Thông tin tuyển sinh Đại học Thương Mại 2020

Ngày 22/5, đại học Thương mại đã chính thức công bố phương án tuyển sinh, theo đó trường xét tuyển 3.240 chỉ tiêu theo kết quả thi tốt nghiệp THPT.

 1. Tuyển sinh đại học chính quy trình độ đại học

1.1. Đối tượng tuyển sinh:

Thí sinh đã tốt nghiệp THPT hoặc trung cấp theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

1.2. Phạm vi tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước.

1.3. Phương thức tuyển sinh

a) Xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo và quy định của Trường.

b) Xét tuyển dựa trên kết quả Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông (TNTHPT) năm 2020 theo từng tổ hợp bài thi/môn thi.

c) Xét tuyển kết hợp chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế còn hiệu lực đến ngày 04/09/2020 hoặc giải Nhất, Nhì, Ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi (bậc Trung học phổ thông) cấp tỉnh/ thành phố trực thuộc Trung ương hoặc giải Khuyến khích trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia với kết quả thi TNTHPT năm 2020, theo quy định của Trường.

1.4. Chỉ tiêu tuyển sinh:

    Chỉ tiêu tuyển sinh đối với từng ngành/ nhóm ngành/ khối ngành tuyển sinh; theo từng phương thức tuyển sinh và trình độ đào tạo

>> Xem thêm điểm chuẩn Đại học Thương Mại các năm gần đây

Mã ngành Ngành học Chỉ tiêu  Tổ hợp môn xét tuyển (*) 1 Tổ hợp môn xét tuyển 2 Tổ hợp môn xét tuyển 3 Tổ hợp môn xét tuyển 4
Theo xét KQ thi TNTHPT  Theo phương thức khác (**) Tổ hợp môn Tổ hợp môn Tổ hợp môn Tổ hợp môn
I.Chương trình đại trà            
TM01 Quản trị kinh doanh (Quản trị kinh doanh) 315 35 A00 A01 D01 D07
TM02 Quản trị khách sạn (Quản trị khách sạn) 225 25 A00 A01 D01 D07
TM03 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành) 135 15 A00 A01 D01 D07
TM04 Marketing (Marketing thương mại) 220 25 A00 A01 D01 D07
TM05 Marketing (Quản trị thương hiệu) 135 15 A00 A01 D01 D07
TM06 Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng (Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng) 90 10 A00 A01 D01 D07
TM07 Kế toán  (Kế toán doanh nghiệp) 110 15 A00 A01 D01 D07
TM09 Kế toán (Kế toán công) 90 10 A00 A01 D01 D07
TM10 Kiểm toán (Kiểm toán) 90 10 A00 A01 D01 D07
TM11 Kinh doanh quốc tế (Thương mại quốc tế) 180 20 A00 A01 D01 D07
TM12 Kinh tế quốc tế  (Kinh tế quốc tế) 90 10 A00 A01 D01 D07
TM13 Kinh tế (Quản lý kinh tế) 250 25 A00 A01 D01 D07
TM14 Tài chính - Ngân hàng (Tài chính – Ngân hàng thương mại) 135 15 A00 A01 D01 D07
TM16 Tài chính - Ngân hàng (Tài chính công) 90 10 A00 A01 D01 D07
TM17 Thương mại điện tử (Quản trị Thương mại điện tử) 200 20 A00 A01 D01 D07
TM18 Ngôn ngữ Anh (Tiếng Anh thương mại) 220 30 A01 D01 D07  
TM19 Luật kinh tế (Luật kinh tế) 150 10 A00 A01 D01 D07
TM20 Quản trị kinh doanh (Tiếng Pháp thương mại) 68 7 A00 A01 D01 D03
TM21 Quản trị kinh doanh (Tiếng Trung thương mại) 90 10 A00 A01 D01 D04
TM22 Hệ thống thông tin quản lý  (Quản trị hệ thống thông tin) 140 10 A00 A01 D01 D07
TM23 Quản trị nhân lực (Quản trị nhân lực doanh nghiệp) 225 25 A00 A01 D01 D07
II. Chương trình chất lượng cao  (***)            
TM08 Kế toán (Kế toán doanh nghiệp – chất lượng cao) 85 15 A01 D01 D07  
TM15 Tài chính - Ngân hàng 85 15 A01 D01 D07  
(Tài chính - Ngân hàng thương mại – chất lượng cao)
III. Chương trình đào tạo theo cơ chế đặc thù            
TM24 Quản trị khách sạn 135 15 A01 D01 D07  
(Quản trị khách sạn – đào tạo theo cơ chế đặc thù)
TM25 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành – đào tạo theo cơ chế đặc thù) 90 10 A01 D01 D07  
TM26 Hệ thông thông tin quản lý (Quản trị hệ thống thông tin – đào tạo theo cơ chế đặc thù) 95 5 A00 A01 D01 D07

(*)Tổ hợp môn xét tuyển: A00 (Toán, Vật lý, Hóa học); A01 (Toán, Vật Lý, Tiếng Anh); D01 (Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh); D03 (Toán, Ngữ văn, Tiếng Pháp); D04 (Toán, Ngữ văn, Tiếng Trung); D07 (Toán, Hóa học, Tiếng Anh)

(**) Nếu xét tuyển theo phương thức khác không đủ chỉ tiêu, chỉ tiêu còn lại được chuyển sang xét theo kết quả thi TNTHPT năn 2020;

(***) Chỉ tiêu tuyển sinh các chương trình chất lượng cao được phân bổ như sau: 70% xét tuyển trực tiếp theo kết quả đăng ký của thí sinh, 30% chỉ tiêu xét tuyển thí sinh đã trúng tuyển vào Trường có nguyện vọng đăng ký vào học chương trình chất lượng cao.


1.5. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện nhận hồ sơ ĐKXT

1.5.1.  Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào

Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào (điểm sàn xét tuyển) đại học hệ chính quy, áp dụng đối với tất cả các tổ hợp xét tuyển năm 2020 của Trường là 18 điểm (bao gồm tổng điểm 3 bài thi/môn thi theo từng tổ hợp xét tuyển và điểm ưu tiên đối tượng, khu vực).

Trong đó:

* Điểm ưu tiên đối tượng, khu vực tuyển sinh theo Quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo, cụ thể: mức chênh lệch điểm trúng tuyển giữa hai nhóm đối tượng kế tiếp là 1,0 điểm, giữa hai khu vực kế tiếp là 0,25 điểm tương ứng với tổng điểm 3 bài thi/môn thi (trong tổ hợp môn xét tuyển) theo thang điểm 10, không nhân hệ số.

* Điểm xét tuyển = Tổng điểm 3 bài thi/môn thi theo tổ hợp xét tuyển + Điểm ưu tiên theo khu vực + Điểm ưu tiên theo đối tượng.

1.5.2. Điều kiện nhận đăng ký xét tuyển

Thí sinh thỏa mãn các điều kiện sau đây được đăng ký xét tuyển (ĐKXT) vào Trường Đại học Thương mại:

a) Tính đến thời điểm xét tuyển đã tốt nghiệp THPT hoặc trung cấp theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

b) Dự thi TNTHPT năm 2020; không có bài thi/môn thi nào trong tổ hợp xét tuyển có kết quả từ 1,0 (một) điểm trở xuống; đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào theo quy định của Trường;

c) Có đủ sức khỏe để học tập theo quy định hiện hành.

Ngoài quy định trên:

- Đối với thí sinh đăng ký xét tuyển vào ngành Ngôn ngữ Anh (TM18) phải đạt kết quả thi TNTHPT năm 2020 môn tiếng Anh từ 6,5 điểm trở lên;

- Đối với thí sinh đăng ký xét tuyển vào các chương trình đào tạo chất lượng cao (TM08, TM15) phải đạt kết quả thi TNTHPT năm 2020 môn tiếng Anh từ 6,0 điểm trở lên;

- Đối với thí sinh đăng ký xét tuyển vào các chương trình đào tạo theo cơ chế đặc thù ngành Quản trị khách sạn (TM24) và ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (TM25) phải đạt kết quả thi TNTHPT năm 2020 môn tiếng Anh từ 5,5 điểm trở lên;

- Trường không sử dụng kết quả miễn thi bài thi ngoại ngữ và điểm thi các môn thi được bảo lưu theo Quy chế thi TNTHPT trong việc xét tuyển vào đại học chính quy năm 2020.

1.5.3. Điều kiện nhận đăng ký xét tuyển đối với phương thức xét tuyển kết hợp

Thí sinh thỏa mãn đồng thời các điều kiện sau được đăng ký xét tuyển theo phương thức xét tuyển kết hợp vào các ngành (chuyên ngành) phù hợp của Trường:

- Có chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế còn hiệu lực đến ngày 04/09/2020 hoặc đạt giải Khuyến khích trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia hoặc đạt giải Nhất, Nhì, Ba (bậc Trung học phổ thông) trong kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương;

- Có kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2020 của tổ hợp bất kỳ trong các tổ hợp xét tuyển của Trường đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào trở lên (18 điểm bao gồm cả điểm ưu tiên);

- Thỏa mãn các điều kiện quy định tại mục 1.5.2 Đề án này;

Cụ thể như sau:

STT

Loại chứng chỉ/

Học sinh giỏi

Điểm chứng chỉ/Giải

Điểm xét tuyểntheo tổ hợp môn xét tuyển

Ngành (chuyên ngành) xét tuyển

1

Chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế còn hiệu lực đến ngày 04/09/2020

1.1

Tiếng Anh

Tất cả các ngành (chuyên ngành)

- IELTS

Từ 5.5 trở lên

Từ 18 điểm trở lên

- TOEFL ITP

Từ 500 điểm trở lên

- TOEIC

Từ 600 điểm trở lên

- Cambridge

Từ FCE trở lên

- CEFR

Từ B2 trở lên

- TOEFL iBT

Từ 60 điểm trở lên

- SAT

Từ 1000 điểm trở lên

1.2

Tiếng Pháp

Quản trị kinh doanh (Tiếng Pháp thương mại)

DELF

Từ B2 trở lên

TCF

Từ 400 điểm trở lên

1.3

Tiếng Trung

Quản trị kinh doanh (Tiếng Trung thương mại)

HSK

Từ cấp độ 4 trở lên

2

Học sinh giỏi cấp tỉnh/thành phố, giải khuyến khích cấp quốc gia

2.1

 

- Môn Toán

- Nhất, Nhì, Ba cấp tỉnh/thành phố

- Khuyến khích cấp quốc gia

 

 

 

 

- Từ 18 điểm trở lên

 

Tất cả các ngành (chuyên ngành)

 

- Môn Vật Lý

- Môn Hóa học

- Môn Ngữ văn

- Môn Tiếng Anh

2.2

- Môn Tin học

- Nhất, Nhì, Ba cấp tỉnh/thành phố

- Khuyến khích cấp quốc gia

Hệ thống thông tin quản lý (Quản trị hệ thống thông tin)

 

2.3

- Môn Tiếng Pháp

- Nhất, Nhì, Ba cấp tỉnh/thành phố

- Khuyến khích cấp quốc gia

Quản trị kinh doanh (Tiếng Pháp thương mại)

2.4

- Môn Tiếng Trung

- Nhất, Nhì, Ba cấp tỉnh/thành phố

- Khuyến khích cấp quốc gia

Quản trị kinh doanh (Tiếng Trung thương mại)

Lưu ý: Thí sinh có chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế còn hiệu lực đến ngày 04/09/2020, nếu đăng ký xét tuyển kết hợp theo một trong các tổ hợp xét tuyển D01, D03, D04, D07, A01 phải đăng ký dự thi môn ngoại ngữ tương ứng trong kỳ thi TNTHPT năm 2020.

Theo TTHN

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Viết bình luận: Thông tin tuyển sinh Đại học Thương Mại 2020

  •  
Điểm chuẩn tất cả các trường ĐH