Phương án tuyển sinh vào lớp 10 tỉnh Quảng Trị năm 2024

Sở GD Quảng Trị thông báo tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2024 - 2025: THPT Chuyên Lê Quý Đôn, THPT công lập, phổ thông DTNT tỉnh được tổ chức thi trước ngày 5/6/2024.

I. TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT CHUYÊN LÊ QUÝ ĐÔN

1. Phương thức: Thi tuyển.

2. Chỉ tiêu

Các lớp chuyên: Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Tin học, Ngữ văn, Lịch sử - Địa lý. Số lượng mỗi lớp 32 học sinh. Riêng môn Tiếng Anh, tuyển sinh 02 lớp (Tiếng Anh 1 và Tiếng Anh 2), số lượng mỗi lớp 30 học sinh.

3. Nguyện vọng

Mỗi thí sinh được đồng thời đăng ký tối đa 03 (ba) nguyện vọng theo thứ tự ưu tiên như sau:

a) Nguyện vọng 1 (bắt buộc): Đăng ký dự tuyển vào 1 trong 9 môn chuyên.

b) Nguyện vọng 2: Thí sinh đăng ký dự tuyển vào chuyên Toán hoặc chuyên Vật lý được đăng ký dự tuyển vào chuyên Tin học; thí sinh đăng ký dự tuyển vào chuyên Hóa học được đăng ký dự tuyển vào chuyên Sinh học; thí sinh đăng ký dự tuyển vào chuyên Ngữ văn hoặc chuyên Tiếng Anh được đăng ký dự tuyển vào chuyên Lịch sử hoặc chuyên Địa lý.

c) Nguyện vọng 3: Đăng ký dự tuyển vào một trường công lập khác có cấp học THPT.

4. Tuyển thẳng, miễn thi

a) Tuyển thẳng:

- Học sinh đoạt giải Ba cấp quốc gia trở lên trong cuộc thi khoa học kỹ thuật dành cho học sinh THCS và THPT.

- Học sinh đoạt giải Nhất trong Kỳ thi chọn học sinh giỏi văn hóa lớp 9 THCS cấp tỉnh của tỉnh Quảng Trị.

b) Miễn thi: Đối với môn Tiếng Anh chung, thí sinh được quyền đăng ký miễn thi và được tính điểm để tham gia xét tuyển khi có một trong các chứng chỉ tại Phụ lục kèm theo.

5. Tổ chức tuyển sinh

a) Vòng 1: Sơ tuyển.

b) Vòng 2: Tổ chức thi tuyển.

- Môn thi: Gồm 03 môn chung (Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh) và 01 môn chuyên theo nguyện vọng đăng ký dự tuyển.

- Hình thức thi:

+ Đối với các môn chung: Môn Ngữ văn thi theo hình thức tự luận. Môn Toán thi theo hình thức tự luận kết hợp trắc nghiệm. Môn Tiếng Anh thi theo hình thức tự luận kết hợp trắc nghiệm, gồm 03 kỹ năng: nghe, đọc, viết.

+ Đối với các môn chuyên: Thi theo hình thức tự luận. Riêng môn Tin học thi theo hình thức lập trình trên máy vi tính; môn Tiếng Anh thi theo hình thức tự luận kết hợp trắc nghiệm, gồm 04 kỹ năng: nghe, đọc, viết, nói.

- Nội dung thi:

+ Các môn chung: Nội dung thi nằm trong chương trình lớp 9.

+ Các môn chuyên: Nội dung thi nằm trong chương trình cấp THCS.

- Thời gian làm bài:

+ Các môn chung: Toán: 90 phút, Ngữ văn: 120 phút; Tiếng Anh: 60 phút.

+ Các môn chuyên: 150 phút (không bao gồm thời gian thi kỹ năng nói đối với môn Tiếng Anh).

- Hệ số điểm bài thi: Môn chung hệ số 1; Môn chuyên hệ số 2.

c) Xét tuyển:

- Điều kiện xét tuyển: Chỉ xét tuyển khi thí sinh có đủ các điều kiện sau:

+ Thi đủ các bài thi theo quy định tại vòng 2 (trừ môn được miễn thi);

+ Không vi phạm Quy chế thi trong kỳ thi tuyển sinh;

+ Điểm mỗi bài thi (cả các môn chung và môn chuyên) phải ≥4,0 điểm.

- Tổng điểm xét tuyển:

Tổng điểm
xét tuyển

=

Tổng điểm
các môn chung

+

Điểm môn chuyên

×

2

- Cách xét tuyển:

Bước 1: Tuyển thẳng những thí sinh đủ điều kiện.

Bước 2: Xét tuyển nguyện vọng 1.

Bước 3: Xét tuyển nguyện vọng 2.

6. Thời gian

Tổ chức thi trước ngày 05/6/2024.

II. TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT CÔNG LẬP

1. Phương thức

Kết hợp thi tuyển với xét tuyển.

2. Chỉ tiêu

Theo văn bản giao chỉ tiêu tuyển sinh của Sở GDĐT.

3. Nguyện vọng

Mỗi thí sinh chỉ được đăng ký 01 (một) nguyện vọng vào 01 (một) trường công lập có cấp học THPT.

4. Tuyển thẳng, ưu tiên, miễn thi

a) Tuyển thẳng:

- Học sinh trường phổ thông DTNT cấp huyện.

- Học sinh là người dân tộc thiểu số rất ít người.

- Học sinh khuyết tật.

- Học sinh đoạt giải cấp quốc gia trở lên về: văn hóa; văn nghệ; thể dục thể thao; cuộc thi khoa học, kỹ thuật dành cho học sinh THCS và THPT.

- Học sinh đoạt giải Khuyến khích trở lên trong Kỳ thi học sinh giỏi văn hóa lớp 9 THCS cấp tỉnh của tỉnh Quảng Trị.

b) Ưu tiên:

- Cộng 2,0 điểm cho một trong các đối tượng: con của liệt sĩ; con của thương binh mất sức lao động 81% trở lên; con của bệnh binh mất sức lao động 81% trở lên; con của người được cấp “Giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh mà người được cấp Giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh bị suy giảm khả năng lao động 81% trở lên”; con của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học.

- Cộng 1,5 điểm cho một trong các đối tượng: con của Anh hùng lực lượng vũ trang; con của Anh hùng lao động; con của Bà mẹ Việt Nam anh hùng; con của thương binh mất sức lao động dưới 81%; con của bệnh binh mất sức lao động dưới 81%; con của người được cấp “Giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh mà người được cấp Giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh bị suy giảm khả năng lao động dưới 81%”.

- Cộng 1,0 điểm cho một trong các đối tượng: người có cha hoặc mẹ là người dân tộc thiểu số; người dân tộc thiểu số; người học đang sinh sống, học tập ở các vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

c) Miễn thi: Thí sinh được quyền đăng ký miễn thi và được tính điểm để tham gia xét tuyển khi có một trong các chứng chỉ tại Phụ lục kèm theo.

5. Tổ chức tuyển sinh

a) Vòng 1: Thí sinh đăng ký và tham gia dự thi theo Hướng dẫn tuyển sinh của Sở GDĐT Quảng Trị.

- Môn thi: Toán, Ngữ văn và Tiếng Anh.

- Hình thức thi: Môn Ngữ văn thi theo hình thức tự luận. Môn Toán thi theo hình thức tự luận kết hợp trắc nghiệm. Môn Tiếng Anh thi theo hình thức tự luận kết hợp trắc nghiệm, gồm 03 kỹ năng: nghe, đọc, viết.

- Nội dung thi: Nội dung thi nằm trong chương trình lớp 9.

- Thời gian làm bài: Toán: 90 phút; Ngữ văn: 120 phút; Tiếng Anh: 60 phút.

- Hệ số điểm bài thi: Hệ số 2.

b) Vòng 2: Đăng ký nguyện vọng xét tuyển vào trường công lập có cấp học THPT sau khi có kết quả thi.

c) Xét tuyển:

- Điều kiện xét tuyển: Chỉ xét tuyển khi thí sinh có đủ các điều kiện sau:

+ Thi đủ các bài thi theo quy định (trừ môn được miễn thi);

+ Không vi phạm Quy chế thi trong kỳ thi tuyển sinh;

+ Điểm mỗi bài thi phải ≥0,75 điểm.

- Tổng điểm xét tuyển:

Phuong an tuyen sinh vao lop 10 tinh Quang Tri nam 2024

ĐHK cả năm của các năm học được tính như sau: xếp loại Tốt: 8,0 điểm; xếp loại Khá: 6,5 điểm; xếp loại Trung bình: 5,0 điểm.

+ Điểm cộng thêm: Thực hiện theo mục II.4.b.

- Cách xét tuyển:

Bước 1: Tuyển thẳng những thí sinh đủ điều kiện.

Bước 2: Căn cứ Tổng điểm xét tuyển, xét từ cao xuống thấp để tuyển đủ chỉ tiêu.

6. Thời gian

Tổ chức thi trước ngày 05/6/2024.

III. TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 PHỔ THÔNG DTNT TỈNH

1. Phương thức

Kết hợp thi tuyển với xét tuyển.

2. Chỉ tiêu, địa bàn

a) Chỉ tiêu: 140 học sinh.

b) Địa bàn: Theo Hướng dẫn tuyển sinh năm học 2024-2025 của Sở GDĐT.

3. Nguyện vọng

Mỗi thí sinh được đồng thời đăng ký tối đa 02 (hai) nguyện vọng theo thứ tự ưu tiên như sau:

a) Nguyện vọng 1 (bắt buộc): Đăng ký dự tuyển vào Trường Phổ thông DTNT tỉnh.

b) Nguyện vọng 2: Đăng ký dự tuyển vào một trường công lập khác có cấp học THPT.

4. Tuyển thẳng, ưu tiên, miễn thi

a) Tuyển thẳng: 

- Thí sinh là người dân tộc thiểu số rất ít người theo quy định của Chính phủ.

- Học sinh thuộc đối tượng sau đoạt giải cấp quốc gia trở lên về: văn hóa; văn nghệ; thể dục thể thao; cuộc thi khoa học, kỹ thuật dành cho học sinh THCS và THPT được tuyển thẳng:

+ Là người dân tộc thiểu số mà bản thân và cha hoặc mẹ hoặc người giám hộ thường trú từ 36 tháng liên tục trở lên tính đến ngày đăng ký tuyển sinh tại: xã, phường, thị trấn khu vực III và thôn đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo theo quy định của cấp có thẩm quyền; xã, phường, thị trấn khu vực II và khu vực I vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi theo quy định của cấp có thẩm quyền.

+ Là người dân tộc thiểu số rất ít người theo quy định của Chính phủ.

+ Là người dân tộc Kinh mà bản thân và cha hoặc mẹ hoặc người giám hộ thường trú từ 36 tháng liên tục trở lên tính đến ngày đăng ký tuyển sinh tại các thôn, xã đặc biệt khó khăn.

- Học sinh là người dân tộc thiểu số đoạt giải Khuyến khích trở lên trong Kỳ thi học sinh giỏi văn hóa lớp 9 THCS cấp tỉnh của tỉnh Quảng Trị.

b) Ưu tiên: Thực hiện theo mục II.5.b.

c) Miễn thi: Thí sinh được quyền đăng ký miễn thi và được tính điểm để tham gia xét tuyển khi có một trong các chứng chỉ tại Phụ lục kèm theo.

6. Tổ chức tuyển sinh

Thực hiện như tuyển sinh vào các trường công lập có cấp học THPT.

7. Thời gian

Tổ chức thi trước ngày 05/6/2024.

Theo TTHN

Tham Gia Group 2K9 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com, cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Viết bình luận: Phương án tuyển sinh vào lớp 10 tỉnh Quảng Trị năm 2024

  •  
Ôn thi vào 10 - Tuyensinh247