Thời gian phúc khảo bài thi đại học năm 2014

Theo quy định năm nay các trường ĐH sẽ chỉ nhận đơn phúc khảo chấm thi trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày công bố điểm thi.

Thời gian trả lời phúc khảo chậm nhất là 15 ngày kể từ ngày hết hạn nhận đơn. Không phúc khảo các môn năng khiếu.

Thí sinh nộp đơn xin phúc khảo phải nộp lệ phí theo quy định của trường. Nếu sau khi phúc khảo phải sửa điểm theo quy định thì Hội đồng tuyển sinh hoàn lại khoản lệ phí này cho thí sinh.

Việc phúc khảo mỗi bài thi do 2 cán bộ chấm thi thực hiện riêng biệt, trực tiếp trên bài làm của thí sinh bằng mực có mầu khác.

Xử lý bài thi sau phúc khảo

Các bài thi sau khi phúc khảo được ban Thư ký xử lý như sau: Nếu kết quả 2 lần chấm phúc khảo giống nhau thì giao bài thi cho Trưởng ban phúc khảo ký xác nhận điểm chính thức.

Nếu kết quả 2 lần chấm phúc khảo có sự chênh lệch thì rút bài thi giao cho Trưởng ban phúc khảo tổ chức chấm lần thứ ba trực tiếp trên bài làm của thí sinh bằng mực màu khác.

Nếu kết quả của 2 trong 3 lần phúc khảo giống nhau thì lấy điểm giống nhau làm điểm chính thức. Nếu kết quả của cả ba lần chấm lệch nhau thì Trưởng ban phúc khảo lấy điểm trung bình cộng của 3 lần chấm làm điểm chính thức rồi ký tên xác nhận.

Trong trường hợp phúc khảo bài thi mà thí sinh chuyển từ diện không trúng tuyển thành trúng tuyển (và ngược lại) hoặc lệch nhau từ 0,5 điểm trở lên thì Hội đồng tuyển sinh phải tổ chức đối thoại trực tiếp giữa các cán bộ chấm thi đợt đầu và cán bộ phúc khảo (có ghi biên bản) đối với các bài thi của thí sinh có sự điều chỉnh điểm.

Nếu Hội đồng tuyển sinh trường khẳng định chấm thi đợt đầu sai tới mức phải điều chỉnh điểm thì Hội đồng tuyển sinh trường công bố công khai danh sách cán bộ chấm thi đợt đầu để rút kinh nghiệm hoặc nếu thấy có biểu hiện tiêu cực thì xử lý theo quy định.

Điểm phúc khảo sau khi đối thoại giữa hai cặp chấm và được Trưởng ban Phúc khảo trình Chủ tịch HĐTS ký duyệt là điểm chính thức của bài thi.

Thoi gian phuc khao bai thi dai hoc nam 2014

Năm 2014 sẽ chỉ nhận đơn phúc khảo bài thi trong vòng 15 ngày

Điều chỉnh điểm bài thi

Sau khi công bố điểm thi nếu phát hiện có sự nhầm lẫn hay sai sót về điểm bài thi, ban Phúc khảo phải xem xét và chỉ điều chỉnh lại điểm bài thi (lên hoặc xuống) trong các trường hợp sau:

Cộng hoặc ghi điểm vào biên bản chấm thi không chính xác; thất lạc bài thi nay tìm thấy hoặc thiếu bài thi do lỗi của Hội đồng tuyển sinh trường nay đã được thi bổ sung và chấm xong;

Điểm phúc khảo đã được Trưởng ban phúc khảo ký xác nhận là điểm chính thức hoặc đã được Trưởng ban phúc khảo trình Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh ký duyệt sau khi đối thoại giữa hai cặp chấm.

Điểm được điều chỉnh do Trưởng ban phúc khảo trình Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh quyết định, sau đó báo cáo Bộ GD&ĐT và thông báo cho các Sở GD&ĐT tỉnh, thành phố và thí sinh.

Kiểm tra kết quả phúc khảo

Sau khi nhận được báo cáo kết quả phúc khảo của Hội đồng tuyển sinh trường, nếu xét thấy cần thiết, Bộ GD&ĐT thành lập Hội đồng kiểm tra kết quả phúc khảo.

Hội đồng kiểm tra kết quả phúc khảo của Bộ GD&ĐT do Cục trưởng Cục KT&KĐCLGD làm Chủ tịch, Phó Cục trưởng CKT&KĐCLGD được phân công theo dõi công tác tuyển sinh làm Phó Chủ tịch và một số thành viên là những cán bộ khoa học có trình độ chuyên môn cao, không công tác tại trường có bài thi cần kiểm tra.

Hội đồng kiểm tra kết quả phúc khảo của Bộ GD&ĐT có thẩm quyền quyết định cuối cùng về điểm chính thức của bài thi.

Việc đối thoại giữa Hội đồng kiểm tra phúc khảo với người chấm sơ khảo, phúc khảo do Bộ trưởng Bộ GD&ĐT quyết định.

Theo Lập Phương - Giáo dục thời đại

Viết bình luận: Thời gian phúc khảo bài thi đại học năm 2014

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!