Quy định tuyển thẳng học sinh THPT chuyên vào Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2015

Trường Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2015 tuyển thẳng những học sinh THPT chuyên khi có 1 trong những yếu tố sau: Đạt giải chính thức trong các kỳ thi Olympic hoặc các cuộc thi sáng tạo khoa học kỹ thuật khu vực, quốc tế;...

1. Phạm vi điều chỉnh

- Quy định này quy định về các cơ chế đặc thù cho học sinh thuộc hệ chuyên của trường trung học phổ thông (THPT) chuyên thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) bao gồm: Xét tuyển thẳng vào bậc đại học thuộc ĐHQGHN; miễn học, học tích lũy trước các tín chỉ ở bậc đại học. Quy định này cũng quy định việc xét tuyển thẳng học sinh thuộc hệ chuyên của một số trường THPT chuyên không thuộc ĐHQGHN vào bậc đại học thuộc ĐHQGHN;

- Quy định này quy định điều kiện xét tuyển thẳng cho học sinh Trung học cơ sở (THCS) dự tuyển vào các trường THPT chuyên thuộc ĐHQGHN;

2. Đối tượng áp dụng

Quy định này áp dụng đối với các trường THPT chuyên và các đơn vị đào tạo đại học thuộc ĐHQGHN.

3. Tuyển thẳng vào bậc đại học đối với học sinh THPT chuyên thuộc ĐHQGHN

Đối với học sinh THPT chuyên thuộc ĐHQGHN được xét tuyển thẳng vào bậc đại học trong ĐHQGHN cần đáp ứng các tiêu chí sau:

Học sinh đáp ứng một trong các tiêu chí sau:

a)    Đạt giải chính thức trong các kỳ thi Olympic hoặc các cuộc thi sáng tạo khoa học kỹ thuật khu vực, quốc tế;

b)   Là thành viên chính thức đội tuyển dự thi Olympic hoặc các cuộc thi sáng tạo khoa học kỹ thuật khu vực, quốc tế;

c)     Đạt giải chính thức trong kỳ thi chọn học sinh giỏi bậc THPT cấp ĐHQGHN;

d)     Đạt giải chính thức trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia hoặc các cuộc thi sáng tạo khoa học kỹ thuật quốc gia;

e)    Đạt giải chính thức trong kỳ thi Olimpic chuyên Khoa học tự nhiên bậc THPT được tổ chức hàng năm;

g)    Là thành viên chính thức của đội tuyển tham dự kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia hoặc các cuộc thi sáng tạo khoa học kỹ thuật quốc gia;

h)   Đạt danh hiệu học sinh giỏi từng năm học trong cả 3 năm THPT;

- Ngoài các tiêu chí trên học sinh phải đáp ứng các tiêu chí sau:

a)   Có hạnh kiểm 3 năm học THPT đạt loại Tốt; học sinh đạt một trong các tiêu chí quy định tại mục a, b, c, d, e, g khoản 1 điều này phải đỗ tốt nghiệp THPT; học sinh chỉ đạt tiêu chí quy định tại mục h, khoản 1 điều này phải đỗ tốt nghiệp THPT loại Giỏi trờ lên.

b)   Học sinh đạt một trong các tiêu chí quy định tại mục a, b, c, d, e, g khoản 1 điều này trong các năm học ở bậc THPT được bảo lưu kết quả khi xét tuyển thẳng vào bậc đại học ở ĐHQGHN.

Quy dinh tuyen thang hoc sinh THPT chuyen vao Dai hoc Quoc gia Ha Noi nam 2015

Tuyển thẳng thí sinh trường chuyên vào ĐH Quốc gia Hà Nội năm 2015

4. Tuyển thẳng học sinh một số trường THPT chuyên không thuộc ĐHQGHN vào bậc đại học ở ĐHQGHN

Đổi với học sinh của một số trường THPT chuyên không thuộc ĐHQGHN được tham gia xét tuyển thẳng vào bậc đại học ở các đơn vị đào tạo của ĐHQGHN nếu đáp ứng các tiêu chí như sau:

- Đảm bảo tiêu chí quy định tại mục 3

- Đáp ứng đầy đủ các tiêu chí sau:

a)  Học sinh thuộc trường THPT chuyên có trong danh sách các trường THPT chuyên được ĐHQGHN phân bổ chỉ tiêu tuyển thẳng;

b)  Học sinh có tên trong danh sách xếp theo thứ tự ưu tiên kèm theo hồ sơ và công văn của hiệu trưởng trường THPT chuyên đề nghị các đom vị đào tạo ữong ĐHQGHN xem xét, tuyển thẳng.

5. Quy trình xét tuyển thẳng học sinh một số trường THPT chuyên không thuộc ĐHQGHN vào bậc đại học ở ĐHQGHN

Hàng năm, hiệu trưởng các trường THPT chuyên không thuộc ĐHQGHN có công văn đề nghị ĐHQGHN cấp chỉ tiêu xét tuyển thẳng.

Giám đốc ĐHQGHN xem xét quyết định phân bổ chi tiêu tuyển thẳng cho một số trường THPT chuyên không thuộc ĐHQGHN.

Các đơn vị đào tạo đại học thuộc ĐHQGHN tiếp nhận hồ sơ tổ chức thẩm định, xét tuyển và trình ĐHQGHN phê duyệt danh sách trúng tuyển theo chi tiêụ đã được Giám đốc ĐHQGHN phân bổ.

6. Tiêu chí cụ thể của từng ngành xét tuyển thẳng

- Xét tuyển thẳng vào ngành đào tạo đại học đúng môn chuyên:

Đối với học sinh THPT chuyên ở môn học hoặc đạt thành tích ở môn học, lĩnh vực nào thì được ưu tiên xét tuyển thẳng vào học chương trình đào tạo đại học ngành đó khi đạt các tiêu chí xét tuyển. Danh sách các chương trình đào tạo đại học này do các đơn vị đào tạo xây dựng, đề nghị và được ĐHQGHN phê duyệt hàng năm.

- Xét tuyển thẳng vào ngành đào tạo đại học không đúng môn chuyên:

Học sinh THPT đăng ký xét tuyển các ngành đào tạo đại học không đúng ngành, lĩnh vực môn chuyên được đơn vị đào tạo có ngành đào tạo đăng ký tuyển thẳng lấy từ cao xuống thấp cho đến hết chỉ tiêu tuyển thẳng được ĐHQGHN phân bổ

Hồ sơ dự tuyển được đánh giá theo các nguyên tắc chính như sau:

a)  Các thành tích, giải thưởng trong học tập và nghiên cửu khoa học;

b)   Môn chuyên, lĩnh vực đạt thành tích phù hợp với khối thi vào các ngành đào tạo đại học;

c)  Môn chuyên, lĩnh vực đạt thành tích có cùng khối thi tuyển;

d)  Kết quả học lực ở THPT;

e)   Các thành tích đặc biệt khác;

g)   Kết quả học tập môn học liên quan đến ngành học;

h)   Các đơn vị đào tạo có thể bổ sung thêm các tiêu chí xét tuyển để phù hợp với thực tế và yêu cầu đào tạo của đơn vị. Những tiêu chí này phải được ĐHQGHN xem xét, phê duyệt trước khi công bố xét tuyển.

7. Chỉ tiêu và kế hoạch xét tuyển

- Không hạn chế chỉ tiêu tuyển thẳng vào các ngành đào tạo đại học đúng môn chuyên, đúng lĩnh vực mà học sinh đạt thành tích.

- Giám đốc ĐHQGHN ra quyết định phân bổ chỉ tiêu cho các đơn vị đào tạo đại học thuộc ĐHQGHN để tuyển thẳng học sinh THPT chuyên .

- Giám đốc ĐHQGHN ra quyết định phân bổ chỉ tiêu tuyển thẳng cho học sinh các trường THPT chuyên không thuộc ĐHQGHN được tuyển thẳng vào các ngành đào tạo đại học cụ thể thuộc ĐHQGHN.

- Trước ngày 15 tháng 01 hàng năm, các đơn vị đào tạo xác định tiêu chí xét tuyển và báo cáo ĐHQGHN để Giám đốc ĐHQGHN xem xét và quyết định, thông báo cho các đơn vị có liên quan.

- Hồ sơ của các ứng viên đề nghị xét tuyển thẳng phải được gửi về các đơn vị đào tạo trước ngày 15 tháng 04 hàng năm.

- Trước ngày 30 tháng 04 hàng năm, căn cứ kết quả 5 học kỳ tại bậc THPT, đơn vị đào tạo xét duyệt, trình ĐHQGHN phê duyệt và thông báo danh sách thí sinh trúng tuyển đợt 1 đồng thời tổ chức cho học sinh không trúng tuyển được đăng ký xét tuyển lần 2 vào các ngành đào tạo còn chỉ tiêu.

- Trong tháng 5 hàng năm, căn cứ kết quà 5 học kỳ tại bậc THPT, đơn vị đào tạo xét duyệt, trình ĐHQGHN phê duyệt thông báo danh sách thí sinh trúng tuyển đợt2.

- Trước ngày 30 tháng 05 hàng năm, đơn vị đào tạo thông báo cho các học sinh trúng tuyển các yêu cầu học sinh cần hoàn thiện hồ sơ xét tuyển thẳng.

- Đơn vị đào tạo yêu cầu thí sinh hoàn thiện hồ sơ (trong đó có việc bổ sung kết quả học tập của học kỳ cuối và kết quả thi tốt nghiệp THPT). Loại ra khỏi danh sách trúng tuyển những học sinh không đảm bảo các điều kiện theo quy định, lên danh sách và tập hợp hồ sơ trúng tuyển gửi về ĐHQGHN (qua Ban Đào tạo) trước ngày 20 tháng 06 hàng năm để ĐHQGHN tổ chức thẩm định và phê duyệt, công bố kết quả trước ngày 30 tháng 06 hàng năm.

Nguồn Đại học Quốc gia Hà Nội

1 bình luận: Quy định tuyển thẳng học sinh THPT chuyên vào Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2015

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!