Phương án tuyển sinh riêng Cao đẳng cộng đồng Vĩnh Long 2015

Trường CĐ cộng đồng Vĩnh Long xét tuyển theo 2 phương thức: 50% chỉ tiêu dùng kết quả kỳ thi THPT Quốc gia để xét tuyển, 50% xét tuyển học bạ.

Vùng tuyển sinh của Trường: Tuyển sinh trong cả nước.

1. Phương thức tuyển sinh:

Từ 2015, nếu được Bộ Giáo dục và Đào tạo chấp thuận, Trường Cao đẳng Cộng đồng Vĩnh Long thực hiện phương thức tuyển sinh cao đẳng như sau:

Phương thức 1: Xét tuyển căn cứ vào kết quả của kỳ thi trung học phổ thông (THPT) quốc gia  do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức. Trường dành 50% chỉ tiêu tuyển sinh theo phương thức 1.

Phương thức 2: Xét tuyển căn cứ vào kết quả học tập THPT đối với thí sinh đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương. Trường dành 50% chỉ tiêu để xét tuyển thí theo phương thức 2.

Các phương thức tuyển sinh được áp dụng cho các ngành đào tạo:

STT

Tên ngành, chuyên ngành

Mã ngành

Khối thi/Tổ hợp môn thi

Ghi chú

1

Công nghệ thông tin

C480201

- Toán, Lý, Hóa

- Toán, Lý, Tiếng Anh

- Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

- Toán, Lý, Ngữ văn

 

2

Công nghệ thực phẩm

C540102

- Toán, Lý, Hóa

- Toán, Hóa, Sinh

- Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

- Toán, Hóa, Tiếng Anh

 

3

Nuôi trồng thủy sản

C620301

- Toán, Lý, Hóa

- Toán, Hóa, Sinh

- Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

- Toán, Lý, Sinh

 

4

Kế toán

C340301

- Toán, Lý, Hóa

- Toán, Lý, Tiếng Anh

- Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

- Toán, Lý, Ngữ văn

 

5

Quản lý đất đai

C850103

- Toán, Lý, Hóa

- Toán, Hóa, Sinh

- Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

- Toán, Lý, Sinh

 

6

Quản trị văn phòng

C340406

- Toán, Lý, Hóa

- Toán, Lý, Tiếng Anh

- Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

- Ngữ văn, Sử, Địa

 

7

Dịch vụ thú y

C640201

- Toán, Lý, Hóa

- Toán, Hóa, Sinh

- Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

- Toán, Lý, Sinh

 

8

Quản trị kinh doanh

C340101

- Toán, Lý, Hóa

- Toán, Lý, Tiếng Anh

- Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

- Ngữ văn, Sử, Địa

 

9

Công nghệ kỹ thuật tài nguyên nước

C510405

- Toán, Lý, Hóa

- Toán, Hóa, Sinh

- Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

- Toán, Lý, Sinh

 

10

Công nghệ kỹ thuật

điện - điện tử

C510301

- Toán, Lý, Hóa

- Toán, Lý, Tiếng Anh

- Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

- Toán, Lý, Ngữ văn

Hồ sơ mở ngành đã gửi Bộ GD&ĐT chờ phê duyệt

11

Tài chính - Ngân hàng

C340201

- Toán, Lý, Hóa

- Toán, Lý, Tiếng Anh

- Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

- Toán, Lý, Ngữ văn

Hồ sơ mở ngành đã gửi Bộ GD&ĐT chờ phê duyệt

12

Tiếng Anh

C220201

- Toán, Lý, Tiếng Anh

- Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

- Ngữ văn, Sử, Tiếng Anh

- Ngữ văn, Địa, Tiếng Anh

Hồ sơ mở ngành đã gửi Bộ GD&ĐT chờ phê duyệt

Đối với loại hình Cao đẳng liên thông: Trường đăng ký thi tuyển, xét tuyển theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Tỷ lệ chỉ tiêu giữa các phương thức sẽ được điều chỉnh hằng năm cho phù hợp với các quy định của Nhà nước và tình hình tuyển sinh thực tế.

Nội dung chi tiết các phương thức trình được trình bày sau đây. 

2. Nội dung phương án tuyển sinh:

2.1. Phương thức 1: Xét tuyển căn cứ vào kết quả của kỳ thi THPT quốc gia 

a) Tiêu chí xét tuyển:

            - Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương;

            - Dự thi THPT quốc gia có đăng ký lấy kết quả xét tuyển sinh đại học, cao đẳng;

            - Kết quả thi đáp ứng tiêu chí đảm bảo chất lượng đầu vào do Bộ GDĐT quy định;

            - Có đăng ký xét tuyển vào trường.

b) Quy trình, tổ chức xét tuyển: Việc tổ chức tuyển sinh (hồ sơ xét tuyển, phương thức đăng ký, đợt xét tuyển nguyên tắc xét tuyển, lệ phí tuyển sinh...) được thực hiện theo Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

2.2. Phương thức 2: Xét tuyển căn cứ vào kết quả học tập THPT đối với thí sinh đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương

a) Các tiêu chí sau:

- Tiêu chí 1: Tốt nghiệp THPT, trung cấp chuyên nghiệp (TCCN), trung cấp nghề (TCN).

- Tiêu chí 2: Xếp loại hạnh kiểm lớp 12 từ loại Khá trở lên.

- Tiêu chí 3:

+ Tổng điểm tổng kết năm của 3 môn học thuộc tổ hợp môn xét tuyển theo ngành ở lớp 12 đạt từ 16,5 điểm trở lên.

+ Tổng điểm của 3 môn văn hóa thuộc khối xét tuyển đối với những thí sinh tốt nghiệp TCCN, TCN (đối với thí sinh chưa tốt nghiệp THPT có học bổ sung chương trình văn hoá theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo) đạt từ 16,5 điểm trở lên.

b) Điểm xét tuyển (ĐXT) được xác định như sau:

      ĐXT = ĐM1 + ĐM2 + ĐM3 + UTKV+UTĐT

- ĐM1, ĐM2 , ĐM3  là điểm tổng kết năm học lớp 12 (các môn trong tổ hợp môn xét tuyển  theo ngành); điều kiện đảm bảo chất lượng: ĐM1 + ĐM2 + ĐM3 >=16.5 ;

 - UTKV- mức ưu tiên khu vực và UTĐTmức ưu tiên đối tượng theo quy định của quy chế tuyển sinh ĐH, CĐ hệ chính quy hiện hành.

 c) Nguyên tắc xét tuyển:

- Thí sinh phải đáp ứng các tiêu chí 1, 2, 3 nêu trên;

- Trường sẽ xác định thí sinh trúng tuyển theo điểm xét tuyển từ cao xuống thấp cho đến hết chỉ tiêu tuyển sinh của Trường;

- Trường hợp thí sinh có điểm trúng tuyển bằng nhau thì Trường xét chọn thí sinh có điểm trung bình chung cả năm lớp 12 hoặc điểm trung bình các môn văn hóa (đối với thí sinh tốt nghiệp TCCN, TCN) từ cao xuống thấp.

2.3. Lịch tuyển sinh của trường:

Theo phương thức 1:

Hồ sơ đăng ký, thời gian nhận hồ sơ đăng ký, đợt xét tuyển thực hiện quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Theo phương thức 2:

Thời gian, hồ sơ đăng ký xét tuyển, điều kiện trúng tuyển thực hiện theo quy định chung của Bộ GD&ĐT và những quy định riêng của Trường.

Trường sẽ thực hiện nhiều đợt xét tuyển. Khi kết thúc mỗi đợt xét tuyển, nếu còn chỉ tiêu, Trường sẽ tiếp tục xét tuyển đợt tiếp theo.

Thời gian kết thúc tuyển sinh theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo (15 tháng 11 hàng năm).

Dự kiến:

Đợt 1:

- Nhận hồ sơ: từ ngày 05/8/2015 đến ngày 25/8/2015

- Xét tuyển: từ ngày 26/8/2015 đến ngày 30/8/2015

- Công bố kết quả: chậm nhất ngày 30/8/2015

Đợt 2:

- Nhận hồ sơ: từ ngày 30/8/2015 đến ngày 20/9/2015

- Xét tuyển: từ ngày 21/9/2015 đến ngày 25/9/2015

- Công bố kết quả: chậm nhất ngày 25/9/2015

Đợt 3:

- Nhận hồ sơ: từ ngày 25/9/2015 đến ngày 15/10/2015

- Xét tuyển: từ ngày 16/10/2015 đến ngày 20/10/2015

- Công bố kết quả: chậm nhất ngày 20/10/2015

Đợt 4:

- Nhận hồ sơ: từ ngày 20/10/2015 đến ngày 10/11/2015

- Xét tuyển: từ ngày 11/11/2015 đến ngày 15/11/2015

- Công bố kết quả: chậm nhất ngày 15/11/2015

Thí sinh phải hoàn tất việc bổ sung hồ sơ phục vụ xét tuyển (học bạ THPT, Giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT,…) trước ngày xét tuyển của mỗi đợt.

Địa điểm nhận hồ sơ:

Tại phòng Đào tạo Trường Cao đẳng Cộng đồng Vĩnh Long.

+ Địa chỉ: 112A Đinh Tiên Hoàng, Phường 8, TP.Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.

+ Điện thoại: 0703.823.492.

+ Website: www.vlcc.edu.vn.

2.4. Phương thức đăng ký của thí sinh:

Đối với phương thức 1:

Thủ tục đăng ký xét tuyển (ĐKXT) thực hiện theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Đối với phương thức 2:

Quy trình và hồ sơ đăng ký như sau:

- Thí sinh nhận Phiếu ĐKXT tại Trường Trung học phổ thông đang học, phòng Đào tạo của Trường Cao đẳng Cộng đồng Vĩnh Long hoặc tải về từ website của Trường: www.vlcc.edu.vn.

- Điền đầy đủ thông tin trong Phiếu ĐKXT.

- Thí sinh nộp hồ sơ ĐKXT trực tiếp tại phòng Đào tạo của Trường

. Hồ sơ gồm:

+ 01 Phiếu ĐKXT.

+ 01 Bản sao công chứng bằng tốt nghiệp THPT (Bản sao công chứng giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT tạm thời đối với thí sinh mới tốt nghiệp hoặc Bản sao công chứng bằng tốt nghiệp TCCN, TCN).

+ 01 Bản sao công chứng học bạ THPT hoặc kết quả học tập TCCN, TCN.

+ 02 phong bì có dán tem, ghi rõ họ tên, địa chỉ, số điện thoại (nếu có) của thí sinh.

+ 02 ảnh 4x6 cm chụp trong thời gian không quá 6 tháng (có ghi rõ họ tên, ngày tháng năm sinh vào mặt sau tấm ảnh.

+ Bản sao hợp lệ giấy chứng nhận là đối tượng ưu tiên (nếu có).

Cuối thời hạn nộp hồ sơ, Hội đồng tuyển sinh xét tuyển theo các tiêu chí đã nêu trên, quyết định công nhận danh sách thí sinh trúng tuyển và gởi Thông báo cho thí sinh trúng tuyển đến Trường làm thủ tục nhập học.

Nguồn Cao đẳng cộng đồng Vĩnh Long

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Viết bình luận: Phương án tuyển sinh riêng Cao đẳng cộng đồng Vĩnh Long 2015

  •  
Điểm chuẩn tất cả các trường ĐH