Phương án tuyển sinh vào lớp 10 Bắc Ninh năm 2018

Thông tin tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập và THPT chuyên tại Bắc Ninh năm 2018 cụ thể như sau:

1. Đối tượng dự tuyển

Những học sinh có độ tuổi từ 15-17 tuổi (theo Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT), đã tốt nghiệp THCS và thỏa mãn một trong các điều kiện sau:

-   Học sinh tốt nghiệp THCS tại tỉnh Bắc Ninh;

-   Học sinh có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Bắc Ninh, nhưng đã tốt nghiệp THCS tại tỉnh khác;

-   Những trường hợp khác được dự thi nếu có sự đồng ý của Sở GDĐT. Các đơn vị có học sinh đăng kí dự thi thuộc đối tượng này, Sở GDĐT yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị kiểm tra, lập danh sách và báo cáo kịp thời Sở GDĐT.

Lưu ý: Thí sinh đăng kí vào THPT Chuyên Bắc Ninh phải có xếp loại hạnh kiểm, học lực lớp 9 từ khá trở lên.

2. Hồ sơ thi tuyển

Hồ sơ dự thi đối với thí sinh dự thi lớp 10 THPT bao gồm:

-   Phiếu đăng kí dự thi (thí sinh dự thi vào lớp 10 THPT Chuyên Bắc Ninh phải có tích chọn trong mục thi vào lớp 10 THPT chuyên, môn chuyên và nguyện vọng vào lóp không chuyên (nếu có));

-   Thẻ học sinh (theo mẫu quy định của Sở GDĐT);

-   Học bạ THCS;

-   Bản sao giấy khai sinh hợp lệ;

-   Bằng tốt nghiệp THCS hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp THCS tạm thời;

-   Giấy chứng nhận hưởng ưu tiên hợp lệ (nếu có) do cơ quan có thẩm quyền từ cấp huyện, thị xã, thành phố trở lên xác nhận;

-   Giấy chứng nhận được cộng điểm khuyến khích (nếu có).

-    Đối với học sinh đã tốt nghiệp THCS những năm học trước, khi đăng kí dự thi phải nộp thêm giấy tờ sau:

+ Giấy xác nhận của UBND xã, phường, thị trấn: Không trong thời gian tạm giam, tạm giữ hoặc mất quyền công dân;

+ Chứng nhận của trường THCS cũ: Không trong thời gian kỷ luật cấm thi.

* Lưu ỷ:

-    Thí sinh dự thi vào lớp 10 THPT Chuyên Bắc Ninh nộp 01 bộ hồ sơ tại nơi thí sinh đăng kí dự thi 3 môn chung và 01 bản phôtô phiếu đăng kí dự thi tại trường THPT Chuyên.

-   Hiệu trưởng các trường THPT công lập nơi thí sinh đăng kí dự thi chịu trách nhiệm trước Sở GDĐT về việc hướng dẫn làm hồ sơ, nhập dữ liệu, đăng kí nguyện vọng của thi sinh dự thi vào trường mình và trường THPT Chuyên Bắc Ninh.

-   Những học sinh đạt giải Nhất kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh năm học 2017-2018 được xét tuyển thẳng vào lớp chuyên tương ứng (nếu đủ các điều kiện dự thi như trên). Riêng giải Nhất môn Toán tuyển thẳng vào lớp Chuyên Toán hoặc Chuyên Tin; giải Nhất môn Giáo dục công dân tuyển thẳng vào lớp Chuyên Lịch sử hoặc Chuyên Địa lí (nếu có nguyện vọng).

Hồ sơ đăng kí tuyển thẳng (gồm những hồ sơ như trên) nộp trực tiếp về trường THPT Chuyên Bắc Ninh chậm nhất ngày 21/5/2018.

-    Trường THPT Chuyên tập họp danh sách thí sinh dự thi theo các môn chuyên, danh sách đăng kí cận chuyên, danh sách xét tuyển thẳng về Sở GDĐT chậm nhất ngày 22/5/2018.

3. Số lượng tuyển sinh

-    Đối với trường THPT Chuyên Bắc Ninh: Tuyển 12 lớp gồm: 01 lớp chuyên với môn Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí, Toán, Tin học, Vật lí, Hóa học, Sinh học, 02 lớp chuyên môn Tiếng Anh và 02 lóp không chuyên (cận chuyên); Mỗi lớp từ 30 đến 35 học sinh.

-   Đối với trường THPT công lập: Căn cứ theo chỉ tiêu được giao của Sở GDĐT.

4. Phương thức tuyển sinh

4.1.  Hình thức: Thi tuyển.

4.2. Môn thi, Hình thức thi, Lịch thi, Địa điểm thi

* Đối vói tất cả thí sinh (gồm thí sinh dự thi lớp 10 THPT công lập và lớp 10 THPT Chuyên Bắc Ninh) sẽ dự thi 3 môn Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh vào các ngày 01/6 đến 02/6/2018 tại nơi thí sinh đăng kí dự thiẽ Thí sinh xem thông tin phòng thi, danh sách dự thi tại nơi đăng kí dự thi. 

Lịch thi vào lớp 10 Bắc Ninh 2018

Ngày Buổi thỉ Môn thi Hình thức thi Thời gian làm bài Giờ phát đề tại phòng thi Giờ bắt đầu làm bài
01/06/2018 Sáng Ngữ văn Tự luận 120 phút 8 giờ 00’ 8 giờ 05’
Chiều Tiếng Anh Trắc nghiệm 60 phút 14 giờ 00’ 14giờ 10’
02/06/2018 Sáng Toán Tự luận 120 phút 8 giờ 00’ 8 giờ 05’

* Riêng đối với thí sinh có đăng kí dự thi lóp 10 THPT Chuyên Bắc Ninh sẽ thi thêm môn thứ tư là môn chuyên (thí sinh đăng kí vào chuyên tin sẽ thi môn Toán) tại trường THPT Chuyên Bắc Ninh vào ngày 03/6/2018.
- Thí sinh xem thông tin phòng thi, danh sách dự thi tại nơi đăng kí dự trường THPT Chuyên Bắc Ninh hoặc Website trường THPT Chuyên http://thptchuvenbacninh.bacninh.edu.vn/.

Lịch thi vào lớp 10 chuyên Bắc Ninh năm 2018

Ngày Buổi thi Môn thi Hình thức thi Thời gian làm bài Giờ phát đề tại phòng thi Giờ băt đầu làm bài
03/06/2018 Sáng Môn Tự luận 150 phút 8 giờ 00’ 8 giờ 05’
Chuyên

Lưu ý: Môn Tiếng Anh chung và Tiếng Anh chuyên có phần nghe.

4.3. Điểm xét tuyển

a) Đổi với trường THPT Chuyên

ĐXT = Điểm Toán + Điểm Ngữ văn + Điểm Tiếng Anh + (Điểm môn Chuyên)x2

* Điêu kiện xét tuyên: Chỉ xét tuyên đôi với thí sinh được tham gia thi tuyên, đã dự thi đủ các bài thi quy định, không vi phạm Quy chế thi và thỏa mãn các điều kiện sau:

- Các bài thi đều đạt điểm từ 2/10 điểm trở lên (dưới 2,0 điểm là điểm liệt).

- Riêng môn chuyên phải đạt từ 5/10 điểm trở lên (dưới 5,0 điểm là điểm liệt).

- Tổng điểm các bài thi đã tính hệ số phải đạt từ 25,0 điểm trở lên.

* Cách xét tuyển:

- Xét từ cao xuống thấp để tuyển đủ chỉ tiêu cho 10 lóp Chuyên (kể cả những học sinh được xét tuyển thẳng).

- Xét từ cao xuống thấp để tuyển đủ chỉ tiêu đối với 02 lớp không chuyên (cận chuyên): Xét tuyển những học sinh dự thi các lớp chuyên Toán, Vật lí, Hóa học, Ngữ văn nhưng không đỗ lóp chuyên và có nguyện vọng.

Trường hợp xét đến chỉ tiêu cuối cùng có nhiều thí sinh có điểm xét tuyển bằng nhau thì tiếp tục xét chọn thí sinh theo thứ tự ưu tiên sau:


+ Đạt giải học sinh giỏi cấp tỉnh các môn văn hóa lớp 9 (1);

+ Có điểm thi môn Chuyên đăng kí dự thi cao hon (2);

+ Có điểm trung bình môn Chuyên đăng kí dự thi năm học lớp 9 cao hơn (3);

+ Có điểm trung bình các môn học cuối năm học lớp 9 cao hơn (4).

*  Lưu ý:

+ Những thỉ sinh đăng kí nguyện vọng và thi đỗ vào trường THPT Chuyên sẽ không xét tuyển vào các trường THPT công lập khác.

+ Những thỉ sinh không đỗ vào trường THPT Chuyên, điểm thi 3 môn Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh sẽ được dùng để xét tuyển vào trường THPT công lập nơi thí sinh dự thỉ.

b) Đổi với trường THPT công lập:

ĐXT = (Điểm Toán + Điểm Ngữ văn)x2 + Điểm Tiếng Anh + Điểm ưu tiên, khuyến khích

*  Điêu kiện xét tuyên: Thí sinh phải thi đủ 3 môn, không bị kỉ luật từ mức hủy bài thi trở lên, tất cả các bài thi đều đạt trên 1,0 điểm.

* Cách xét tuyển: Xét từ cao xuống thấp để tuyển đủ chỉ tiêu.

Đổi với những thí sinh không đủ điểm đỗ vào các trường THPT đăng kí dự thi. Sở GDĐT sẽ xem xét điều chuyển sang các trường THPT có điểm chuẩn thấp hơn trong cùng khu vực nếu có nguyện vọng.

-   Đối tượng được tuyển thẳng vào lớp 10 THPT

+ Học sinh trường phổ thông dân tộc nội trú;

+ Học sinh là người dân tộc rất ít người;

+ Học sinh khuyết tật;

+ Học sinh đạt giải cấp quốc gia trở lên về văn hóa; văn nghệ; thể dục thể thao; cuộc thi khoa học kĩ thuật dành cho học sinh trung học.

-   Đối tượng được cộng điểm ưu tiên

+ Cộng 2,0 điểm cho một trong các đối tượng:

 • Con liệt sĩ;
 • Con thương binh mất sức lao động 81% trở lên;
 • Con bệnh binh mất sức lao động 81% trở lên;
 • Con của người được cấp “Giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh mà người được cấp Giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh bị suy giảm khả năng lao động 81% trở lên”.

+ Cộng 1,5 điểm cho một trong các đối tượng:

 • Con của Anh hùng lực lượng vũ trang, con của Anh hùng lao động, con của Bà mẹ Việt Nam anh hùng;
 • Con thương binh mất sức lao động dưới 81%;
 • Con bệnh binh mất sức lao động dưới 81%;
 • Con của người được cấp “Giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh mà người được cấp Giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh bị suy giảm khả năng lao động dưới 81%”.

+ Cộng 1,0 điểm cho một trong các đối tượng:

 • Người có cha hoặc mẹ là người dân tộc thiểu số;
 • Người dân tộc thiểu số;
 • Người học đang sinh sống, học tập ở các vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

-   Đổi tượng được cộng điểm khuyến khích

Học sinh được cấp chứng nhận nghề phổ thông trong kỳ thi do Sở GDĐT tổ chức ở cấp Trung học cơ sở:

 • Loại Giỏi cộng 1,5 điểm;
 • Loại Khá cộng 1,0 điểm;
 • Loại Trung bình cộng 0,5 điểm.

Theo TTHN

>> Học trực tuyến Lớp 10 trên Tuyensinh247.com, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Viết bình luận: Phương án tuyển sinh vào lớp 10 Bắc Ninh năm 2018

 •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!