Thi tuyển và phỏng vấn Ngân hàng SHB

Tổng hợp câu hỏi,đề thi thường gặp khi thi tuyển vào Ngân hàng SHB.

1. Nguyên tắc luân chuyển chứng từ thu chi tiền mặt
2. Tại sao hạch toán lãi phải dự thu dự chi mà ko phải theo thực thu thực chi.
3.Các kĩ năng cần có của 1 GDV.
4.Nêu ví dụ các loại tiền gửi phải tính dự trữ bắt buộc.
5.Một người muốn rút tiền trước kì hạn nhưng ngân hàng đó ko cho phép. nêu các cách để ng đó có thể rút tiền.
6.Bảo hiểm tiền gửi áp dụng cho những loại tiền nào? Cơ quan bảo hiểm sẽ thu bồi thường tối đa bao nhiêu tiền cho 1 khách hàng. Công ty có thuộc đối tượng đc bảo hiểm tiền gửi không ?
7. Khi phát hiện tiền giả, GDV phải làm gì.
8.Ngân hàng có thể cho vay tối đa bao nhiêu vốn tự có?
9.1 người đến đề nghị ngân hàng bán usd, trường hợp nào thì ngân hàng có thể bán usd?
10. Theo QD493, có mấy loại dự phòng RR? Phân loại nợ thành mấy nhóm?
11. Ngày 1/2/07, 1 ng gửi tiền kì hạn 12 tháng với lãi suất là 0,8%. nhưng đến 11/5/07 thì ng đó rút trước hạn. ngân hàng cho phép tính lãi suất 3 tháng là 0,6%  nhưng khoản đủ 3 tháng và lãi suất ko kì hạn là 0,3% với số còn lại. Hỏi số lãi người này đc hưởng.
12. Tính chất thanh toán của thẻ ghi nợ, thẻ tín dụng.
13. Ngân hàng cho vay từ ngày 16/09/08. Tính số ngày tính lãi vay từ ngày cv đến hết ngày 31/12/08
14.Nêu các loại thanh toán ko dùng tiền mặt.

Viết bình luận: Thi tuyển và phỏng vấn Ngân hàng SHB

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247