Thông tin tuyển sinh Đại học Xây dựng miền Trung năm 2016

Đại học Xây dựng miền Trung công bố chỉ tiêu và phương thức tuyển sinh năm 2016. Cụ thể như sau:

Địa chỉ trụ sở chính tại Phú Yên:    24 Nguyễn Du, Phường 7, Tp. Tuy Hoà, tỉnh Phú Yên
Website:   http://www.muce.edu.vn                     
Email:      phongquanlydaotao@muce.edu.vn ;   Facebook: http://www.facebook.com/Phòng QL Đào tao
Điện thoại Phòng Quản lý Đào tạo: (057) 3827618;         Fax: (057) 3822628
Nơi nhận hồ sơ: Phòng Quản lý Đào tạo, Số 24 Nguyễn Du, Phường 7, Tp.Tuy Hoà, tỉnh Phú Yên

Địa chỉ cơ sở tại Đà Nẵng:
    544b Nguyễn Lương Bằng, Quận Liên Chiểu, Tp. Đà Nẵng, tỉnh Đà Nẵng
Website:   http://www.muce.edu.vn                  ;  www.xdmt.edu.vn    
Email:      phongquanlydaotao@muce.edu.vn ;   Facebook: http://www.facebook.com/Phòng QL Đào tao
Điện thoại Phòng Quản lý Đào tạo: (0511) 3845102                     Fax: (0511) 3845102     
Nơi nhận hồ sơ:
- Phòng Quản lý Đào tạo, 544b Nguyễn Lương Bằng, Quận Liên Chiếu, Tp. Đà Nẵng, tỉnh Đà Nẵng;
Phòng Quản lý Đào tạo, Số 24 Nguyễn Du, Phường 7, Tp.Tuy Hoà, tỉnh Phú Yên.
A. ĐỊA ĐIỂM TUYỂN SINH ĐÀO TẠO TẠI PHÚ YÊN
I. TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC
TT
Ngành đào tạo
(Mã trường: XDT)
Mã ngành
Mã tổ hợp
Chỉ tiêu
Tiêu chí xét tuyển
 
HỆ CHÍNH QUY
695
1. Hình thức xét tuyển từ kết quả kỳ thi THPT quốc gia, thi tuyển kết hợp với xét tuyển
  - Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào bằng ngưỡng điểm xét tuyển tối thiểu của bậc đại học do Bộ GD&ĐT quy định.
-  Ngành Kiến trúc, môn Vẽ mỹ thuật thi vẽ tĩnh vật, nhân hệ số 2, lấy từ kết quả thi tại Trường ĐHXD Miền Trung hoặc từ các trường đại học khác.
2. Hình thức xét tuyển dựa vào học bạ THPT
- Nhà trường dành ít nhất 25% chỉ tiêu để xét tuyển;
- Đã tốt nghiệp THPT và hạnh kiểm cả 3 năm THPT từ khá trở lên;
- Điểm trung bình chung của các môn theo khối xét tuyển (cả 6 học kỳ) đạt từ 6.0 trở lên;
- Riêng ngành Kiến trúc, môn Vẽ mỹ thuật thi vẽ tĩnh vật, nhân hệ số 2, lấy từ kết quả thi tại Trường ĐHXD Miền Trung hoặc từ các trường đại học khác; Môn Toán, Vật lý hoặc Toán, Ngữ văn có điểm trung bình chung của 2 môn (cả 6 học kỳ) đạt từ 6.0 trở lên.
1
Kỹ thuật công trình xây dựng (Chuyên ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp)
D580201
A00, A01, C01, D01.
 
215
2
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (Chuyên ngành Xây dựng cầu đường)
D580205
180
3
Kinh tế xây dựng
D580301
120
4
Quản lý xây dựng
D580302
60
5
Kỹ thuật môi trường
D520320
60
8
Kiến trúc
D580102
V00, V01.
60
 
HỆ LIÊN THÔNG CHÍNH QUY
165
1. Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi THPT quốc gia.
2. Thi tuyển tại trường; các môn thi tuyển gồm có: môn cơ bản, môn cơ sở ngành và môn chuyên ngành.
 
1
Kỹ thuật công trình xây dựng (Chuyên ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp)
D580201
A00, A01, C01, D01.
 
65
2
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (Chuyên ngành Xây dựng cầu đường)
D580205
50
3
Kinh tế xây dựng
D580301
50
 
HỆ LIÊN THÔNG VỪA LÀM VỪA HỌC
A00, A01, C01, D01.
100
1
Kỹ thuật công trình xây dựng
D580201
100
 
HỆ  VỪA LÀM VỪA HỌC
100
1
Kỹ thuật công trình xây dựng
D580201
100
II. TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG
TT
Ngành đào tạo
(Mã trường: XDT)
Mã ngành
Mã tổ hợp
Chỉ tiêu
Tiêu chí xét tuyển
 
HỆ CHÍNH QUY
265
 
1
Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng (Chuyên ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp)
C510102
A00, A01, C01, D01.
 
30
1. Hình thức xét tuyển từ kết quả kỳ thi THPT quốc gia
 Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào bằng ngưỡng điểm xét tuyển tối thiểu của bậc cao đẳng do Bộ GD&ĐT quy định.
2. Hình thức xét tuyển dựa vào học bạ THPT
- Nhà trường dành ít nhất 50% chỉ tiêu để xét tuyển;
- Đã tốt nghiệp THPT và hạnh kiểm cả 3 năm THPT  từ khá trở lên;
- Điểm trung bình chung của các môn theo khối xét tuyển (cả 6 học kỳ) đạt từ 5.5 trở lên;
 
2
Công nghệ kỹ thuật giao thông (Chuyên ngành Xây dựng cầu đường)
C510104
30
3
Công nghệ kỹ thuật tài nguyên nước (Chuyên ngành Cấp thoát nước và môi trường)
C510405
30
4
Quản lý xây dựng (Chuyên ngành Kinh tế xây dựng)
C580302
30
5
Công nghệ thông tin
C480201
30
6
Kế toán
C340301
75
7
Quản trị kinh doanh
C340101
40
 
HỆ LIÊN THÔNG CHÍNH QUY
30
1. Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi THPT quốc gia.
2. Thi tuyển tại trường; các môn thi tuyển gồm có: môn cơ bản, môn cơ sở ngành và môn chuyên ngành.
1
Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng (Chuyên ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp)
C510102
A00, A01, C01, D01.
30
 
B. ĐỊA ĐIỂM TUYỂN SINH ĐÀO TẠO TẠI ĐÀ NẴNG
I. TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC
TT
Ngành đào tạo
(Mã trường: XDT)
Mã ngành
Mã tổ hợp
Chỉ tiêu
Tiêu chí xét tuyển
 
HỆ CHÍNH QUY
120
 
 
Tiêu chí xét tuyển như tiêu chí xét tuyển đại học tại trụ sở chính Phú Yên
1
Kỹ thuật công trình xây dựng (Chuyên ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp)
D580201
 
A00, A01, C01, D01.
60
3
Kinh tế xây dựng
D580301
60
II. TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG
TT
Ngành đào tạo
(Mã trường: XDT)
Mã ngành
Mã tổ hợp
Chỉ tiêu
Tiêu chí xét tuyển
 
HỆ CHÍNH QUY
150
 
1
Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng (Chuyên ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp)
C510102
 
A00, A01, C01, D01.
 
30
 
 
Tiêu chí xét tuyển như tiêu chí xét tuyển cao đẳng tại trụ sở chính Phú Yên
2
Công nghệ kỹ thuật xây dựng (Chuyên ngành Kỹ thuật hạ tầng đô thị)
C510103
 
30
3
Kế toán
C340301
50
4
Quản trị kinh doanh
C340101
40
 
III. TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP
TT
Ngành đào tạo
Mã ngành
Chỉ tiêu
Tiêu chí xét tuyển
 
HỆ CHÍNH QUY
80
 
1
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
T510106
50
- Xét tuyển từ điểm thi của mã tổ hợp A00, A01, C01, D01 của kỳ thi THPT quốc gia;
- Xét từ điểm học bạ THPT  môn Toán, Vật lý hoặc Toán, Ngữ văn hoặc Toán, Anh văn.
2
Kế toán doanh nghiệp
T340303
30

C. LIÊN KẾT ĐÀO TẠO

+ Liên kết với Trường Đại học Xây dựng Hà Nội đào tạo Thạc sỹ các ngành: Kỹ thuật xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp; Kiến trúc; Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (Chuyên ngành Xây dựng Cầu-Hầm, Xây dựng đường ô tô và đường thành phố); Quản lý xây dựng (Chuyên ngành Kinh tế xây dựng, Quản lý dự án xây dựng, Quản lý đô thị); Kỹ thuật môi trường.
+ Liên kết với Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ chí Minh đào tạo Thạc sỹ các ngành: Tài chính ngân hàng, Quản trị kinh doanh.
D. ĐÀO TẠO BỒI DƯỠNG CÁN BỘ - CÔNG NHÂN
- Bồi dưỡng nghiệp vụ:
+ Giám sát thi công   + Chỉ huy trưởng công trình             + An toàn lao động
+ Quản lý dự án        + Trắc địa công trình
+ Tư vấn đấu thầu     + Khai báo thuế
+ Thẩm định giá        + Đào tạo ngoại ngữ - giáo dục định hướng xuất khẩu lao động.
- Bồi dưỡng, sát hạch nâng bậc thợ các ngành (Nề-hoàn thiện, Cốt thép-hàn, Điện, Nước,…)
 
Ghi chú:
 
- Năm 2016, Trường Đại học Xây dựng Miền Trung tuyn sinh tại hai cơ sở theo các hình thức sau:
+ Xét tuyển từ kết qủa thi THPT quốc gia năm 2016;
+ Xét tuyển từ điểm học bạ THPT;
+ Kết hợp thi tuyển và xét tuyển (ngành Kiến trúc).
- Tổ hợp các môn xét tuyển:
                        + A00   : Toán, Vật lý, Hóa học;       D01            : Toán, Ngữ văn, Anh văn;
                        + A01   : Toán, Vật lý, Anh văn;       V00      : Toán, Vật lý, Vẽ mỹ thuật;              
                        + C01  : Toán, Vật lý, Ngữ văn;       V01            : Toán, Ngữ văn, Vẽ mỹ thuật.
- Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước.
- Thời gian xét tuyển theo quy định của Bộ Giáo dục & Đào tạo.
- Điểm trúng tuyển theo ngành.
- Đối với ngành Kiến trúc, nhà trường lựa chọn hình thức thi tuyển kết hợp với xét tuyển:
  + Thi tuyển môn Vẽ mỹ thuật (vẽ tĩnh vật) tại Trường ĐH Xây dựng Miền Trung vào các ngày 20,21/7/2016 (dự kiến). Hồ sơ đăng ký dự thi nộp về Trường ĐH Xây dựng Miền Trung từ ngày 01/4/2016 đến ngày 30/6/2016. Ngoài ra nhà trường cũng công nhận kết quả môn Vẽ mỹ thuật của thí sinh thi tại các trường ĐH khác;
 + Đối với các môn văn hóa: Toán, Ngữ văn hoặc Toán, Vật lý, xét tuyển dựa vào kết quả của kỳ thi THPT quốc gia hoặc dựa vào học bạ THPT (6 học kỳ của 3 năm học THPT).
- Học phí, học bổng, các chế độ chính sách ưu đãi cho sinh viên thực hiện theo quy định hiện hành của Nhà nước.
- Chế độ ưu tiên trong tuyển sinh thực hiện theo Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
- Số chỗ ở trong ký túc xá nhận khóa tuyển sinh 2016: 300.

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

1 bình luận: Thông tin tuyển sinh Đại học Xây dựng miền Trung năm 2016

  •  
Điểm chuẩn tất cả các trường ĐH