngày 05/09/2019 (dự kiến).

Thí sinh nộp hồ sơ và lệ phí xét tuyển theo quy định của Sở GDĐT. Trong các đợt xét tuyển bổ sung, thí sinh thực hiện ĐKXT và nộp lệ phí theo quy định tại các Hội đồng tuyển sinh.

Hồ sơ và thời gian ĐKXT thẳng và đăng ký UTXT: thí sinh thực hiện theo Quy chế tuyển sinh, Hướng dẫn tuyển sinh của Bộ GD & ĐT và của ĐHQGHN;

Thí sinh sử dụng chứng chỉ IELTS hoặc A-Level hoặc kết quả trong kỳ thi chuẩn hóa SAT tải phiếu ĐKXT theo mẫu tại Phụ lục 7, 8, 9 của đề án này trên Cổng thông tin tuyển sinh của ĐHQGHN hoặc website của đơn vị. Hồ sơ gửi trực tiếp hoặc thư chuyển phát nhanh tới HĐTS từ ngày 10/07/2019 đến trước ngày 24/08/2019.

   Thông tin điều chỉnh thời gian xét tuyển đợt 1 và bổ sung theo quy định của Bộ GD&ĐT và theo lịch tuyển sinh chung của ĐHQGHN (nếu có) được công bố công khai trên website của đơn vị.

2.7.2. Các điều kiện tham gia xét tuyển: xem Mục 2.5.

2.7.3.Tổ hợp môn thi/ bài thi và phân bổ chỉ tiêu tuyển sinh: xem Mục 2.6.

2.8. Chính sách ưu tiên tuyển sinh

2.8.1. Chính sách ưu tiên theo đối tượng, theo khu vực

Chính sách ưu tiên xét tuyển theo đối tượng, theo khu vực được thực hiện theo Quy chế tuyển sinh, Hướng dẫn tuyển sinh của Bộ GD&ĐT, Hướng dẫn công tác tuyển sinh đại học chính quy của ĐHQGHN năm 2019.

2.8.2. Xét tuyển thẳng

   Xét tuyển thẳng được thực hiện theo Quy chế tuyển sinh, Hướng dẫn tuyển sinh của Bộ GD&ĐT, Hướng dẫn công tác tuyển sinh đại học chính quy của ĐHQGHN năm 2019 và quy định của HSB.

Các thí sinh thuộc đối tượng xét tuyển thẳng phải vượt qua phần phỏng vấn trước khi HĐTS tổ chức xét tuyển.

Xét tuyển thẳng đối với các đối tượng dưới đây:

Thí sinh là học sinh THPT chuyên của ĐHQGHN được xét tuyển thẳng vào bậc đại học tại HSB phải tốt nghiệp THPT, có hạnh kiểm 3 năm học THPT đạt loại Tốt và đáp ứng một trong các tiêu chí sau:

a) Là thành viên chính thức đội tuyển dự kỳ thi Olympic hoặc các cuộc thi sáng tạo, triển lãm khoa học kỹ thuật khu vực, quốc tế;

b) Đạt giải chính thức trong kỳ thi chọn học sinh giỏi bậc THPT cấp ĐHQGHN;

c) Đạt giải chính thức trong kỳ thi Olympic chuyên Khoa học tự nhiên bậc THPT được tổ chức hàng năm;

d) Là thành viên chính thức của đội tuyển tham dự kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia hoặc các cuộc thi sáng tạo khoa học kỹ thuật quốc gia;

e) Đạt danh hiệu học sinh giỏi từng năm học trong cả 3 năm THPT và có tổng điểm 4 bài thi/môn thi tốt nghiệp THPT đạt tối thiểu 28,0 điểm trong đó không có điểm bài thi/môn thi xét tốt nghiệp nào dưới 5,0 điểm (mức điểm xét tuyển cụ thể và các tiêu chí phụ do HĐTS quy định).

Học sinh đạt một trong các tiêu chí quy định tại điểm a, b, c, d trên trong các năm học ở bậc THPT được bảo lưu kết quả khi xét tuyển thẳng và xét tuyển vào bậc đại học tại ĐHQGHN.

Thí sinh là học sinh THPT chuyên không thuộc ĐHQGHN được đăng ký xét tuyển thẳng và xét tuyển vào bậc đại học tại HSB nếu đáp ứng các yêu cầu như đối với học sinh THPT chuyên thuộc ĐHQGHN được nêu trên.

2.8.3. Ưu tiên xét tuyển

Thí sinh không dùng quyền xét tuyển thẳng được ưu tiên xét tuyển vào HSB nếu đạt ngưỡng đảm bảo đầu vào ngành đào tạo năm 2019 của ĐHQGHN và HSB quy định. Ngoài ra, HSB ưu tiên xét tuyển thí sinh đạt học lực loại giỏi trong 3 năm học bậc THPT, đã tốt nghiệp THPT, có kết quả thi THPT quốc gia đáp ứng tiêu chí đảm bảo chất lượng đầu vào của HSB và đáp ứng một trong các tiêu chí sau: Đạt nhất, nhì, ba trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh hoặc thành phố tương đương cấp tỉnh, hoặc cấp ĐHQGHN các môn thi (môn thi đoạt giải thuộc tổ hợp xét tuyển của ngành theo quy định tại đề án).

- ĐKXT thẳng và ưu tiên xét tuyển (UTXT):

+ Hồ sơ ĐKXT thẳng và đăng ký UTXT: thí sinh thực hiện theo Quy chế tuyển sinh, Hướng dẫn tuyển sinh của Bộ GD & ĐT và của ĐHQGHN;

+ Thời gian nộp hồ sơ ĐKXT thẳng và đăng ký UTXT: thí sinh phải nộp hồ sơ ĐKXT thẳng và đăng ký UTXT tại Sở Giáo dục và Đào tạo trước ngày 20/05/2018. HSB chỉ nhận hồ sơ ĐKXT thẳng và đăng ký UTXT từ các Sở GD & ĐT, thời hạn trước ngày 01/06/2018.

2.9. Lệ phí xét tuyển/ thi tuyển

v Lệ phí đăng ký phỏng vấn: 50.000 vnđ

v Lệ phí phỏng vấn: 150.000 vnđ

v Lệ phí xét tuyển: Theo quy định của Bộ GD&ĐT và ĐHQGHN

2.10. Học phí toàn khóa

Học phí toàn khóa (VNĐ): 245 triệu đồng.

 Theo TTHN

Tham Gia Group Dành Cho 2K7 luyện thi Tn THPT - ĐGNL - ĐGTD

>> Lộ Trình Sun 2025 - 3IN1 - 1 lộ trình ôn 3 kì thi (Luyện thi TN THPT & ĐGNL; ĐGTD) tại Tuyensinh247.com. Đầy đủ theo 3 đầu sách, Thầy Cô giáo giỏi, 3 bước chi tiết: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng đáp ứng mọi kì thi.

Viết bình luận: Phương án tuyển sinh Khoa Quản trị Kinh doanh - ĐH Quốc gia Hà Nội 2019

  •  
Điểm chuẩn tất cả các trường ĐH