Thi Tốt nghiệp THPT năm 2022 sẽ như thế nào?

Thi THPT quốc gia 2022 sẽ thi bao nhiêu môn, thi theo hình thức nào, các trường có tổ chức thi riêng không? Thí sinh xem chi tiết trong bài.

Ngày 23/9, Tại cuộc họp của Hội đồng Quốc gia Giáo dục và Phát triển Nhân lực dưới sự chủ trì của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Hữu Độ đã báo cáo với Hội đồng về tình hình thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm năm học 2019 – 2020 cũng như định hướng nhiệm vụ năm học 2020 – 2021 và các năm tiếp theo. 

Theo đó, từ năm 2022, tổ chức thi cơ bản như năm 2020, từng bước triển khai thi trên máy tính (các địa phương đủ điều kiện) và giao các địa phương đủ điều kiện xây dựng và sử dụng ngân hàng câu hỏi để thi phù hợp với điều kiện của địa phương.

Cụ thể như sau:

Để đảm bảo sự thống nhất trong đánh giá trên toàn quốc, Bộ tiếp tục tổ chức xây dựng, cung cấp đề thi cho các địa phương. Đồng thời, có quy định về ma trận/cấu trúc đề thi, ngân hàng câu hỏi, quy trình thực hiện và giải pháp hỗ trợ các địa phương xây dựng ngân hàng câu hỏi thi để có đủ điều kiện chủ trì ra đề thi các năm sau.

Nội dung thi nằm trong chương trình THPT hiện hành, chủ yếu là chương trình lớp 12. Hình thức tổ chức thi kết hợp cả hình thức thi trên giấy và thi trên máy tính.

Các bài thi gồm:

-   3 bài thi độc lập (Toán, Ngữ Văn, Ngoại ngữ);

-   1 bài thi tổ hợp Khoa học tự nhiêm gồm các môn Vật lý, Hóa học, Sinh học;

-   1 bài thi Khoa học Xã hội gồm tổ hợp các môn Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân đối với thí sinh THPT (đối với thí sinh GDTX thì gồm các môn Lịch sử, Địa lý).

Hình thức thi kết hợp cả hình thức thi trên giấy (theo phương thức tổ chức thi tốt nghiệp THPT năm 2020) lẫn thi trên máy tính.

Từng bước triển khai thi trên máy tính đối với các địa phương đủ điều kiệnCác địa phương được khuyến khích tổ chức thi trên máy tính khi đáp ứng đầy đủ các yêu cầu, điều kiện: ngân hàng câu hỏi, nhân lực, thiết bị, quy trình… theo các quy định của Bộ GD&ĐT và thí sinh đã được làm quen với hình thức thi trên máy tính. Thi trên máy tính phải được tính toán để đảm bảo các yêu cầu tương quan với thi trên giấy và thí sinh có thể được dự thi một số lần trong năm.

Theo TTHN

Viết bình luận: Thi Tốt nghiệp THPT năm 2022 sẽ như thế nào?

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!