Thông báo học phí của Học viện Nông nghiệp năm học 2016-2017

Trường Học viện Nông Nghiệp chính thức công bố mức học phí đối với các ngành hệ đào tạo chính quy năm học 2016-2017, cụ thể như sau:

1. Đào tạo theo ngành học: Thú y

STT

Nội dung thu

ĐVT

Mức thu

 

1

Theo tín chỉ

 

 

 

 

-Từ khóa 57 trở về trước

Đồng/tín chỉ

300.000

 

-Từ khóa 58 đến khóa 60

Đồng/tín chỉ

360.000

 

-Khóa 61

Đồng/tín chỉ

342.000

 

2

Học theo niên chế

Đồng/tháng

1.080.000

 

 

 

 

 

 

2. Đà tạo theo các ngành học: Sinh học, Thực phẩm, CNSTH, Môi trường, Điện, Cơ khí, CNTT

STT

Nội dung thu

ĐVT

Mức thu

1

Theo tín chủ với ngành đào tạo 4 năm

 

 

 

-Từ khóa 57 trở về trước

Đồng/tín chỉ

250.000

-Từ khóa 58 đến khóa 60

Đồng/tín chỉ

293.000

-Khóa 61

Đồng/tín chỉ

275.000

2

Theo tín chỉ với ngành đào tạo 5 năm

 

 

 

-Từ khóa 57 trở về trước

Đồng/tín chỉ

244.000

 

-Từ khóa 58 đến khóa 60

Đồng/tín chỉ

293.000

 

-Khóa 61

Đồng/tín chỉ

278.000

3

Học theo niên chế

Đồng/tháng

880.000

3. Đào tạo theo ngành học: Nông, Lâm nghiệp và Thủy sản

STT

Nội dung thu

ĐVT

Mức thu

1

Theo tín chỉ

 

 

 

-Từ khóa 57 trở về trước

Đồng/tín chỉ

209.000

 

-Từ khóa 58 đến khóa 60

Đồng/tín chỉ

243.000

 

-Từ khóa 61

Đồng/tín chỉ

228.000

2

Học theo niên chế

Đồng/tháng

730.000

 4. Đào tạo theo các ngành học còn lại

STT

Nội dung thu

ĐVT

Mức thu

1

Theo tín chỉ

 

 

 

-Từ khóa 57 trở về trước

Đồng/tín chỉ

213.000

 

-Từ khóa 58 đến khóa 60

Đồng/tín chỉ

248.000

 

-Từ khóa 61

Đồng/tín chỉ

233.000

2

Học theo niên chế

Đồng/tháng

745.000

 5. Chương trình đào tạo tiên tiến và chất lượng cao

(a) Các học phần tiếng Việt

STT

Ngành học

ĐVT

Mức thu

1

Kinh tế nông nghiệp – Chất lượng cao

Đồng/tín chỉ

248.000

2

Công nghệ sinh học – Chất lượng cao

Đồng/tín chỉ

293.000

3

Khoa học cây trồng – Tiên tiến

Đồng/tín chỉ

248.000

4

Quản trị kinh doanh – Tiến tiến

Đồng/tín chỉ

248.000

 (b) Các học phần ngoại ngữ

STT

Ngành học

ĐVT

Mức thu

1

Học phần ngoại ngữ

Đồng/tín chỉ

298.000

 (c)Các học phần chuyên môn dạy bằng Tiếng Anh

STT

Ngành học

ĐVT

Mức thu

1

Kinh tế nông nghiệp – Chất lượng cao

Đồng/tháng

372.000

2

Công nghệ sinh học – Chất lượng cao

Đồng/tháng

439.000

3

Khoa học cây trồng – Tiên tiến

Đồng/tháng

372.000

4

Quản trị kinh doanh – Tiến tiến

Đồng/tháng

372.000

 6. Học phí chương trình hai (bằng 2)

Mức học phí tính bằng 1,5 lần của ngành đăng ký học

7. Học phí chương trình POHE: Mức học phí tính bằng ngành học đại trà tương ứng

Theo Học viện Nông nghiệp

>>Học trực tuyến luyện thi THPTQG, Đại học 2020, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. Đã có đầy đủ các khóa học từ nền tảng tới nâng cao.

Viết bình luận: Thông báo học phí của Học viện Nông nghiệp năm học 2016-2017

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!