Tra cứu điểm chuẩn của Khoa Du lịch - Đại học Huế 2013

Điểm chuẩn Khoa Du lịch - Đại học Huế năm 2013. Cập nhật chi tiết thông tin liên quan đến điểm trúng tuyển để gửi đến các bạn tại đây.

Ngay sau khi Bộ Giáo dục công bố điểm sàn, khoa Du lịch Đại học Huế đã thông báo điểm trúng tuyển năm 2013 tới thí sinh vào ngày 09/08 như sau:

Mã trường: DHD
STT Mã ngành Tên ngành Khối thi Điểm chuẩn Ghi chú
1 D340103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành - Học tại Huế A 16.5  
2 D340101 Quản trị kinh doanh A 14  
3 D310101 Kinh tế A 13  
4 D340103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành - Học tại Quảng trị A 15.5  
5 D340103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành - Học tại Huế A1 16.5  
6 D340101 Quản trị kinh doanh A1 14  
7 D310101 Kinh tế A1 13  
8 D340103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành - Học tại Quảng trị A1 15.5  
9 D340103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành - Học tại Huế C 18.5  
10 D340103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành - Học tại Quảng trị C 17.5  
11 D340103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành - Học tại Huế D1 17.5  
12 D340101 Quản trị kinh doanh D1 14  
13 D310101 Kinh tế D1 13.5  
14 D340103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành - Học tại Quảng trị D1 16.5  
15 D340103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành - Học tại Huế D2 17.5  
16 D340101 Quản trị kinh doanh D2 14  
17 D310101 Kinh tế D2 13.5  
18 D340103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành - Học tại Quảng trị D2 16.5  
19 D340103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành - Học tại Huế D3 17.5  
20 D340101 Quản trị kinh doanh D3 14  
21 D310101 Kinh tế D3 13.5  
22 D340103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành - Học tại Quảng trị D3 16.5  
23 D340101 Quản trị kinh doanh D4 14  
24 D310101 Kinh tế D4 13.5  
25 D340103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành - Học tại Quảng trị D4 16.5  
26 D340103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành - Học tại Huế D4 17.5  

Bạn có thể tra cứu điểm trúng tuyển năm nay của khoa theo 2 cách sau:

Cách 1: Soạn tin theo cú pháp sau để nhận kết quả trên điện thoại

Nhận ngay Điểm chuẩn khoa Du lịch Đại học Huế năm 2013 sớm nhất Việt Nam, Soạn tin:

DCL (dấu cách) DHD (dấu cách) Mãngành gửi 8712

Ví dụ: DCL DHD D380101 gửi 8712

Trong đó DHD là Mã trường

D380101 là mã ngành Kinh tế

Cách 2: Xem điểm chuẩn trên hệ thống tra cứu: http://diemthi.tuyensinh247.com/diem-chuan/khoa-du-lich-dai-hoc-hue-DHD.html

Hoặc tra cứu tại đây:

Tuyensinh247.com

Viết bình luận: Tra cứu điểm chuẩn của Khoa Du lịch - Đại học Huế 2013

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!