Quy định tuyển thẳng Đại học Hùng Vương năm 2015

Trường Đại học Hùng Vương quy định các đối tượng tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển và xét tuyển vào Trường Đại học Hùng Vương năm 2015, cụ thể như sau:

1. Đối tượng tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển và xét tuyển
Đối tượng tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển, xét tuyển theo các quy định tại Điều 7 của Quy chế tuyển sinh năm 2015.
2. Ngành đăng ký tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển 
- Căn cứ Phụ lục số 4, phụ lục số 5 của Công văn 1988, Trường Đại học Hùng Vương quy định danh mục ngành đăng ký tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển đối với thí sinh đoạt giải nhất, nhì, ba trong Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia THPT như sau:

Quy dinh tuyen thang Dai hoc Hung Vuong nam 2015

- Đối với thí sinh đoạt giải trong hội thi khoa học kỹ thuật do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức. Nhà trường căn cứ vào kết quả dự án đề tài nghiên cứu khoa học kỹ thuật, ngành thí sinh đăng ký xét tuyển thẳng, Hiệu trưởng xem xét và quyết định.
- Chỉ tiêu: Nhà trường dành 5% chỉ tiêu của từng ngành.
3. Xét tuyển đối với thí sinh thường trú tại vùng khó khăn
- Thí sinh có hộ khẩu thường trú từ 3 năm trở lên, học 3 năm và tốt nghiệp THPT tại các huyện nghèo (học sinh học phổ thông dân tộc nội trú tính theo hộ khẩu thường trú), tính đến ngày nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển theo quy định tại Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 62 huyện nghèo và Quyết định số 293/QĐ-TTg ngày 05/02/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách trung ương cho 23 huyện có tỷ lệ hộ nghèo cao được áp dụng cơ chế, chính sách đầu tư cơ sở hạ tầng theo quy định của Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 62 huyện nghèo; thí sinh là người dân tộc rất ít người theo quy định tại Đề án phát triển giáo dục đối với các dân tộc rất ít người giai đoạn 2010 - 2015 theo Quyết định số 2123/QĐ-TTg ngày 22 tháng 11 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ và thí sinh 20 huyện nghèo biên giới, hải đảo thuộc khu vực Tây Nam Bộ. 
- Các thí sinh này được xét tuyển vào học các ngành ngoài sư phạm. Sau khi nhập học, những thí sinh này được học dự bị 1 năm và phải đạt kết quả theo quy định mới được xét tuyển vào học chính thức. Chương trình bổ sung kiến thức do Hiệu trưởng Trường Đại học Hùng Vương qui định.
- Chỉ tiêu: Nhà trường dành 5% chỉ tiêu của từng ngành.
4. Xét tuyển đối với thí sinh khuyết tật
Nhà trường thực hiện theo điểm g, khoản 2, Điều 7 của Quy chế tuyển sinh năm 2015. Thí sinh phải có đầy đủ hồ sơ học tập, hồ sơ sức khỏe có xác nhận của cơ sở y tế có thẩm quyền. Sau khi Hội đồng tuyển sinh kiểm tra tình trạng sức khỏe yêu cầu của ngành học mà thí sinh đăng ký, Hiệu trưởng Nhà trường xem xét và quyết định cho vào học.
5. Xét tuyển đối với thí sinh là người nước ngoài
Nhà trường thực hiện theo quy định tại điểm h, khoản 2, Điều 7 của Quy chế tuyển sinh năm 2015. Căn cứ kết quả học tập Trung học phổ thông của thí sinh, kết quả kiểm tra kiến thức và tiếng Việt, Hiệu trưởng Nhà trường xem xét, quyết định cho vào học.
6. Hồ sơ đăng ký tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển và xét tuyển 
6.1. Hồ sơ đăng ký tuyển thẳng
Thí sinh đăng ký tuyển thẳng làm một bộ hồ sơ gửi về sở giáo dục và đào tạo trước ngày 25/5/2015. Hồ sơ gồm:
a) Phiếu đăng ký tuyển thẳng (Theo mẫu kèm theo Công văn 1988);
b) Bản sao hợp lệ: chứng nhận là thành viên tham dự kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia dự thi Olympic khu vực và quốc tế hoặc chứng nhận là thành viên đội tuyển tham dự cuộc thi Khoa học kỹ thuật quốc tế (có tên trong danh sách của Bộ GDĐT); Giấy chứng nhận đoạt giải Kỳ thi chọn HSG quốc gia; Giấy chứng nhận đoạt giải Cuộc thi Khoa học kỹ thuật quốc gia và Giấy chứng nhận đoạt giải quốc tế về thể dục thể thao, năng khiếu nghệ thuật và giấy chứng nhận các đối tượng ưu tiên tuyển thẳng khác;
c) Hai phong bì đã dán tem và ghi rõ họ tên, địa chỉ liên lạc, số điện thoại của thí sinh; hai ảnh chân dung cỡ 4 x 6.
6.2. Hồ sơ đăng ký ưu tiên xét tuyển
Thí sinh nộp hồ sơ đăng ký ưu tiên xét tuyển cần nộp hồ sơ đăng ký dự thi THPT quốc gia trong thời hạn từ ngày 01 tháng 4 đến hết ngày 30 tháng 4 năm 2015.
Sau khi có kết quả thi, nộp hồ sơ đăng ký ưu tiên xét tuyển vào trường theo lịch tuyển sinh của Bộ. Hồ sơ đăng ký ưu tiên xét tuyển gồm:
a) Hồ sơ đăng ký xét tuyển quy định tại khoản 3 Điều 13 của Quy chế tuyển sinh;
b) Phiếu đăng ký ưu tiên xét tuyển (Theo mẫu kèm theo Công văn 1988);
c) Giấy chứng nhận đoạt giải Kỳ thi chọn HSG quốc gia; Giấy chứng nhận đoạt giải Cuộc thi Khoa học kỹ thuật quốc gia, quốc tế; Giấy chứng nhận đoạt giải quốc tế về thể dục thể thao, năng khiếu nghệ thuật.
6.3. Hồ sơ đăng ký xét tuyển 
Thí sinh thuộc đối tượng xét tuyển, nộp hồ sơ về Sở giáo dục và đào tạo trước ngày 25/5/2015. Hồ sơ gồm:
a) Phiếu đăng ký xét tuyển thẳng (Theo mẫu kèm theo Công văn 1988);
b) Bản sao hợp lệ học bạ 3 năm học trung học phổ thông;
c) Hai phong bì đã dán tem và ghi rõ họ tên, địa chỉ liên lạc, số điện thoại của thí sinh; hai ảnh chân dung cỡ 4 x 6;
đ) Bản sao hợp lệ hộ khẩu thường trú;
Tất cả các đối tượng trên khi trúng tuyển và về trường nhập học, phải nộp các giấy tờ quy định tại khoản 3 Điều 14 của Quy chế tuyển sinh năm 2015.

Nguồn: Đại học Hùng Vương

Viết bình luận: Quy định tuyển thẳng Đại học Hùng Vương năm 2015

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!