Quy định tuyển thẳng Đại học Thủ Dầu Một năm 2015

Trường Đại học Thủ Dầu Một thông báo về việc tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển và xét tuyển thẳng vào đại học, cao đẳng năm 2015 như sau:

I. ĐỐI TƯỢNG TUYỂN THẲNG, ƯU TIÊN XÉT TUYỂN VÀ XÉT TUYỂN THẲNG

1. Đối tượng tuyển thẳng:

- Anh hùng lao động, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến, Chiến sĩ thi đua toàn quốc đã tốt nghiệp trung học;

- Người đã trúng tuyển vào Trường đại học Thủ Dầu Một, nhưng ngay năm đó có lệnh điều động đi nghĩa vụ quân sự hoặc đi thanh niên xung phong tập trung nay đã hoàn thành nghĩa vụ, được phục viên, xuất ngũ mà chưa được nhận vào học ở một trường lớp chính quy dài hạn nào, được từ cấp trung đoàn trong quân đội hoặc Tổng đội thanh niên xung phong giới thiệu, nếu có đủ các điều kiện và tiêu chuẩn về sức khoẻ, có đầy đủ các giấy tờ hợp lệ thì được xem xét nhận vào học. Nếu việc học tập bị gián đoạn từ 3 năm trở lên và các đối tượng được tuyển thẳng có nguyện vọng, thì được xem xét giới thiệu vào các trường, lớp dự bị để ôn tập trước khi vào học chính thức;

- Thí sinh tham dự kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế, trong đội tuyển quốc gia dự Cuộc thi khoa học, kĩ thuật quốc tế đã tốt nghiệp trung học được tuyển thẳng vào ĐH theo ngành phù hợp với môn thi hoặc nội dung đề tài dự thi của thí sinh. Thí sinh trong đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế, dự Cuộc thi khoa học, kĩ thuật quốc tế nếu chưa tốt nghiệp trung học sẽ được bảo lưu sau khi tốt nghiệp trung học;

- Thí sinh đoạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia; thí sinh đoạt giải nhất, nhì, ba trong Cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia, đã tốt nghiệp trung học, được tuyển thẳng vào ĐH theo đúng ngành hoặc ngành gần của môn mà thí sinh đã đoạt giải.

Thí sinh đoạt giải khuyến khích trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia; thí sinh đoạt giải khuyến khích trong Cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia, đã tốt nghiệp trung học, được tuyển thẳng vào CĐ theo đúng ngành hoặc ngành gần của môn mà thí sinh đã đoạt giải.

Thí sinh đoạt giải trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia, đoạt giải trong Cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia, nếu chưa tốt nghiệp trung học được bảo lưu sau khi tốt nghiệp trung học.

- Đối với thí sinh là người khuyết tật đặc biệt nặng có giấy xác nhận khuyết tật của cơ quan có thẩm quyền cấp theo quy định: Trường căn cứ vào kết quả học tập THPT của học sinh (học bạ), tình trạng sức khỏe và yêu cầu của ngành đào tạo để xem xét, quyết định cho vào học.

- Đối với thí sinh là người nước ngoài, có nguyện vọng học tại trường đại học Thủ Dầu Một, trường sẽ căn cứ kết quả học tập trung học phổ thông của học sinh (bảng điểm), kết quả kiểm tra kiến thức và tiếng Việt theo quy định của trường để xem xét, quyết định cho vào học.

- Người có bằng trung cấp loại giỏi trở lên và người có bằng trung cấp loại khá có ít nhất 02 năm làm việc theo chuyên ngành hoặc nghề đã được đào tạo, (đáp ứng quy định tại khoản 1 Điều 6 của Quy chế tuyển sinh ĐH-CĐ chính quy năm 2015) được tuyển thẳng vào cùng chuyên ngành trình độ cao đẳng.

- Người có bằng tốt nghiệp trung cấp đạt một trong các giải nhất, nhì, ba tại các kỳ thi tay nghề quốc gia, (đáp ứng quy định tại khoản 1 Điều 6 của Quy chế tuyển sinh ĐH-CĐ chính quy năm 2015) được tuyển thẳng vào các ngành cao đẳng để học ngành, nghề phù hợp với nghề đã đoạt giải.

2. Đối tượng ưu tiên xét tuyển:

- Đối với thí sinh đoạt giải trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia, đoạt giải trong Cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia và đã tốt nghiệp trung học, sau khi hoàn thành kỳ thi THPT quốc gia, có kết quả thi đáp ứng tiêu chí đảm bảo chất lượng đầu vào do Bộ GDĐT quy định, Trường xem xét, quyết định cho vào học.

3. Đối tượng xét tuyển thẳng:

- Thí sinh có hộ khẩu thường trú từ 3 năm trở lên, học 3 năm và tốt nghiệp THPT tại các huyện nghèo (học sinh học phổ thông dân tộc nội trú tính theo hộ khẩu thường trú), tính đến ngày nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển theo quy định tại Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 62 huyện nghèo và Quyết định số 293/QĐ-TTg ngày 05/02/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách trung ương cho 23 huyện có tỷ lệ hộ nghèo cao được áp dụng cơ chế, chính sách đầu tư cơ sở hạ tầng theo quy định của Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 62 huyện nghèo; thí sinh là người dân tộc rất ít người theo quy định tại Đề án phát triển giáo dục đối với các dân tộc rất ít người giai đoạn 2010 - 2015 theo Quyết định số 2123/QĐ-TTg ngày 22 tháng 11 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ và thí sinh 20 huyện nghèo biên giới, hải đảo thuộc khu vực Tây Nam Bộ.

Những thí sinh này phải học bổ sung kiến thức 1 năm học trước khi vào học chính thức. Chương trình bổ sung kiến thức do Hiệu trưởng trường quy định.

Tiêu chuẩn xét tuyển thẳng dựa vào kết quả học tập năm lớp 10, 11, 12 và kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông cụ thể như sau:

+ Kết quả xếp loại học tập năm lớp 10: đạt loại Khá trở lên

+ Kết quả xếp loại học tập năm lớp 11: đạt loại Khá trở lên

+ Kết quả xếp loại học tập năm lớp 12: đạt loại Khá trở lên

+ Xếp loại tốt nghiệp THPT: đạt loại Giỏi trở lên

Ghi chú:

- Đối với thí sinh đoạt giải trong kì thi chọn học sinh giỏi quốc gia:

+ Được tuyển thẳng vào đại học các ngành đúng hoặc ngành gần với môn thí sinh đoạt giải (phụ lục số 04; phụ lục số 05).

- Đối với thí sinh đoạt giải cuộc Hội thi khoa học kĩ quốc gia:

+ Căn cứ vào kết quả dự án, đề tài nghiên cứu khoa học kĩ thuật của thí sinh đoạt giải và danh mục các ngành đúng, ngành gần quy định tại (phụ lục số 04; phụ lục số 05) , Trường Đại học Thủ Dầu Một sẽ xem xét tuyển thẳng vào ngành học phù hợp với kết quả dự án hoặc đề tài mà thí sinh đoạt giải.  

II. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ TUYỂN THẲNG, ƯU TIÊN XÉT TUYỂN VÀ XÉT TUYỂN THẲNG

1. Hồ sơ đăng ký tuyển thẳng:

a) Phiếu đăng ký tuyển thẳng (phụ lục số 01);

b) Bản sao hợp lệ: Giấy chứng nhận là thành viên tham kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia dự thi Olympic khu vực và quốc tế hoặc chứng nhận là thành viên đội tuyển dự cuộc thi Khoa học kỹ thuật quốc tế (có tên trong danh sách của Bộ GDĐT); Giấy chứng nhận đoạt giải trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia; Giấy chứng nhận đoạt giải Cuộc thi Khoa học kỹ thuật quốc gia và giấy chứng nhận các đối tượng ưu tiên tuyển thẳng khác;

c) Hai phong bì đã dán tem và ghi rõ họ tên, địa chỉ liên lạc, số điện thoại của thí sinh; hai ảnh chân dung cỡ 4 x 6.

2. Hồ sơ đăng ký ưu tiên xét tuyển:

a) Phiếu đăng ký ưu tiên xét tuyển (phụ lục số 02);

b) Giấy chứng nhận đoạt giải Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia; Giấy chứng nhận đoạt giải Cuộc thi Khoa học kỹ thuật quốc gia, quốc tế.

3. Hồ sơ đăng ký xét tuyển thẳng:

a) Phiếu đăng ký xét tuyển thẳng (phụ lục số 03);

b) Bản sao hợp lệ học bạ 3 năm học trung học phổ thông;

c) Giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT năm 2014; d) Hai phong bì đã dán tem và ghi rõ họ tên, địa chỉ liên lạc, số điện thoại của thí sinh; hai ảnh chân dung cỡ 4 x 6;

đ) Bản sao hợp lệ hộ khẩu thường trú.

III. LỆ PHÍ XÉT TUYỂN

Lệ phí tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển thẳng và đăng ký xét tuyển là 30.000đ /thí sinh/hồ sơ (trong đó nộp cho sở giáo dục và đào tạo 20.000 đồng, nộp cho trường khi đến nhập học 10.000 đồng).

IV. THỜI GIAN ĐĂNG KÝ

1. Thời gian đăng ký tuyển thẳng: Thí sinh đăng ký tuyển thẳng làm hồ sơ gửi về Sở giáo dục và đào tạo trước ngày 25/5/2015.

2. Thời gian đăng ký ưu tiên xét tuyển: theo quy định tại công văn số 1988/BGDĐTKTKĐCLGD về hướng dẫn tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển vào đại học, cao đẳng năm 2015.

3. Thời gian đăng ký xét tuyển thẳng: Thí sinh nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển gửi về Sở giáo dục và đào tạo trước ngày 25/5/2015.

V. ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ Trường Đại học Thủ Dầu Một Số 6, đường Trần Văn Ơn, phường Phú Hòa, TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

Điện thoại: (0650) 3835677 – (0650) 3844340.

E-mail: tuyensinh@tdmu.edu.vn.

Website: http://www.tdmu.edu.vn

Nguồn: Đại học Thủ Dầu Một

Viết bình luận: Quy định tuyển thẳng Đại học Thủ Dầu Một năm 2015

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!