Phương án tuyển sinh năm 2015 Cao đẳng Bến Tre

Trường CĐ Bến Tre năm 2015 tuyển sinh theo 2 phương thức: 50% xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi THPT Quốc gia, 50% dựa vào kết quả học tập THPT kết hợp thi tuyển năng khiếu.

1.   Phương thức tuyển sinh 2015

Năm 2015, Trường Cao Đẳng Bến Tre tuyển sinh hệ cao đẳng chính quy theo hai phương thức:

Phương thức 1: Xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi trung học phổ thông quốc gia do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức. (50% chỉ tiêu)

Phương thức 2: Xét tuyển dựa vào kết quả học tập THPT và xét tuyển dựa vào kết quả học tập THPT kết hợp với thi tuyển năng khiếu. (50% chỉ tiêu)

1.1.   Đối với phương thức 1: xét tuyển cao đẳng hệ chính quy dựa trên kết quả kỳ thi trung học phổ thông quốc gia. 

a) Tiêu chí xét tuyển: Theo quy định chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Đối tượng xét tuyển: Học sinh trong cả nước tham dự kỳ thi THPT quốc gia tại các cụm thi do các trường đại học chủ trì và có đăng ký xét tuyển vào trường.

b) Các ngành xét tuyển:

TT

Ngành học

Mã ngành

Tổ hợp các môn xét tuyển

1

Tiếng Anh

C220201

Khối D1:

Văn, Toán, Tiếng Anh.

2

Tin học ứng dụng

C480202

Khối A:

Khối A1:

Toán, Lý, Hóa

Toán, Lý,  Tiếng Anh

 

3

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

C510301

Khối A:

Khối A1:

Toán, Lý, Hóa

Toán, Lý,  Tiếng Anh

 

4

Công nghệ kỹ thuật xây dựng

C510103

Khối A:

Khối A1:

Toán, Lý, Hóa

Toán, Lý,  Tiếng Anh

5

Công nghệ kỹ thuật ô tô

C510205

Khối A:

Khối A1

Toán, Lý, Hóa

Toán, Lý,  Tiếng Anh

6

Kế toán

C340301

Khối A:

Khối A1:

Khối D1: :

Toán, Lý, Hóa

Toán, Lý,  Tiếng Anh

Văn, Toán, Tiếng Anh

 

7

Quản trị kinh doanh

C340101

Khối A:

Khối A1:

Khối D1

Toán, Lý, Hóa

Toán, Lý,  Tiếng Anh

Văn, Toán, Tiếng Anh

8

Công nghệ chế biến thủy sản

C540105

Khối A:

Khối A1:

Khối B:

Toán, Lý, Hóa

Toán, Lý,  Tiếng Anh

Toán, Hóa, Sinh

9

Nuôi trồng thủy sản

C620301

Khối B:

Toán, Hóa, Sinh

10

Việt Nam học (HD  du lịch)

C220113

Khối C:

Khối D1:

Văn, Sử, Địa

Văn, Toán, Tiếng Anh

 

11

Tài chính -Ngân hàng

C340201

Khối A:

Khối A1:

Khối D1:

Toán, Lý, Hóa

Toán, Lý,  Tiếng Anh

Văn, Toán, Tiếng Anh

c) Hồ sơ tuyển sinh, lịch tuyển sinh, phương thức đăng ký tuyển sinh, lệ phí tuyển sinh, chính sách ưu tiên tuyển sinh và tiêu chí đảm bảo chất lượng đầu vào, nguyên tắc xét tuyển: thực hiện theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo..

1.2.   Đối với phương thức 2: Xét tuyển dựa vào kết quả học tập bậc THPT.

1.2.1. Xét tuyển dựa vào kết quả học tập THPT

a) Tiêu chí xét tuyển

Đối với học sinh đăng ký xét tuyển vào Trường Cao đẳng Bến Tre dựa vào kết quả học tập ở bậc trung học phổ thông, Trường Cao đẳng Bến Tre xét tuyển dựa vào 3 tiêu chí:

- Tiêu chí 1: Tốt nghiệp THPT; đối với thí sinh là học sinh THPT,  năm lớp 12 phải có hạnh kiểm khá trở lên;

- Tiêu chí 2: Xét tổng điểm trung bình các môn học theo khối thi của 6 học kỳ bậc học THPT. Điểm xét tuyển là tổng điểm trung bình của các môn xét tuyển (6 học kỳ). Điểm xét tuyển phải đạt 16,5 điểm trở lên:

                       ĐXT =   M1 + M2 + M 

Trong đó:

ĐXT: Điểm xét tuyển

Mi (i=1,2,3) là điểm trung bình của môn tham gia xét tuyển trong 6 học kỳ của 3 năm học THPT (lớp 10, 11, 12).

-  Tiêu chí 3: Học sinh nộp đơn xin dự xét tuyển. (Theo mẫu)

b) Các ngành xét tuyển: 

TT

Ngành học

Mã ngành

Môn xét tuyển

1

Tiếng Anh

C220201

Khối D1:

Văn, Toán, Tiếng Anh

2

Tin học ứng dụng

C480202

Khối A:

Toán, Lý, Hóa

3

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

C510301

Khối A:

Toán, Lý, Hóa

4

Công nghệ kỹ thuật xây dựng

C510103

Khối A:

Toán, Lý, Hóa

5

Công nghệ kỹ thuật ô tô

C510205

Khối A:

Toán, Lý, Hóa

6

Kế toán

C340301

Khối A:

Toán, Lý, Hóa

7

Quản trị kinh doanh

C340101

Khối A:

Toán, Lý, Hóa

8

Công nghệ chế biến thủy sản

C540105

Khối B:

Toán, Hóa, Sinh

9

Nuôi trồng thủy sản

C620301

Khối B:

Toán, Hóa, Sinh

10

Việt Nam học (HD  du lịch)

C220113

Khối C:

Văn, Sử, Địa

11

Tài chính -Ngân hàng

C340201

Khối A:

Toán, Lý, Hóa

            c) Đối tượng xét tuyển: Học sinh trong cả nước.

            d) Nguyên tăc xét tuyển:

          Lấy  ĐXT + Mức ưu tiên khu vực + Mức ưu tiên đối tượng  xét từ cao xuống đến hết chỉ tiêu của các ngành

1.2.2. Xét tuyển dựa vào kết quả học tập THPT kết hợp với thi tuyển năng khiếu.

a) Ngành tuyển: Giáo dục Mầm non. Mã ngành: C140201

b) Tiêu chí xét tuyển:

- Tiêu chí 1: Tốt nghiệp THPT, đối với thí sinh là học sinh THPT,  năm lớp 12 phải có hạnh kiểm khá trở lên;

- Tiêu chí 2: Thi năng khiếu gồm 2 phần: Hát múa; Đọc và  kể chuyện diễn cảm

- Tiêu chí 3: Điểm xét tuyển là tổng điểm trung bình 2 môn: Toán, Ngữ văn của 6 học kỳ bậc học THPT và 1 môn thi năng khiếu nhân hệ số 2. Điểm xét tuyển phải đạt từ 22 điểm trở lên, trong đó trung bình điểm môn hai môn Ngữ văn và Toán là 5,5 điểm trở lên.

                          ĐXT =  M1 +  M2 +  M3 × 2 ≥ 22

Trong đó:

ĐXT: Điểm xét tuyển

M1: là điểm trung bình của môn Toán trong 6 học kỳ của 3 năm học (lớp 10, 11, 12).  M2: là điểm trung bình của môn Ngữ văn trong 6 học kỳ của 3 năm học (lớp 10, 11, 12).

M3: là điểm trung bình của môn Năng khiếu

-  Tiêu chí 4: Học sinh nộp đơn xin dự xét tuyển. (Theo mẫu)

          c)  Đối tượng xét tuyển: Học sinh trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

          d) Nguyên tắc  xét tuyển:

            Lấy ĐXT + Mức ưu tiên khu vực + Mức ưu tiên đối tượng  xét từ cao xuống đến hết chỉ tiêu của các ngành.

e) Chính sách ưu tiên

Thực hiện theo quy định của Quy chế tuyển sinh đại học,cao đẳng hệ chính quy do Bộ GDĐT ban hành.

1.2.3. Hồ sơ,  thời gian, địa điểm nộp hồ sơ, lệ phí xét tuyển

           a) Hồ sơ xét tuyển gồm:

            + Học bạ phổ thông trung học (Bản sao có công chứng).

            + Bản sao bằng tốt nghiệp hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT tạm thời.

            + Phiếu đăng ký xét tuyển theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

            + Giấy chứng nhận ưu tiên (nếu có ưu tiên).

            + 01 phong bì có dán tem và ghi rõ địa chỉ, số điện thoại liên hệ.

b) Địa điểm nhận hồ sơ: tại trường Cao đẳng Bến Tre.

Cơ sở chính: Ấp 1, xã Sơn Đông, Tp. Bến Tre  

Điện thoại :   + 075. 38.22325 (Bộ phận tuyển sinh )

+  075.38.22304  (Phòng Đào tạo)

+ 075. 38.33359 (Phòng Khảo thí&ĐBCLGD)

Phương thức:

 - Nộp trực tiếp tại Trường Cao đẳng Bến Tre

- Gửi chuyển phát qua bưu điện về Bộ phận tuyển sinh Trường Cao đẳng Bến Tre,  Ấp 1, xã Sơn Đông, Tp. Bến Tre

Thời gian đăng ký xét tuyển và xét tuyển:

 Đợt 1:

    + Thu nhận hồ sơ từ 15/6/2015 đến 15/7/2015;

    (Đối với học sinh thi tốt nghiệp THPT năm 2015, có thể bổ sung giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời sau khi có kết quả thi tốt nghiệp THPT)

   + Thi năng khiếu (đối với ngành Giáo dục Mầm non): 17/7/2015;

   + Xét tuyển: 20/7/2015

   + Công bố kết quả xét tuyển: 21/7/2015.

Đợt 2:

   + Thu nhận hồ sơ từ 16/7/2015 đến 14/8/2015;

   + Thi năng khiếu (đối với ngành Giáo dục Mầm non): 18/8/2015;

   + Xét tuyển: 20/8/2015

   + Công bố kết quả xét tuyển: 21/8/2015.

Đợt 3:

    + Thu nhận hồ sơ từ 17/8/2015 đến 16/9/2015;

   + Thi năng khiếu (đối với ngành Giáo dục Mầm non): 18/9/2015;

   + Xét tuyển: 21/9/2015

   + Công bố kết quả xét tuyển: 22/9/2015.

            Lệ phí tuyển sinh: Thực hiện theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Nguồn Cao đẳng Bến Tre

 

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

1 bình luận: Phương án tuyển sinh năm 2015 Cao đẳng Bến Tre

  •  
Điểm chuẩn tất cả các trường ĐH