Tra cứu điểm chuẩn Cao Đẳng Y Tế Hà Nội năm 2013

Thường xuyên cập nhật để xem chi tiết điểm chuẩn Cao Đẳng Y Tế Hà Nội năm 2013.

ĐIỂM TRÚNG TUYỂN KỲ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐANG NĂM 2013 TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ HÀ NỘI

KHỐI B

Ngành : Điều dưỡng (Hộ khẩu Hà Nội)

 

 

Khu vực 3

Khu vưc 2

Khu vưc

2NT

Khu vưc 1

CỘNG

Học sinh Phổ thông

Điểm trúng tuyển

18.5

18.0

17.5

17.0

 

Số người đạt điểm TT

133

304

533

 

970

Nhóm 2

Điểm trúng tuyển

17.5

17.0

16.5

16.0

 

Số người đạt điểm TT

3

2

7

 

12

Nhóm 1

Điểm trúng tuyển

16.5

16.0

Ỉ5.5

15.0

 

Số người đạt điểm TI

1

 

1

1

3

TỔNG SỐ NGƯỜI ĐẠT ĐIỂM TRÚNG TUYẾN

137

306

541

1

985


KHỐI B

Ngành : Điều dưỡng (Ngoại Tỉnh)

 

 

Khu vực 3

Khu vực 2

Khu vực 2NT Khu vực 1

CỘNG

Học sinh Phổ thông

Điểm trúng tuyển

18.0

17.5

17.0

16.5

 

Số người đạt điểm TT

7

32

254

58

351

Nhóm 2

Điểm trúng tuyển

17.0

16.5

16.0

15.5

 

Số người đạt điểm TT

 

2

5

4

11

Nhóm 1

Điểm trúng tuyển

16.0

15.5

15.0

14.5

 

Số người đạt điểm TI

1

 

 

6

7

TỔNG SỐ NGƯỜI ĐẠT ĐIỂM TRÚNG TUYỂN

8

34

259

68

369

Ngành: Xét Nghiệm Y Học (Khối B)

   

Khu vực 3

Khu vực 2

Khu vực 2NT

Khu vực 1

 

Học sinh Phổ thông

Điểm trúng tuyển

22.5

22.0

21.5

21.0

 

Số người đạt điểm Tĩ

17

35

65

2

119

Nhóm 2

Điểm trúng tuyển

21.5

21.0

20.5

20.0

 

Số người đạt điểm TT

 

 

1

 

1

Nhóm 1

Điểm trúng tuyển

20.5

20.0

19.5

19.0

 

Số người đạt điểm TI

 

 

 

 

 

TỔNG SỐ NGƯỜI ĐẠT ĐIỂM TRÚNG TUYỂN

17

35

66

2

120

 

Ngành : Kĩ thuật y học (Khối B)

 

 

Khu vực 3

Khu vực 2 Khu vực 2NT Khu vực 1  

Học sinh

Điểm trúng tuyển

16.5

16.0

15.5

15.0

 

Phổ thông

Số người đạt điểm TT

42

31

51

 

124

Nhóm 2

Điểm trúng tuyển

15.5

15.0

14.5

14.0

 

Số người đạt điểm TT

1

1

1

 

3

Nhóm 1

Điểm trúng tuyển

14.5

14.0

13.5

13.0

 

Số người đạt điểm Tĩ

 

2

 

1

3

TỔNG só NGƯỜI DAT

43

34

52

t

130

ĐIỂM TRÚNG TUYỂN

1

 

Ngành: Dược học (KHỐI B)

 

 

 Khu vực 3

Khu vực 2

 Khu vực 2NT

Khu vực 1  

Học sinh Phổ thông

Điểm trúng tuyển

21.0

20.5

20:0

19.5

 

Số người đạt điểm TT

45

53

130

2

230

Nhóm 2

Điểm trúng tuyển

20.0

19.5

19.0

18.5

 

Số người đạt điểm TT

2

2

6

 

10

Nhóm 1

Điểm trúng tuyển

19.0

18.5

18.0

17.5

 

Số người đạt điểm TI

 

 

 

 

 

TỔNG SỐ NGƯỜI ĐẠT ĐIỂM TRÚNG TưyẾn

47

55

136

2

240

 

Ngành : Hộ sinh KHỐI B

 

 

Khu vực 3 Khu vực 2 Khu vực 2NT   Khu vực 1

 

Học sinh Phổ thông

Điểm trúng tuyển

19.5

19.0

18.5

18.0

 

Số người đạt điểm TT

19

60

76

1

156

Nhóm 2

Điểm trứng tuyển

18.5

18.0

17.5

17.0

 

Số người đạt điểm TT

1

 

1

 

2

Nhóm 1

Điểm trúng tuyển

17.5

17.0

16.5

16.0

 

Số người đạt điểm TT

2

1

1

 

4

TỔNG số NGƯỜI ĐẠT ĐIỂM TRÚNG TUYỂN

22

61

78

1

162Soạn tin theo cú pháp sau để nhận điểm chuẩn các ngành sớm nhất.

Nhận ngay Điểm chuẩn Cao Đẳng Y Tế Hà Nội năm 2013 sớm nhất Việt Nam, Soạn tin:

DCL (dấu cách) CYZ (dấu cách) Mãngành gửi 8712

Ví dụ: DCL CYZ C720501 gửi 8712

Trong đó CYZ là Mã trường

C720501 là mã ngành

Ngoài ra, điểm chuẩn của trường có thể được tra cứu miễn phí tại đây: http://diemthi.tuyensinh247.com/diem-chuan/cao-dang-y-te-ha-noi-CYZ.html

Hoặc tra cứu tại đây:

Tuyensinh247 Tổng hợp

5 bình luận: Tra cứu điểm chuẩn Cao Đẳng Y Tế Hà Nội năm 2013

  •  
Điểm chuẩn tất cả các trường ĐH